TRE RETRÆTER MED PETER RUGE PÅ NYGÅRD I 2024

 3 retræter i 2024 på hver 5 dage på Nygård med Peter Ruge som retræteleder. ALLE TRE RETRÆTER ER NU FULDTEGNET MED VENTELISTE.

Baggrunden er, at der i de sidste par år har været så stor interesse, men kun få retræter af denne type, og vi har derfor måttet give mange afslag.
For at komme interessen i møde vil vi derfor i 2024 søge at fordele pladserne i håb om,  at alle, der er interesserede, vil få  mulighed for at komme med.
Da det  ofte er hensigtsmæssigt at sætte et hold sammen, så deltagerne supplerer hinanden, vil  det være hjælpsomt, hvis man søger flere retræter, selv om man kun kan forvente at deltage på en af dem. Så vil man pr 1. januar få besked om, hvilken retræte, man kan deltage i.
Af samme grund vil vi bede om tilmeldinger senest 31. december.
Retræternes indhold vil  blive tilrettelagt efter de samme overordnede spørgsmål: hvordan vi kan forbinde nutidens kompetence for indre praksis med den tidløse kristne impuls, – og hvordan kan vi lande denne impuls i relation til naturen og til de mennesker, vi deler liv og dagligdag med? Den enkelte retrætes særlige tilgang vil blive annonceret senere.
Der er tale om stilhedsretræter, og der vil være en fast madlaver på hvert hold.
Tid:
Retræte 1:         16-21. april
Retræte 2:         4-9. juni
Retræte 3:         6-11. oktober (og ikke i september som tidligere annonceret !)
Alle tre retræter starter på førstedagen kl. 18 og slutter på sidstedagen kl. 13
Tilmelding på mail: tilmelding@nuks.dk senest 31. december – herefter er der løbende optagelse, i det omfang, der fortsat er ledige pladser.
Pris: 3500 kr. – og for medlemmer af foreningen: 3200 kr. – inkl. kost og logi. Interesserede med kun en lille økonomi kan søge om nedslag i prisen.
Sted: Nygård, Nørreskovvej 41, 6430 Nordborg