Kontakt til foreningen Nutidig Kristen Spiritualitet

 

Vedr. tilmelding til arrangementer: tilmelding@nuks.dk

Kontakt bestyrelsen: info@nuks.dk

For at kontakte bestyrelsesmedlemmer individuelt, se kontaktinfo nedenfor.