Udviklingsgruppen i Skanderborg

Denne gruppe har fokus på en nyformulering af kristendommen som en udviklingsvej.
Vi arbejder derfor undersøgende med indre praksis i form af meditativ bibellæsning, centrerende bøn, kropsbøn, indre øvelser med energi og opmærksomhed, meditation og flere andre praksisformer.
Med denne bredde søger vi at indkredse den realitet, at vi mennesker er sammensatte væsner, og at en kristen udviklingsvej må søge at integrere så mange aspekter af den menneskelige eksistens som muligt.
Møderne ledes af Peter Ruge, som har ansvar for undervisning og tilrettelæggelse.  Deltagelse forudsætter et rimelig fast fremmøde og ikke mindst, at man imellem møderne tager ansvar for de øvelser, som danner grundlag for den fælles undersøgelse.

Gruppen mødes Audonicon, Grønnedalsvej 14 i Skanderborg. Der er så vidt muligt møde hver anden torsdag kl. 14.30-17.30. Prisen er 50 kr. pr gang.
Gruppen er for tiden fuldtegnet
Vil du vide mere, kan du kontakte Peter Ruge: mail@peterruge.dk

Adelgadegruppen i København

Denne gruppe fungerer i princippet på samme måde som gruppen i Skanderborg, men mødes sjældnere, nemlig seks gange årligt.
Mødested: Adelgade 60, 1304 Kbh K.
Gruppen er for tiden fuldtegnet.
Vil du vide mere, kan du kontakte Peter Ruge: mail@peterruge.dk

Udviklingsgruppen i Lyseng Kirke

Denne gruppe arbejder med såkaldt visdomspraksis, hvor vi anvender en række
forskelligartede praksisformer, bl.a. kropsbøn, lectio divina, reflektion og udveksling,
meditativ sang, centrerende bøn, energiøvelser, meditation.
Vi betragter kristendommen som et grundlag for vores udviklingsarbejde, men
derudover er der ingen krav om et bestemt ståsted.
Gruppen blev dannet januar 2020 og mødes ca. hveranden tirsdag fra 19 til 21.
Datoerne for første halvår 2023 er 7/2 – 21/2 – 7/3 – 21/3 – 18/4 – 9/5 – 23/5 – 6/6.
Prisen er 300 kr for alle 8 gange.
Gruppen ledes af Elisabeth Staal Jensen, og er du interesseret i at deltage, kan du
skrive til elisabethstaaljensen@gmail.com

Her kan du læse mere om begrundelsen for at arbejde med visdomspraksis

  Udviklingsgruppe: fordybelse i bogen “Meditationer over Tarot – en rejse ind i kristen hermetisme”

Tarotmeditationerne’ består i den danske oversættelse af tre bind, der udkom 2019-2021. Man kan evt. se mere om bogen her.
Selv de mest entusiastiske læsere finder bogen udfordrende at læse, og mangler ofte at kunne dele de udfordringer, spørgsmål, oplevelser og indsigter, som bogen bibringer dem, med andre.
Dette er baggrunden for denne fordybelsesgruppe. Vi forsøger i fællesskab nærme os bogens dybereliggende budskaber – i en syntese af en intellektuel undersøgelse og mere meditativ tilnærmelse – vores hensigt er med andre ord at  læse bogen ’med hjertet’, sådan som det var forfatterens hensigt.
Vi mødes en gang om måneden og arbejder med et kapitel, eller brev, som det jo er, hver gang.
Gruppen er åben for alle, dog forudsættes det, at man enten har læst bogen eller er i gang med at læse den, og at man er indstillet på at læse et brev forud for hvert møde. Møderne består af oplæg, samtale, udveksling, meditation, øvelser og hvad vi ellers får brug for og finder på. Gruppen betragtes i øjeblikket som fuldtegnet, men interesserede kan henvende sig til Tove Vejlgaard.

Gruppen ledes af Tove Vejlgaard (medoversætter af bogen til dansk)
Planlagte mødedage i 2023: 25. januar, 22. februar, (mødedag 29.3. erstattes af grupperetræte i Skovhuset 27-30.3.), 26. april, 24. maj. 
Tidspunkt: 14.00 – 18.00
Sted: Audonicon, Grønnedalsvej 14, 8660 Skanderborg (der er parkering ved Audonicon, og der går bus direkte fra Århus, som holder foran Audonicon)
Pris: 75 kr pr. gang
Kontakt:  tove.vejlgaard@gmail.com