Under denne rubrik finder du aktiviteter, som ikke er foreningens egne,
men som medlemmer af foreningen er ansvarlige for.
For at en aktivitet kan optages skal den ansvarlige være medlem af foreningen,
og aktiviteten skal falde ind under foreningens målsætninger.

Medlemmers egne aktiviteter