Fire naturvandringer ved Ørnereden i 2024

Næste ture: 4. august og 3. november! Kom med på naturvandring i området omkring Ørnereden, hvor jeg har arrangeret 4 ture det kommende år. Det er muligt at melde sig på 1 tur af gangen og helt frivilligt om man ønsker at deltage i alle 4 ture. Turene ligger i de 4 forskellige årstider.
Ved at besøge det samme område 4 gange på forskellige årstider, får man mulighed for at fordybe sig i den naturlige forandring, vækst og forgængelighed, som hele tiden finder sted i den indre og ydre natur.
De fleste mennesker oplever en naturlig udadvendthed om foråret og sommeren, som kan repræsentere vækst og blomstring og en naturlig indadvendthed efterår og vinter som kan repræsentere høst og fordybelse på det indre plan.

Vi vil arbejde med at opbygge en relation til den natur som vi alle er en del af og som vi er så dybt forbundne med. Vi er sammen i stilhed, og indimellem vil vi holde meditative pauser til refleksion, og jeg vil guide enkelte øvelser. Vi går i et meget roligt tempo og max 5 km i løbet af de 3 timer, så de fleste vil kunne være med.

Fordelen ved at deltage i en naturvandring, frem for blot selv at gå en tur, er at deltagerne bliver ledt ind i en fordybelse og langsomhed, som de færreste mennesker selv giver sig tid til, når de går en tur i skoven. Der vil være en guidning ind i forbundetheden med naturen via sanserne og meditation. Dette har en mærkbar effekt i forhold til at føle sig groundet og fordybet i kontakten med sig selv, og i oplevelsen af at være en del af helheden. Naturens rum åbner sig, og nogle kommer i kontakt med ydmyghed og taknemmelighed i forhold til det skabte. Det at gå sammen i stilhed kan også skabe en samhørighed og mere åben kontakt til de andre deltagere, måske netop fordi man ikke taler sammen.

Ved afslutningen af turen vil der dog være mulighed for at udveksle lidt om de oplevelser der har været undervejs.

Tidspunkter: Søndagene den: 28. januar, 5. maj, 4. august og 3. november 2024. Alle gange fra kl 12.30-15.30.
Mødested: Parkeringspladsen ved  Ørnereden, Ørneredevej 55 Højbjerg. Bus 31 kører lige til Ørnereden fra Århus.
Medbring vandflaske, snacks, siddeunderlag og tøj efter vejret. Gerne flere lag, så det er muligt at regulere temperaturen alt efter om vi sidder stille eller bevæger os.
Pris pr. gang: 150.- kr
Underviser: Mette Munk, er uddannet naturbaseret psykoterapeut
Tilmelding til mettemunkmail@gmail.com 
Betaling via mobilpay i forbindelse med tilmeldingen. Tlf: 61341206. Deadline for tilmelding er 1 uge inden afholdelsen af den enkelte tur.

Her kan du læse min artikel om retræte og stilhedsvandring i naturen: Naturen er et helligt rum