Centrerende bøn / Meditationsgrupper

Centrerende bøn er en vej.
En vej til at opleve sig selv og verden på en helt ny måde.

Som indre praksis hviler bønnen på den forestilling, at Gud som Ånd og som impuls er til stede i menneskets inderste. Centrerende bøn er således en overgivelsespraksis, hvor vi søger at åbne for relationen til det guddommelige i os og omkring os.
Bønnen udspringer så at sige af Guds nærvær.

På denne måde er bønnen en øvelse i at se sit liv som et samvirke med Gud. Og det sætter et helt nyt perspektiv på min eksistens – jeg bliver et nyt menneske – igen og igen!

Vi får jævnligt henvendelser fra mennesker, der ønsker at deltage i en gruppe med centrerende bøn som fokus.
Hvis ingen af de eksisterende grupper er relevante (eller tilgængelige), kan man forsøge at danne en gruppe selv, så giver vi gerne introduktion og vejledning i centrerende bøn.

Henvendelse til Elisabeth Staal Jensen på tlf. 51505769
eller mail: elisabethstaaljensen@gmail.com

Eksisterende grupper:

Klostergruppen
Mødes mandage i lige uger kl. 17.15-18.45 i Klosterkirken i Vor Frue Kirke, Aarhus C.
Kontaktperson: Eva Wildt Nielsen – ewn@email.dk
Gruppen er fyldt, men du kan komme på venteliste.

Hjortshøjgruppen
Mødes mandage i ulige uger kl 17-18.15 i sognehuset til Hjortshøj Kirke
Kontaktperson: Grethe Hvam –  gr.hvam@gmail.com
Gruppen er åben for nye deltagere.

Gl. Aabygruppen p.t. sat i bero.

Odensegruppen
Mødes privat i Odense
Kontaktperson: Birthe Paungreen – birthepaungreen@gmail.com
Gruppen er pt lukket for nye deltagere.

Roskildegruppen
Mødes tirsdage, hver 4. uge kl. 19-20.30 i Trekroner kirke, Lysalleen 29, 4000 Roskilde
Datoerne for første halvår 2021 er: 6/1 (Obs. onsdag), 2/2,  2/3,  30/3,  20/4,  18/5,  15/6
Kontaktperson: Leo Elmbirk Jensen – leoelmbirk@gmail.com
Gruppen er åben for nye deltagere.
Se gruppens hjemmeside her

Jesu Hjerte Center; København
Sted: Stenosgade 4A, København V.
Vi er en lille økumenisk gruppe der mødes hver mandag kl. 17.45 for en fælles periode af centrerende bøn efterfulgt af lectio divina. Hvis du er interesseret i at deltage, kontakt Patrick Glynn (patrickglynndk@yahoo.com) for detaljer.

 * – * – * – * – *