Kommende aktiviteter:

 

Foreningens årsmøde 2023 -   Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved lørdag den 28. oktober 2023, hvor foreningen holder årsmøde på Audonicon i Skanderborg. Årsmødet finder som vanligt sted om eftermiddagen og afsluttes med et fælles aftensmåltid. Vi kan allerede nu annoncere, at årsmødets hovedtaler bliver lektor, PhD Aksel Haaning. Nærmere præsentation af Aksel Haaning og program for… Læs mere...
Gudstjenester i Lyseng Kirke - Forårets sidste gudstjeneste bliver  Søndag d. 4. juni kl. 18.30-20.30 Hver gudstjeneste er et forløb på to timer og kirken er åben en ½ time før. Gudstjenesterne er enkle og undersøgende i forhold til om det er muligt, at en gudstjeneste kan skifte perspektiv fra kun at tale om Gud til også at gøre mødet til… Læs mere...
Frihed, stilhed og natur -                                                                   Retræte på Nygård på Als mandag 24. juli - torsdag 27. juli 2023 De fleste mennesker sætter stor pris på personlig frihed… Læs mere...
Stilhedsretræte på Nygård 27.august -1. september 2023. - Bevidsthedens og kærlighedens fælles grundstof Hjertets inderste kan forsøge at vide af, at både bevidstheden og kærligheden har en kilde. Kilden er af samme ”grundstof”, som den helt almindelige opmærksomhed og den helt almindelige venlighed. Denne kilde er Ånd, og det er den, der holder længslens tråd i sindet spændt. Man kan skelne mellem to… Læs mere...
To stilhedsvandringer 7. maj og 24. september 2023 - En stilhedsvandring er en vandretur gennem skoven i stilhed. Undervejs guides deltagerne ned i kroppen og ind i ro og væren. Fra den tilstand vil vi forsøge at forbinde os energetisk med naturen og med oplevelsen af at høre sammen med naturen i et naturligt kredsløb. Dette for at underbygge fornemmelsen af, at vi som… Læs mere...
At skrive en ikon – kursus for begyndere. - Kreativ Stilleretræte i Nordjylland 25. - 30. september 2023. Ikoner er stilhedens forkyndelse. De er i den ortodokse verden for øjet, hvad prædiken er for øret i den protestantiske kirke. Ikoner – siger man – er et vindue til himlen. At skrive en ikon er en meget fordybende, ydmyg og tidskrævende proces. Når vi bruger… Læs mere...
Det indre menneske. Ådalen 19.-22. november 2023 - Måske genkender man ”det indre menneske” fra altergangens indledende bøn: ”Styrk os i det indre menneske at du må bo ved troen i vore hjerter”. Ordene trækker på en lang tradition for at forankre sjæl og ånd i menneskets indre. Men hvad er egentlig ”det indre” menneske, hvordan mærker man det, og hvordan hører det… Læs mere...
Bachs juleoratorium på Løgumkloster Refugium - Inkarnationens mysterium og det kristne hjerte Juleoratoriet kredser om det ubegribelige, at Gud bliver menneske, og det udtrykker i musik og ord menneskehedens taknemmelighed, glæde – og forundring! Centreret om Juleoratoriet vil vi gennem samtale og meditativ indre praksis søge at træde mysteriet nærmere. Meditation forankrer vi - ligesom Juleoratoriet gør - i hjertets indre… Læs mere...
Studietur til Chevetogne Kloster LUKKET FOR TILMELDING - På grund af overvældende interesse for denne tur, har vi valgt allerede nu at lukke for tilmelding. Vi beklager til de mange, der ikke kommer med.   Formålet med denne studietur til Chevetogne er at give deltagerne mulighed for at opleve og fordybe sig i den ortodokse liturgi og korsang, når den er smukkest. Det… Læs mere...