Udviklingsgruppen i Skanderborg

Denne gruppe har fokus på en nyformulering af kristendommen som en udviklingsvej.
Vi arbejder derfor undersøgende med indre praksis i form af meditativ bibellæsning, centrerende bøn, kropsbøn, indre øvelser med energi og opmærksomhed, meditation og flere andre praksisformer.
Med denne bredde søger vi at indkredse den realitet, at vi mennesker er sammensatte væsner, og at en kristen udviklingsvej må søge at integrere så mange aspekter af den menneskelige eksistens som muligt.
Møderne ledes af Peter Ruge, som har ansvar for undervisning og tilrettelæggelse.  Deltagelse forudsætter et rimelig fast fremmøde og ikke mindst, at man imellem møderne tager ansvar for de øvelser, som danner grundlag for den fælles undersøgelse.

Gruppen mødes Audonicon, Grønnedalsvej 14 i Skanderborg. Der er så vidt muligt møde hver anden torsdag kl. 14.30-17.30. Prisen er 50 kr. pr gang.
Gruppen er for tiden fuldtegnet
Vil du vide mere, kan du kontakte Peter Ruge: mail@peterruge.dk

Adelgadegruppen i København

Denne gruppe fungerer i princippet på samme måde som gruppen i Skanderborg, men mødes sjældnere, nemlig seks gange årligt.
Mødested: Adelgade 60, 1304 Kbh K.
Gruppen er for tiden fuldtegnet.
Vil du vide mere, kan du kontakte Peter Ruge: mail@peterruge.dk

Udviklingsgruppen i Lyseng Kirke

Denne gruppe arbejder med såkaldt visdomspraksis, hvor vi anvender en række forskelligartede praksisformer, bl.a. kropsbøn, lectio divina, reflektion og udveksling, meditativ sang, centrerende bøn, energiøvelser, meditation.
Vi betragter kristendommen som et grundlag for vores udviklingsarbejde, men
derudover er der ingen krav om et bestemt ståsted.

Gruppen blev dannet januar 2020 og mødes fremover ca. hveranden mandag fra 15 til 17. Datoerne for andet halvår 2023 er 21.august, 11. og 18.september, 9. og 23.oktober, 6. og 20. november, 4. december.
Prisen er 300 kr for alle 8 gange.
Gruppen ledes af Elisabeth Staal Jensen, og er du interesseret i at deltage, kan du skrive til elisabethstaaljensen@gmail.com . 

Her kan du læse mere om begrundelsen for at arbejde med visdomspraksis

Udviklingsgruppen: fordybelse i bogen “Meditationer over Tarot – en rejse ind i kristen hermetisme”

Tarotmeditationerne’ består i den danske oversættelse af tre bind, der udkom 2019-2021. Man kan evt. se mere om bogen her.
Selv de mest entusiastiske læsere finder bogen udfordrende at læse og mangler ofte at kunne dele de udfordringer, spørgsmål, oplevelser og indsigter, som bogen bibringer, med andre.
Dette er baggrunden for denne fordybelsesgruppe. Vi forsøger i fællesskab at nærme os bogens dybereliggende budskaber – i en syntese af  intellektuel undersøgelse og mere meditativ tilnærmelse – vores hensigt er med andre ord at  læse bogen ’med hjertet’, sådan som det var forfatterens hensigt.
Vi mødes en gang om måneden og arbejder med et kapitel, eller brev, som det jo er, hver gang.
Vi forventer at have gennemarbejdet alle bogens 22 breve med udgangen af 2024. Gruppen fortsætter efter dette med yderligere fordybelse i den hermetiske tradition – indholdet er ikke besluttet.  Gruppen betragtes i øjeblikket som fuldtegnet, men interesserede kan dog henvende sig til Tove Vejlgaard. Man skal være indstillet på en del forberedelse til møderne, der som udgangspunkt holdes den sidste onsdag i måneden, og består af oplæg, samtale, udveksling, meditation, øvelser og hvad vi ellers finder på. Gruppen holder en årlig 3-dages retræte.

Gruppen ledes af Tove Vejlgaard.
Planlagte mødedage: resten af foråret 2024:  20.3., 24.4., 29.5. på Audonicon. Efteråret 2024: retræte på Skovhuset: 10.-12. september, 30.10. og 27.11. på Audonicon.
Tidspunkt: 14.00 – 18.00
Sted: Audonicon, Grønnedalsvej 14, 8660 Skanderborg 
Pris: 75 kr pr. gang
Kontakt:  tove.vejlgaard@gmail.com