Gregoriansk sang i Aarhus – Maria-spiritualitet i vor tid.

Danmark hørte i Middelalderen – fra år 1000-1536 – hjemme i Den katolske kirke under paven i Rom. Hermed var Maria-spiritualitet gennem 500 år en helt naturlig del af mange danskeres daglige liv. Den folkelige forankring af Maria-spiritualitet i Danmark led imidlertid skade i forbindelse med reformationen, hvor Luthers insisteren på at tidebøn skal synges på latin, de facto betød at den med tiden sygnede hen. Det andet store tilbageslag skete i forbindelse med Helligdagsreformen i år 1770 hvor blandt andet helligdage til ære for Maria blev afskaffet.  Men ingen grund til resignation! For nu synger vi i Klosterkirken i Aarhus – på adressen: Frue Kirkeplads 3 og på dansk – Gregoriansk Aftensang som næsten altid rummer Marias lovsang, med øvning fra kl. 17 til 17.45 og aftensang fra kl. 18 til 18.30 (døren låses kl. 17.52).
Her følger en oversigt over  de gamle helligdage – og de planlagte arrangementer – markeret med rødt.

5/1 el. 6/1  Helligtrekongers aften/ Helligtrekongers dag*
2/2     Mariæ renselsesdag/Kyndelmisse*
–         Askeonsdag
19/3   Josefs Dag
25/3 Mariæ bebudelsesdag*
31/5   Mariæ besøgelsesdag*
24/6   Sankt Hans dag                 –  Planlagt:  Gregoriansk morgensang Kl 9.00-10.30
22/7   Maria Magdalenes dag
29/7   Martas dag
6/8     Kristi forklarelsesdag     – Planlagt: Gregoriansk aftensang 17.00 – 18.30
29/9   Mikkelsdag*
1/11    Allehelgensdag*                   – Planlagt: Completorium kl 19.00-20.30
2/11    Alle sjæles dag                                                                                                                                                                                                                                 11/11  Mortensdag                           – Planlagt: Gregoriansk aftensang 17.00 – 18.30
 * helligdag indtil år 1770

Facebookbrugere anbefales at orientere sig på siden ”Gregoriansk Aftensang i Aarhus”. Nodefil-distribution og evt. nachspiel-aftaler sker via ”Gruppe af Gregoriansk Aftensang i Aarhus”. Er man ikke på Facebook, er man velkommen til at skrive til korleder Eva Wildt Nielsen på adressen: ewnepost@gmail.com, så man kan modtage nodefiler forud for aftensangen. Har man ikke udprintsmuligheder, kan Eva også på opfordring medbringe udprintede tidebønshæfter.