Centrerende bøn / Meditationsgrupper

Centrerende bøn er en vej.
En vej til at opleve sig selv og verden på en helt ny måde.

Som indre praksis hviler bønnen på den forestilling, at Gud som Ånd og som impuls er til stede i menneskets inderste. Centrerende bøn er således en overgivelsespraksis, hvor vi søger at åbne for relationen til det guddommelige i os og omkring os.
Bønnen udspringer så at sige af Guds nærvær.

På denne måde er bønnen en øvelse i at se sit liv som et samvirke med Gud. Og det sætter et helt nyt perspektiv på min eksistens – jeg bliver et nyt menneske – igen og igen!

Vi får jævnligt henvendelser fra mennesker, der ønsker at deltage i en gruppe med centrerende bøn som fokus.
Hvis ingen af de eksisterende grupper er relevante (eller tilgængelige), kan man forsøge at danne en gruppe selv, så giver vi gerne introduktion og vejledning i centrerende bøn.

Henvendelse til Elisabeth Staal Jensen på tlf. 51505769
eller mail: elisabethstaaljensen@gmail.com

Eksisterende grupper:

Klostergruppen
Mødes mandage i lige uger kl. 17.15-18.45 i Klosterkirken i Vor Frue Kirke, Aarhus C.
Kontaktperson: Eva Wildt Nielsen –  ewnepost@gmail.com

Hjortshøjgruppen
Mødes mandage i ulige uger kl 17-18.15 i sognehuset til Hjortshøj Kirke
Kontaktperson: Grethe Hvam –  gr.hvam@gmail.com
Gruppen er åben for nye deltagere.

Gl. Aabygruppen p.t. sat i bero.

Odensegruppen
Mødes privat i Odense
Kontaktperson: Birthe Paungreen – birthepaungreen@gmail.com
Gruppen er pt lukket for nye deltagere.

Roskildegruppen
Centrerende bøn foregår tirsdage med 4 ugers mellemrum i Trekroner kirke – dog er første gang
forskudt pga. menighedsrådsmøde. Møderne starter kl. 19.00 og slutter kl. 20.30.
Gruppen er åben, men lad dig skrive på deltagerlisten, så du får information på mail.
Som supplement holdes der mellem de fysiske møder i Trekroner Kirke virtuelle møder på Zoom.
Møderne er forskudt 2 uger i forhold til de fysiske møder, således at der er centrerende bøn hver
anden uge. Møderne starter kl. 19.00 og varer 40 minutter.
Du skal skrives på deltagerlisten for at deltage, idet der sendes et link ud til de interesserede
dagen før.
Datoer for efteråret 2021:
Trekroner Kirke: 17.8., 21.9., 19.10., 16.11., 14.12.
Zoom: 7.9., 5.10., 2.11., 30.11.
Du skrives på deltagerlisten ved at sende en mail til
Kontaktperson: Leo Elmbirk Jensen – leoelmbirk@gmail.com
Se gruppens hjemmeside her

Jesu Hjerte Center; København
Sted: Stenosgade 4A, København V.
Vi er en lille økumenisk gruppe der mødes hver mandag kl. 17.45 for en fælles periode af centrerende bøn efterfulgt af lectio divina. Hvis du er interesseret i at deltage, kontakt Patrick Glynn (patrickglynndk@yahoo.com) for detaljer.

 * – * – * – * – *