Jesus som Visdomslærer

Kan købes her.

Det Vågne Hjerte

Stadig flere kristne verden over har de seneste år stiftet bekendtskab med centrerende bøn. Denne bønsform anviser en praktisk metode til at gå ind i sit ”indre rum” ved at give slip på ydre anliggender, symboliseret ved at man lukker øjnene og åbner sig for Guds nærvær og virke.

Det vågne hjerte
er en udførlig vejledning i, hvordan man praktiserer centrerende bøn. Men den er mere end det. Cynthia Bourgeault undersøger også, hvordan denne måde at bede på forholder sig til den klassiske kristne kontemplation, hun behandler forskellige nuancer af metoden, og hun udforsker dens revolutionerende potentiale til at forvandle det kristne liv.

”Et betydningsfuldt bidrag til en bedre forståelse af centrerende bøn og dens umiddelbare begrebsmæssige baggrund. Det kan forhåbentlig gøre den mere tilgængelig for det voksende antal søgende i vores tid.” Thomas Keating, forfatter til Åbent sind åbent hjerte.

Cynthia Bourgeault har studeret og undervist på benediktinske klostre i USA og Canada. Hun er præst i den episkopale kirke, retræteleder og forfatter til en række bøger om bøn og det åndelige liv.

Kan købes her.

Meditationer over Tarot

Meditationer over Tarot – en rejse ind i kristen hermetisme betragtes som et af den esoteriske kristendoms vigtigste værker i nyere tid.

Værket er opdelt i 22 ’breve’, ét for hvert kort i Tarots store arcana, og bogen tager os med dybsindighed, indsigt og viden ud på en rejse ad den esoteriske skolings- og udviklingsvej med bred inddragelse af andre centrale værker om menneskets spirituelle udviklingshistorie, herunder Biblen og de andre store religioners tekster, værker om magi, esoterik, mystik, psykologi, filosofi, litteratur m.m. Bogen repræsenterer en indre forvandlingsvej, som den fordybede læser betræder.

Det franske originalmanuskript blev udgivet anonymt og posthumt i 1980 efter forfatterens ønske. De danske oversættere har nu helt ekstraordinært fået adgang til originalmanuskriptet med håndskrevne noter, og de har lagt et enormt arbejde i at gøre oversættelsen så tro mod originalen, som overhovedet muligt – inklusiv arbejdet med de mange kilder. Af samme grund udgives de tre bind tidsforskudt.

Der er tale om et voluminøst værk, og den danske oversættelse udkommer derfor i tre bind, hvor sidste bind udkom i marts 2021.

Her kan man også forudbestille de næste to bind og dermed støtte udgivelsen. Hele overskuddet fra første bind går til finansiering af de næste bind, alt arbejde omkring oversættelsen er frivilligt og ulønnet arbejde.

Prisen er 279 kr pr bind, ved køb af alle tre bind ydes 20% rabat til en samlet pris på 670 kr og kan købes på forlaget Visdomsbøgerne: visdomsbogerne.dk

Læs Lars Muhls begejstrede anmeldelse her