Årsmøde 2021 

Foreningen  Nutidig Kristen Spiritualitet
Lørdag d. 6. november 2021 kl. 12.30 – 19.00
Audonicon, Grønnedalsvej 14, 8660 Skanderborg 

DEN KRISTNE VISDOM

Jesus som visdomslærer
Opfattelsen af Jesus som en lærer i visdom træder tydeligst  frem i Thomasevangeliet. Det består af visdomsord, ”som den levende Jesus talte”.
Sognepræst i Nyborg og ph.d. Marianne  Aagaard Skovmand har nyoversat Thomasevangeliet fra koptisk og vil med afsæt heri tale om Jesus som visdomslærer i den tidlige kristendom

Visdommens arketype i nutiden
Visdom er ikke et konstant fænomen. Opfattelsen af, hvad visdom er, ændrer sig gennem århundrederne. Den vil altid  være i opposition til den fremherskende viden. Visdommen  fortæller om en kulturs ubevidste potentiale, og i en maskulint domineret kultur vil den derfor være af feminin  karakter.
Peter Ruge vil fortælle om udviklingen i visdomsforståelse fra antikken til i dag og forsøge at belyse,  hvordan en nutidig visdom – almen eller kristen- kan tage sig  ud.
Hvad er visdom i vores tid – og hvordan taler den til os?
Foredragene afsluttes med drøftelse i plenum

DAGENS PROGRAM 

12.30 Generalforsamling
Alle er velkomne, kun medlemmer har stemmeret. 13.30 Kaffepause 

14.00 Årsmøde – Foredrag
Marianne Skovmand
Peter Ruge

16.30 Drøftelse i plenum
17.00 Fælles meditation til ca 17.30
18.00 – ca 19.00 Fælles suppespisning for dem, der har lyst 

Tilmelding senest 3.november på tilmelding@nuks.dk
Pris: Generalforsamling, årsmøde og spisning er gratis for  medlemmer.
Ikke-medlemmer betaler 100 kr. – dækker såvel årsmøde som  spisning. Betaling foretages ved indgangen kontant eller på  mobilepay.

Forholdsregler mod covid-19-smitte
Vi tager de generelle forholdsregler og beder alle være  opmærksomme.

Intentionen for foreningen
Nutidig Kristen Spiritualitet

Den folkelige spiritualitet har altid båret en selvfølgelig tro og religiøsitet ind i det danske samfund.
Denne spiritualitet har antaget mangfoldige former – og har ofte bevæget sig udenfor den folkekirkelige kristne horisont.
Meget af inspirationen er kommet fra Østen, men den folkelige spiritualitet bevidstgør også løbende sine kristne rødder.

Et nyt sprog for det kristne
Det giver et nyt sprog for det kristne; mange oplever sig som kristne, men har en oplevelse af, at det sprog, der anvendes i den folkekirkelige tradition ikke taler ind i nutiden.

Nysgerrig undersøgelse
Man føler, man hører hjemme i et kristent univers, men har samtidigt svært ved at forlige sig med det kirkelige og dogmatiske sprog.
Formålet med foreningens arrangementer er derfor at stille sig nysgerrigt overfor en nutidig kristen spiritualitet i grænsefeltet mellem folkekirke og folkelig spiritualitet.

Foreningens virke
* Fra hjemmesiden videreformidler vi relevante artikler og videoer samt udgiver nyhedsbreve.
* Vi hjælper i opstart af de lokale grupper, der mødes med udgangspunkt i centrerende bøn – en meditationsform med kristne rødder.
* Vi har åbne workshops og foredrag med forskelligt relevant indhold.
* Vi har i en årrække arrangeret en række populære retræter.