Tekster om

Nutidig Kristen Spiritualitet

  • Kropsbøn

    Foreningen udgav i forbindelse med årsmødet i november 2021 en lille bog om den kropsbøn, som vi igennem en årrække har gjort erfaringer med bl.a. ved gruppemøder og på retræter.

    Her gengives Peter Ruges forord til bogen. Efterfølgende er der links til to sider fra bogen, der med illustratitioner viser en… Læs mere

  • GUDBILLEDLIGHEDEN OG DET OPLYSTE MENNESKE

    Når jeg ser tilbage på de sidste fyrre års spiritualitet i Danmark, er der især én central forestilling, som har motiveret mennesker til at interessere sig for østlig spiritualitet.  Det er længslen efter at vide sig af samme væsen som Gud.
    I en buddhistisk form er det forestillingen om, at alle… Læs mere