Meditationer over Tarot

         – en rejse ind i kristen hermetisme

 

Meditationer over Tarot – en rejse ind i kristen hermetisme betragtes som et af den esoteriske kristendoms vigtigste værker i nyere tid.

Cynthia Bourgeault skrev: Denne bog .. blev i første omgang afvist af kristne læsere, der ud fra titlen antog, at det var en ‘new age’ bog. I virkeligheden er den et forsvarsskrift for kristendommen, et af de dybeste, der nogensinde er skrevet.
Thomas Keating skrev: Forfatteren tager os med på sin egen spirituelle rejse til al sand viden og medfælelses kilde. Denne bog er efter min opfattelse det hidtil væsentligste bidrag til genopdagelse og fornyelse af ørkenfædrenes og højmiddelalderens kristne kontemplative tradition.

Værket er opdelt i 22 ’breve’, ét for hvert af de symbolfyldte kort i Tarot de Marseilles store arcana, og bogen tager os med dybsindighed, indsigt og viden ud på en rejse ad den esoteriske skolings- og udviklingsvej med bred inddragelse af andre centrale værker om menneskets spirituelle udviklingshistorie, herunder Biblen og de andre store religioners tekster, værker om magi, esoterik, mystik, psykologi, filosofi, litteratur m.m. Bogen repræsenterer en indre forvandlingsvej, som den fordybede læser betræder.

Det franske originalmanuskript blev udgivet anonymt og posthumt i 1980 efter forfatterens ønske. De danske oversættere, Vibeke Fogh, Tove Vejlgaard og Uffe Jonas, har helt ekstraordinært fået adgang til originalmanuskriptet med håndskrevne noter, og de har lagt et enormt arbejde i at gøre oversættelsen så tro mod originalen, som overhovedet muligt – inklusiv arbejdet med de mange kilder. De har valgt at udgive værket i tre bind.
Prisen er 279 kr pr bind, ved køb af alle tre bind ydes 20% rabat til en samlet pris på 670 kr og kan købes på forlaget Visdomsbøgerne: visdomsbogerne.dk

Læs Lars Muhls anmeldelse her

Jesus som Visdomslærer

Kan købes her.

Det Vågne Hjerte

Stadig flere kristne verden over har de seneste år stiftet bekendtskab med centrerende bøn. Denne bønsform anviser en praktisk metode til at gå ind i sit ”indre rum” ved at give slip på ydre anliggender, symboliseret ved at man lukker øjnene og åbner sig for Guds nærvær og virke.

Det vågne hjerte
er en udførlig vejledning i, hvordan man praktiserer centrerende bøn. Men den er mere end det. Cynthia Bourgeault undersøger også, hvordan denne måde at bede på forholder sig til den klassiske kristne kontemplation, hun behandler forskellige nuancer af metoden, og hun udforsker dens revolutionerende potentiale til at forvandle det kristne liv.

”Et betydningsfuldt bidrag til en bedre forståelse af centrerende bøn og dens umiddelbare begrebsmæssige baggrund. Det kan forhåbentlig gøre den mere tilgængelig for det voksende antal søgende i vores tid.” Thomas Keating, forfatter til Åbent sind åbent hjerte.

Cynthia Bourgeault har studeret og undervist på benediktinske klostre i USA og Canada. Hun er præst i den episkopale kirke, retræteleder og forfatter til en række bøger om bøn og det åndelige liv.

Kan købes her.