Årsmøde 2021 

Visdommens veje

Hvor bor visdommen – i himlen eller i menneskehjertets inderste? Er visdommen kristen? Er den en kvinde – Sophia? Hvordan kan vi tale visdom i nutiden?
På årsmødet vil vi præsentere foreningens nye udgivelse: Kropsbøn, en lille bog om en bønsform, der gennem 18 forskellige positioner inddrager hele kroppen – med forklarende illustrationer. Årsmødets deltager vil få et gratis eksemplar af bogen, og vi vil sammen øve bønnen – som udtryk for kroppens visdom..

Visdom er ikke et konstant fænomen. Opfattelsen af, hvad visdom er, ændrer sig gennem århundrederne. Den vil altid være i opposition til den fremheskende viden. Visdommen fortæller om en kulturs ubevidste potentiale, og i en maskulint domineret kultur vil den derfor være af feminin karakter.

Peter Ruge vil fortælle om udviklingen i visdomsforståelse fra antikken til i dag og forsøge at belyse, hvordan en nutidig visdom – almen eller kristen- kan tage sig ud. Hvad er visdom i vores tid – og hvordan taler den til os?

DAGENS PROGRAM
12.00 Dørene åbnes 12.30 Generalforsamling

Alle er velkomne, kun medlemmer har stemmeret.

13.30 Kaffepause
14.00 Velkommen til årsmødet.
Kort præsentation af bogen Kropsbøn efterfulgt af fælles kropsbøn.
15.00 Oplæg ved Peter Ruge: Visdommens veje 16.00 Samtalegrupper med facilitatorer
16.45 Opsamling i plenum
17.30 Fælles meditation
Ca 18.00 – ca 19.00 Fælles suppespisning for alle, der har lyst

(Der er indlagt passende pauser til skift af lokaler, toiletbesøg etc)

Tilmelding senest 3.november på tilmelding@nuks.dk
Pris: Generalforsamling, årsmøde og spisning er gratis for medlemmer.
Ikke-medlemmer betaler 100 kr. – dækker såvel årsmøde som spisning. Betaling foretages ved indgangen kontant eller på mobilepay.

Forholdsregler mod covid-19-smitte
Vi tager de generelle forholdsregler og beder alle være opmærksomme.

Gudstjeneste i radioen 16. januar 2022

Foreningen Nutidig Kristen Spiritualitet skal være vært ved en gudstjeneste i Danmarks Radio  d. 16. januar 2022 kl. 10. Gudstjenesten vil blive transmitteret fra Lyseng Kirke i Århus Syd.

Vi har ikke har haft nogen gudstjenesterytme i coronatiden. Derfor skal vi starte op på ny og  finde ud af, hvordan vi vil tilrettelægge radiogudstjenesten. Vi indbyder derfor til dannelse af  en ad hoc gudstjenestemenighed. Det er tanken, at vi mødes to gange inden  radiogudstjenesten til workshops, så vi kan finde ud af, hvordan forløbet skal være, og sådan  at vi kan øve os. De to workshops finder sted 12. december og 9. januar – begge dage kl.  14.00 -17.00 i Lyseng Kirke.

Vi vil gerne have tilmelding, så vi ved, hvor mange, vi bliver.
Det er en betingelse for, at man kan være med til radiogudstjenesten, at man har deltaget i  mindst en af de forberedende gudstjenesteworkshops; det vil dog være optimalt, at man har  deltaget i dem begge.

Tilmeld dig på mail: tilmelding@nuks.dk, og angiv, hvornår du deltager. Seneste frist for  tilmelding er 10.12.2021.

Intentionen for foreningen
Nutidig Kristen Spiritualitet

Den folkelige spiritualitet har altid båret en selvfølgelig tro og religiøsitet ind i det danske samfund.
Denne spiritualitet har antaget mangfoldige former – og har ofte bevæget sig udenfor den folkekirkelige kristne horisont.
Meget af inspirationen er kommet fra Østen, men den folkelige spiritualitet bevidstgør også løbende sine kristne rødder.

Et nyt sprog for det kristne
Det giver et nyt sprog for det kristne; mange oplever sig som kristne, men har en oplevelse af, at det sprog, der anvendes i den folkekirkelige tradition ikke taler ind i nutiden.

Nysgerrig undersøgelse
Man føler, man hører hjemme i et kristent univers, men har samtidigt svært ved at forlige sig med det kirkelige og dogmatiske sprog.
Formålet med foreningens arrangementer er derfor at stille sig nysgerrigt overfor en nutidig kristen spiritualitet i grænsefeltet mellem folkekirke og folkelig spiritualitet.

Foreningens virke
* Fra hjemmesiden videreformidler vi relevante artikler og videoer samt udgiver nyhedsbreve.
* Vi hjælper i opstart af de lokale grupper, der mødes med udgangspunkt i centrerende bøn – en meditationsform med kristne rødder.
* Vi har åbne workshops og foredrag med forskelligt relevant indhold.
* Vi har i en årrække arrangeret en række populære retræter.