Kommende aktiviteter:

 

Gudstjenester i Lyseng Kirke -                                     Gudstjenesterne i foråret 2024: - 4 februar kl.15.00.  - 1.april kl.18.30.  - 2.juni kl.18.30.   Man kan modtage en påmindelse om gudstjeneste på mail ved at tilmelde sig nederst på denne side. Hver gudstjeneste er et forløb på… Læs mere...
ESOTERISKE STRØMNINGER I VESTEN GENNEM 2000 ÅR - Foredrag i Århus ved Peter Ruge den 7.3.2024. Selvudvikling, healing, mystik, meditation og tro - alt det vi kan forbinde med nutidens spiritualitet, har en historie, som vi ikke kender. Man kommer derfor let til at tro, at nutidens spiritualitet har sine væsentligste rødder Østen. Men snarere er det sådan, at inspirationen fra hinduisme og… Læs mere...
Fordybelsesdag i Silkeborg kirke den 12. marts - Velkommen til en aften med meditativ fordybelse i det tilstundende forårsjævndøgn. I Silkeborg Kirke er der plads til at bevæge sig og dermed rum til, at den fælles fordybelse kan have forskellige former. Ved forårsjævndøgn er dag og nat lige lange. Vi fordyber os i årets cyklus, årstidernes skiften og naturens kraft med særligt fokus… Læs mere...
William Blakes illustrationer til Jobs Bog – med baggrund i C. G. Jungs forståelse af individuation - Århus arrangement den 4. april 2024 kl 16.30 -20.30  Jobs Bog er af mange blevet anset for at være det vanskeligste skrift i Det Gamle Testamente og har gennem tiderne kaldt på forskellige tolkninger – såvel teologiske, kunstneriske som videnskabelige tolkninger. Særligt fascinerende og interessant bliver det, når forskellige tolkninger taler sammen og supplerer hinanden.… Læs mere...
Fire naturvandringer ved Ørnereden i 2024 - Kom med på naturvandring i området omkring Ørnereden, hvor jeg har arrangeret 4 ture det kommende år. Det er muligt at melde sig på 1 tur af gangen og helt frivilligt om man ønsker at deltage i alle 4 ture. Turene ligger i de 4 forskellige årstider. Ved at besøge det samme område 4 gange… Læs mere...
TRE RETRÆTER MED PETER RUGE PÅ NYGÅRD I 2024 -  3 retræter i 2024 på hver 5 dage på Nygård med Peter Ruge som retræteleder. ALLE TRE RETRÆTER ER NU FULDTEGNET MED VENTELISTE. Baggrunden er, at der i de sidste par år har været så stor interesse, men kun få retræter af denne type, og vi har derfor måttet give mange afslag. For at komme… Læs mere...
HÅB – retræte på Als 9.-12. august 2024 -   "Håb er det som bevæger og styrer den spirituelle evolution i verden"  (citat: Valentin Tomberg) Verden har stærkt brug for, at vi mennesker genererer håb og tillid. Vi vil på retræten gennem meditationer, øvelser og vandringer i naturen forsøge at forbinde os med håbet og det evigt spirende liv. Betragte håb som et nærvær,… Læs mere...
”RET DIG OP” – retrætedage på Ådalen 8.-10. september - Om selverkendelse, heling og værdighed. Der er en dyb længsel i Jesu forkyndelse efter at se mennesker blive det, som vi er skabt til: udfoldede - værdige - selvberoende - i Gud. Sådan som man bliver ved at stille sig i sin åndelige identitet – centreret og bevidst om, hvordan Ånd lever og virker i… Læs mere...