Gregoriansk aftensang i Aarhus – Maria-spiritualitet i vor tid.

 

Danmark hørte i Middelalderen – fra år 1000-1536 – hjemme i Den katolske kirke under paven i Rom. Hermed var Maria-spiritualitet gennem 500 år en helt naturlig del af mange danskeres daglige liv. Den folkelige forankring af Maria-spiritualitet i Danmark led imidlertid skade i forbindelse med reformationen, hvor Luthers insisteren på at tidebøn skal synges på latin, de facto betød at den med tiden sygnede hen. Det andet store tilbageslag skete i forbindelse med Helligdagsreformen i år 1770 hvor blandt andet helligdage til ære for Maria blev afskaffet.  Men ingen grund til resignation! For nu synger vi i Klosterkirken i Aarhus – på adressen: Frue Kirkeplads 3 og på dansk – Gregoriansk Aftensang som næsten altid rummer Marias lovsang, med øvning fra kl. 17 til 17.45 og aftensang fra kl. 18 til 18.30 (døren låses kl. 17.52).

Vores årskalender favner naturligvis de gamle helligdage:

Dato Navn OBS
5/1 el. 6/1 Helligtrekongers aften/ Helligtrekongers dag* d. 5/1 2024
2/2 Mariæ renselsesdag/Kyndelmisse*  —
Askeonsdag d. 14/2 2024
19/3 Josefs Dag  —
25/3 Mariæ bebudelsesdag*  —
31/5 Mariæ besøgelsesdag*  —
24/6 Sankt Hans dag Kl 9.00-10.30
22/7 Maria Magdalenes dag  —
29/7 Martas dag  —
6/8 Kristi forklarelsesdag Aflyst i 2023
29/9 Mikkelsdag*  —
1/11 Allehelgensdag* (completorium) AFLYST
2/11 Alle sjæles dag (completorium) AFLYST
10/11 el. 11/11 Mortensaften/Mortensdag d. 10/11-23

  * helligdag indtil år 1770

Bemærk at aftensang på Kristi Forklarelsesdag, completorium på Allehelgensdag hhs. alle sjæles dag er aflyst i 2023. Aftensang på Mortensaften er d. 10/11 2023. I 2024 holdes aftensang på Helligtrekongersaften d. 5/1. Askeonsdag falder i 2024 på d. 14/2.

Facebookbrugere anbefales at orientere sig på siden ”Gregoriansk Aftensang i Aarhus”. Nodefil-distribution og evt. nachspiel-aftaler sker via ”Gruppe af Gregoriansk Aftensang i Aarhus”. Er man ikke på Facebook, er man velkommen til at skrive til korleder Eva Wildt Nielsen på adressen: ewnepost@gmail.com, så man kan modtage nodefiler forud for aftensangen. Har man ikke udprintsmuligheder, kan Eva også på opfordring medbringe udprintede tidebønshæfter.