William Blakes illustrationer til Jobs Bog – med baggrund i C. G. Jungs forståelse af individuation

Århus arrangement den 4. april 2024 kl 16.30 -20.30 

Jobs Bog er af mange blevet anset for at være det vanskeligste skrift i Det Gamle Testamente og har gennem tiderne kaldt på forskellige tolkninger – såvel teologiske, kunstneriske som videnskabelige tolkninger. Særligt fascinerende og interessant bliver det, når forskellige tolkninger taler sammen og supplerer hinanden. Det er tilfældet med den britiske kunstner William Blakes illustrationer til Jobs Bog og den schweiziske psykiater Carl Gustav Jungs dybdepsykologiske tolkning af Job. Blake og Jung leverer tilsammen en tolkning, der er særdeles relevant for det moderne menneske. Det er denne tolkning, som vi vil forsøge at udfolde.

Power-Point foredraget vil kort præsentere William Blake (1757-1827), dernæst C.G. Jungs (1875-1961) individuationsteori og herefter uddybe deres tanker gennem nedslag i Blakes ”Illustrationer til Jobs Bog” og pege på relevansen heraf til en forståelse af det moderne menneskes psyke, spiritualitet og gudserkendelse. Undervejs vil det være muligt bl.a. at stille spørgsmål og at drøfte, hvad det moderne menneske kan lære af Jobs Bog.

Foredragsholder: Cand. mag. Lisbeth Pedersen
Tid: Torsdag d. 4. april kl 16.30 – 20.30
Sted: Antroposofisk Kulturhus, Rosenvangsallé 251A, 8270 Århus
Pris: 150 kr for medlemmer, 200 kr for ikke-medlemmer. Prisen er inkl. et let traktement
Tilmelding: Pr mail til: tilmelding@nuks.dk senest d. 20. marts
Betaling: til foreningens bankkonto:  6112-9042789666 (Sparekassen Kronjylland)