Det indre menneske. Ådalen 19.-22. november 2023

Måske genkender man ”det indre menneske” fra altergangens indledende bøn: ”Styrk os i det indre menneske at du må bo ved troen i vore hjerter”. Ordene trækker på en lang tradition for at forankre sjæl og ånd i menneskets indre. Men hvad er egentlig ”det indre” menneske, hvordan mærker man det, og hvordan hører det hjemme i kroppen?
Hvis ikke ”det indre menneske” får en forankring i krop og følelser, bliver det blot et billedsprog uden erfaringsmæssig betydning.  Men forestillingen om, at sjæl og ånd har et ”sted” inde i kroppen er i nutidens almindelige kultur ikke rigtig gangbar. Og det har den kendte omkostning, at erfaringer fra mødet med Ånd gennem krop og følelser bliver både sprogløse og hjemløse.
På dette retrætekursus vil vi undersøge, om vi gennem erfaringerne med hjertets opmærksomhed og kroppens energetiske anatomi kan komme til at tale mere præcist om ”det indre menneske”.
Sådan at ordene kan få den erfaringsbårne tyngde, som deres placering i nadverritualets midte berettiger dem til.
Og sådan at det bliver tydeligere, hvordan man forankrer en mere spirituelt tonet selvforståelse og identitet i kroppens helhed og midte’
Ådalen retræte ligger naturskønt på den gamle landevej mellem Randers og Viborg.

Retræteleder: Peter Ruge
Tidspunkt: Fra søndag den 19. november kl 18.00 – til aftensmad – og til onsdag den 22. november kl. 14.00.
Tilmelding på: tilmelding@nuks.dk senest 1. oktober 2023. Der er plads til 15 deltagere.
Pris: 3000 kr. for ikke-medlemmer og 2800 for medlemmer af foreningen (inkl. kost og logi). Interesserede med en lille økonomi kan evt. søge om nedslag i prisen.
Betaling: på foreningens konto: 6112-9042789666