Studiegruppe i Århus

I forlængelse af årsmødets workshop opstartes en studiegruppe, hvor fokus er læsning af bøger eller andre tekster, som er relevante i forhold til NKS`s værdigrundlag, og som gruppen har lyst til at fordybe sig i. Hvordan vi arbejder med teksterne, vil afhænge af indholdet, og det aftaler vi i fællesskab.
Hvis du er interesseret, så kontakt Birgitte Rasmussen, tlf. 24984250, mail: brasmussen8@gmail.com
Deltagere: Alle, der har lyst og tid, dog max 6.
Tid og sted: Første møde er onsdag d. 25/1 2023 kl. 15.30 hos Birgitte (jeg bor 5 minutters kørsel fra Lyseng kirke, så man kan evt  nå til NKS’ gudstjeneste i Lyseng Kirke 18.30.)

Vi mødes en fastlagt ugedag hver måned. Hvilken dag, hvilket tidspunkt og hvor aftales i gruppen (jeg lægger gerne hus til).