HÅB – retræte på Als 9.-12. august 2024

  “Håb er det som bevæger og styrer den spirituelle evolution i verden”  (citat: Valentin Tomberg)
Verden har stærkt brug for, at vi mennesker genererer håb og tillid. Vi vil på retræten gennem meditationer, øvelser og vandringer i naturen
forsøge at forbinde os med håbet og det evigt spirende liv. Betragte håb som et nærvær, som en sansning, som en vej til styrke, lethed
og modstandskraft.
En stor del af retræten vil foregå i stilhed – en “stilhed fyldt med nærvær” (Thomas Keating).
Meget af tiden vil vi tilbringe i naturen, fælles og individuelt. Der vil blive mulighed for fælles kropslig aktivitet og for kreativ udfoldelse.

Tid: 9.-12. august 2024
Sted: Nygård, Als.
Pris for retræten er 2500 for medlemmer af NUKS, 2700 for andre.
Tilmelding senest 15. juli til tilmelding@nuks.dk
Retræteledelse: Mette Munk, naturbaseret psykoterapeut, og Elisabeth Staal Jensen
Kontakt: mettemunkmail@gmail.com og elisabethstaaljensen@gmail.com