Studiegruppe i Århus

I forlængelse af årsmødets workshop har vi opstartet en studiegruppe, hvor fokus er læsning af bøger eller andre tekster, som er relevante i forhold til NKS`s værdigrundlag, og som gruppen har lyst til at fordybe sig i. Hvordan vi arbejder med teksterne, vil afhænge af indholdet, og det aftaler vi i fællesskab.
Hvis du er interesseret, så kontakt Birgitte Rasmussen, tlf. 24984250, mail: brasmussen8@gmail.com
Deltagere: Alle, der har lyst og tid, dog max 6.