Tekster om

Nutidig Kristen Spiritualitet

 • fælles streaming med Jes Bertelsen

  Inden årsmøde og generalforsamling vil der fra kl. 11-12.30 være mulighed at overvære streaming af Jes Bertelsens undervisning på storskærm i Audonicons Østauditorium (længst til venstre fra hovedindgangen).
  Vi benytter lejligheden til at danne et fællesskab, der kan følge undervisningen sammen, ligesom man gør andre steder i landet.
  Hver deltager har imidlertid… Læs mere

 • DEN HERMETISKE TRADITION SOM TEMA FOR ÅRSMØDET 2023

  Vi har bedt lektor, mag art Ph.d. Aksel Haaning fortælle om den hermetiske traditions historie og dens relation til den kristne spiritualitet.
  Hermetismen er en esoterisk spirituel tradition, hvis begyndelse går tilbage til oldtidens Egypten, og hvis essentielle lære er en holisme, hvor menneskets eksistens er vævet sammen med det guddommelige… Læs mere

 • Den esoteriske strøm i Vesteuropa.

   af Peter Ruge august 2023
  OPTAKT
  I 1462  i Firenze – som indledning til renæssancen – dukker der nogle hidtil ukendte gamle græske håndskrifter op. De får afgørende  betydning for den vesteuropæiske spiritualitet, og deres virkning kan følges frem til den nye spiritualitet, som har udfoldet sig i Vesten i de sidste… Læs mere

 • Retræte på Nygård 27.8 -1. 9. 2023.

  Bevidsthedens og kærlighedens fælles grundstof
  RETRÆTEN ER FULDTEGNET MED VENTELISTE, TILMELDING LUKKET.

  Hjertets inderste kan forsøge at vide af, at både bevidstheden og kærligheden har en kilde.
  Kilden er af samme ”grundstof”, som den helt almindelige opmærksomhed og den helt almindelige
  venlighed. Denne kilde er Ånd, og det er den, der holder længslens tråd… Læs mere

 • Bachs juleoratorium på Løgumkloster Refugium

  Inkarnationens mysterium og det kristne hjerte
  Juleoratoriet kredser om det ubegribelige, at Gud bliver menneske, og det udtrykker i musik og ord menneskehedens taknemmelighed, glæde – og forundring!
  Centreret om Juleoratoriet vil vi gennem samtale og meditativ indre praksis søge at træde mysteriet nærmere. Meditation forankrer vi – ligesom Juleoratoriet gør -… Læs mere

 • ESOTERISKE STRØMNINGER I VESTEN GENNEM 2000 ÅR

  Foredrag i Århus ved Peter Ruge den 7.3.2024.
  Selvudvikling, healing, mystik, meditation og tro – alt det vi kan forbinde med nutidens spiritualitet, har en historie, som vi ikke kender. Man kommer derfor let til at tro, at nutidens spiritualitet har sine væsentligste rødder Østen.
  Men snarere er det sådan, at inspirationen… Læs mere

 • Fire naturvandringer ved Ørnereden i 2024

  Kom med på naturvandring i området omkring Ørnereden, hvor jeg har arrangeret 4 ture det kommende år. Det er muligt at melde sig på 1 tur af gangen og helt frivilligt om man ønsker at deltage i alle 4 ture. Turene ligger i de 4 forskellige årstider.
  Ved at besøge det… Læs mere

 • TRE RETRÆTER MED PETER RUGE PÅ NYGÅRD I 2024

   3 retræter i 2024 på hver 5 dage på Nygård med Peter Ruge som retræteleder. ALLE TRE RETRÆTER ER NU FULDTEGNET MED VENTELISTE.
  Baggrunden er, at der i de sidste par år har været så stor interesse, men kun få retræter af denne type, og vi har derfor måttet give mange… Læs mere