Intentionen for Nutidig Kristen Spiritualitet
Den folkelige spiritualitet har altid båret en selvfølgelig tro og religiøsitet ind i det danske samfund.
Denne spiritualitet har antaget mangfoldige former – og har ofte bevæget sig udenfor den folkekirkelige kristne horisont.
Meget af inspirationen er kommet fra Østen, men den folkelige spiritualitet bevidstgør også løbende sine kristne rødder.

Et nyt sprog for det kristne
Det giver et nyt sprog for det kristne; mange oplever sig som kristne, men har en oplevelse af, at det sprog, der anvendes i den folkekirkelige tradition ikke taler ind i nutiden.

Nysgerrig undersøgelse
Man føler, man hører hjemme i et kristent univers, men har samtidigt svært ved at forlige sig med det kirkelige og dogmatiske sprog.
Formålet med foreningens arrangementer er derfor at stille sig nysgerrigt overfor en nutidig kristen spiritualitet i grænsefeltet mellem folkekirke og folkelig spiritualitet.

Foreningens virke
* Fra hjemmesiden videreformidler vi relevante artikler og videoer samt udgiver nyhedsbreve.
* Vi hjælper i opstart af de lokale grupper, der mødes med udgangspunkt i centrerende bøn – en meditationsform med kristne rødder.
* Vi har åbne workshops og foredrag med forskelligt relevant indhold.
* Vi har i en årrække arrangeret en række populære retræter.