Videoforedrag

Hvis du ser videoen i en Chrome-browser er der problemer med at få vist danske undertekster. Brug i stedet Firefox, hvis du vil have underteksterne med.
Eller se evt. her

Et kursus af Cynthia Bourgeault om Jesus som visdomslærer

Cynthia Bourgeault er ikke kun kendt for at undervise i centrerende bøn. Hun er også kendt som fortaler for et spirituelt syn på Jesus, som er inspireret af visdomstraditionerne i verdensreligionerne.

Efter hendes opfattelse var Jesus først og fremmest en visdomslærer, som stod i den universelle visdomstradition, men også fornyede den. Hans hovedanliggende var at fremkalde en fuldstændig forvandling af den menneskelige bevidsthed og drive menneskeheden frem imod et højere fællesskab. Desuden skabte han sin særlige, visdomsorienterede praksis, som bygger på kenosis, ‘tømning af sig selv’, eller mere konkret slippen, ikke-klamren og given plads.

Dette syn på Jesus og hans budskab beskriver hun i bogen “The Wisdom Jesus”, som udkommer på dansk sidst i 2018. Bogens stof har været udgangspunkt for foredrag og kurser, og et af kurserne er blevet videofilmet og kan ses her i uddrag med danske undertekster.

Kurset har egentlig titlen “Visdomslæreren Jesus”, men videofilmen giver det titlen: “Jesus og den hellige visdom”. Kurset er formelt set en række mindeforelæsninger, men det har også omfattet øvelser og dialoger, som dog er udeladt af videofilmen. Det blev holdt den 8. nov. 2013 på universitetet Moravian College, som ligger i Bethlehem, Pennsylvania, i USA. Videooptagelsen varer 3 timer og 19 min., og den har følgende indhold:

 
Introduktion ved Steve Simmons (0:00:00 – 4 min.)

1. Jesu funktion som visdomslærer (0:04:36 – 58 min.)

2. Den visdomsorienterede praksis, Jesus anviste (1:01:59 – 55 min.)

3. “Arbejderne i vingården” set i visdommens perspektiv (1:58:14 – 16 min.)

Spørgerunde (2:14:21 – 58 min.)

Sang og afslutning (3:12:17 – 6 min.)

Cynthia Bourgeault: Hjertets Opmærksomhed

Et introducerende kursus i centrerende bøn fra 2011

Cynthia Bourgeault har undervist i centrerende bøn i mange år. Hun har også skrevet en introduktion til emnet, som på dansk hedder “Det vågne hjerte”. Nedenfor kan man se en videooptagelse af et af hendes nyere kurser med danske undertekster.

Kurset har titlen: “Hjertets veje – Kenosis, fylde og enhed”, og det blev holdt den 3. sep. 2011 i Greenfield, Massachussetts.  Videofilmen er optaget af Robert A. Jonas (emptybell.org).

Cynthia Bourgeault tager afsæt i bogen “Det vågne hjerte” og gennemgår stoffet i bogens første halvdel frit. Hun lægger særlig vægt på at gøre rede for hjertets betydning og udviklingen af hjertets opmærksomhed. Her kan de, der ikke kender hendes bog, få et indblik i hendes opfattelse af centrerende bøn, og de, der kender den, kan få genopfrisket dens hovedpunkter. Filmen er i fire dele og varer tre timer.

Eventuelle forslag til rettelser til underteksterne bedes rettet til Søren Frederiksen, som har udarbejdet dem. De danske undertekster er vedhæftet og kan downloades.

(Kan du ikke se underteksterne, så tryk på den lille CC-knap på fremviserens værktøjeslinje. Hvis fremviseren skal være større, så brug browserens zoom-funktion, som findes ved at trykke på menu-knappen i browserens værktøjslinje yderst til højre.)

Del 1. Centrerende bøns opståen, særpræg og metode

 

Del 2. Bønslivets udvikling og hjertets betydning

 

Del 3. Udviklingen af hjertets opmærksomhed

 

Del 4. En spørgerunde

 

 

Wilberseminaret i Aarhus 2015 – videoer

I marts og april afholdt vi sammen med studenterpræsterne i Aarhus en seminarrække om Ken Wilbers tanker. Tre af oplægsholderne har indvilliget i at optagelserne af deres oplæg måtte offentliggøres . De følger herunder:

Studenterpræsterne i Aarhus har offentliggjort en videooptagelse af Jan Tønnesvangs foredrag d. 12. marts 2015

 

Og Karsten Skippers foredrag d. 8. april 2015

 

Og Peter Ruges foredrag d. 22. april 2015