Gudstjeneste i radioen 16. januar 2022

Foreningen Nutidig Kristen Spiritualitet skal være vært ved en gudstjeneste i Danmarks Radio  d. 16. januar 2022 kl. 10. Gudstjenesten vil blive transmitteret fra Lyseng Kirke i Århus Syd.

Vi har ikke har haft nogen gudstjenesterytme i coronatiden. Derfor skal vi starte op på ny og  finde ud af, hvordan vi vil tilrettelægge radiogudstjenesten. Vi indbyder derfor til dannelse af  en ad hoc gudstjenestemenighed. Det er tanken, at vi mødes to gange inden  radiogudstjenesten til workshops, så vi kan finde ud af, hvordan forløbet skal være, og sådan  at vi kan øve os. De to workshops finder sted 12. december og 9. januar – begge dage kl.  14.00 -17.00 i Lyseng Kirke.

Vi vil gerne have tilmelding, så vi ved, hvor mange, vi bliver.
Det er en betingelse for, at man kan være med til radiogudstjenesten, at man har deltaget i  mindst en af de forberedende gudstjenesteworkshops; det vil dog være optimalt, at man har  deltaget i dem begge.

Tilmeld dig på mail: tilmelding@nuks.dk, og angiv, hvornår du deltager. Seneste frist for  tilmelding er 10.12.2021.

Det nye menneske

Retræte på Ådalen 6.-10. februar 2022

”Gud virker i den kristne selv, i alt hvad den kristne gør.
Gud spiser, sover står og går – og er i godt humør.”
Angelus Silesius (1624-77)

Vi er født med potentialer og spirituelle kvaliteter, som kun langsomt modnes, og først gør sig gældende hen i livet. De er Guds gaver – og har derfor kraft til at give livet retning som et kald. Og de kalder på en ny selvforståelse – en ny identitet.
På retræten vil vi søge at intensivere denne fornyelsesproces ved at integrere Åndens impuls, kroppens liv og den almindelige opmærksomhed – i en indre erfaring af centrering.
Vi vil øve den værdighed og selvtillid, som Ånd giver, og de spirituelle kvaliteter, som flyder af den samme impuls, og som vi er skabt til at give videre – i forhold til andre mennesker og til alt det levende omkring os. I denne relation af modtagelse og videregivelse bliver vi nye mennesker.
Gennem indre praksis af øvelser, bøn og meditation – og gennem udveksling med hinanden – vil vi undersøge, hvordan vi realistisk kan nærme os og styrke denne nye identitet.
Ådalen retræte ligger naturskønt i nærheden af Randers.

Retræteleder: Peter Ruge
Tidspunkt: Fra søndag den 6. februar kl 18.00 – til aftensmad – og til torsdag den 10. februar kl. 16.00.

Tilmelding på:         tilmelding@nuks.dk        senest 1. januar 2022.
Pladserne fordeles efter tilmeldingsfristens udløb ud fra overvejelser om gruppens sammensætning.

Der er plads til ca 20 deltagere.
Pris: 3300 kr. for ikke-medlemmer og 3100 for medlemmer af foreningen (inkl.
kost og logi).   Interesserede med en lille økonomi kan evt. søge om nedslag i prisen.

Intentionen for foreningen
Nutidig Kristen Spiritualitet

Den folkelige spiritualitet har altid båret en selvfølgelig tro og religiøsitet ind i det danske samfund.
Denne spiritualitet har antaget mangfoldige former – og har ofte bevæget sig udenfor den folkekirkelige kristne horisont.
Meget af inspirationen er kommet fra Østen, men den folkelige spiritualitet bevidstgør også løbende sine kristne rødder.

Et nyt sprog for det kristne
Det giver et nyt sprog for det kristne; mange oplever sig som kristne, men har en oplevelse af, at det sprog, der anvendes i den folkekirkelige tradition ikke taler ind i nutiden.

Nysgerrig undersøgelse
Man føler, man hører hjemme i et kristent univers, men har samtidigt svært ved at forlige sig med det kirkelige og dogmatiske sprog.
Formålet med foreningens arrangementer er derfor at stille sig nysgerrigt overfor en nutidig kristen spiritualitet i grænsefeltet mellem folkekirke og folkelig spiritualitet.

Foreningens virke
* Fra hjemmesiden videreformidler vi relevante artikler og videoer samt udgiver nyhedsbreve.
* Vi hjælper i opstart af de lokale grupper, der mødes med udgangspunkt i centrerende bøn – en meditationsform med kristne rødder.
* Vi har åbne workshops og foredrag med forskelligt relevant indhold.
* Vi har i en årrække arrangeret en række populære retræter.