Centrerende bøn er en vej.
En vej til at opleve sig selv og verden på en helt ny måde.

Som indre praksis hviler bønnen på den forestilling, at Gud som Ånd og som impuls er til stede i menneskets inderste. Centrerende bøn er således en overgivelsespraksis, hvor vi søger at åbne for relationen til det guddommelige i os og omkring os.
Bønnen udspringer så at sige af Guds nærvær.

På denne måde er bønnen en øvelse i at se sit liv som et samvirke med Gud. Og det sætter et helt nyt perspektiv på min eksistens – jeg bliver et nyt menneske – igen og igen!

Vi får jævnligt henvendelser fra mennesker, der ønsker at deltage i en gruppe med centrerende bøn som fokus. Hvis ingen af de eksisterende grupper er relevante (eller tilgængelige), kan man forsøge at danne en gruppe selv, så giver vi gerne introduktion og vejledning i centrerende bøn.

Henvendelse til Elisabeth Staal Jensen på tlf. 51505769 eller mail: elisabethstaaljensen@gmail.com

Oversigt over eksisterende grupper:

Klostergruppen
Mødes mandage i lige uger kl. 17.15-18.30 i Klosterkirken i Vor Frue Kirke, Aarhus C.
Kontaktperson: Eva Wildt Nielsen –  ewnepost@gmail.com 
Gruppen er åben for nye medlemmer.

Odensegruppen
Mødes ca. 4 gange årligt til en retrætedag i Sognehuset, Højby kirke, Odense. Imellem retrætedagene mødes gruppen privat hveranden uge.
Kontaktperson: Birthe Paungreen – birthepaungreen@gmail.com

Roskildegruppen
Centrerende bøn foregår i Trekroner Kirke med ca. 4 ugers mellemrum
Datoer for første halvår 2024: 15/1, 13/2, 4/3, 9/4, 7/5 og 4/6. Bemærk, at 15/1 og 4/3 er mandage!
Møderne starter kl. 19.00 og slutter 20.30.
Gruppen er åben, men lad dig skrive på deltagerlisten, så du får information på mail. Du skrives på deltagerlisten ved at sende en mail til
Kontaktperson: Leo Elmbirk Jensen – leoelmbirk@gmail.com
Se gruppens hjemmeside her

Jesu Hjerte Center; København
Sted: Stenosgade 4A, København V.
Vi er en lille økumenisk gruppe der mødes hver mandag kl. 17.45 for en fælles periode af centrerende bøn efterfulgt af lectio divina. Hvis du er interesseret i at deltage, kontakt Patrick Glynn (patrickglynndk@yahoo.com) for detaljer.

 * – * – * – * – *