Præsentation af Cynthia Bourgaults nye bog

Elisabeth Staal Jensen

“The Heart of Centering Prayer. Nondual Christianity in Theory and Practice.”

(Forlaget Shambhala december 2016)

Thomas Keating skriver om bogen: “Et mesterstykke i spirituel visdom fast forankret i den kristne mystiske tradition. En glimrende analyse af nondual kristendom i teori og i praksis og et betydningsfuldt bidrag til Centrerende Bøn-bevægelsen og til interspirituel dialog.”

Cynthia Bourgeault er en af Thomas Keatings tidlige elever. Hun underviser og holder retreats om Centrerende Bøn, først og fremmest i USA og Canada, men også af og til i Europa. Hun har skrevet en lang række bøger, hvoraf  “Centering Prayer and Inner Awakening” er den eneste, som er oversat til dansk med titlen “Det vågne Hjerte” (Forlaget Boedal). Den – sammen med Thomas Keatings “Åbent Sind åbent Hjerte” – er, hvad der findes på dansk om Centrerende Bøn.

Cynthia Bourgeault har skrevet den nye bog, fordi de ca 40 års arbejde med Centrerende Bøn har kastet nogle resultater af sig, som ikke tidligere er beskrevet. De hidtidige beskrivelser af, hvad der sker, når man praktiserer Centrerende Bøn, er ikke længere tilstrækkelige. Hun mener, at der nu er opstået en parathed til at nærme sig nondualitet.

Den nye bog består af tre hovedafsnit:

1. del er en gennemgang af den grundlæggende metode mm i Centrerende Bøn, og der er bestemt også noget at hente for dem, som har brugt bønnen i længere tid. Der er en forfinende og uddybende tilgang, som er yderst inspirerende.

2. del har overskriften “The Way of the Heart” og handler – meget forenklet – om betydningen af at “placere sindet i hjertet”. Her trækker Cynthia Bourgeault på så forskellige kilder som Simeon den Nye Teolog, Ken Wilber, Gurdjieff, Meister Eckhart og mange flere nulevende og afdøde, kendte og mindre kendte.

Hun gør det ret overbevisende og henviser også til den nyeste forskning i forbindelserne mellem hjerte og hjerne. For at nærme sig hjertets opmærksomhed, må man have et rent hjerte, skriver hun, med reference til Jesu ord: “Salige er de rene af hjertet for de skal se Gud” (Matt. 5,8).

Hun taler om det som et hjerte i en frivillig og fri tilstand, befriet fra alle passionerede tilknytninger – altså et udelt hjerte. Kenosis er det klassisk kristne ord for at tømme sindet, og vejen til hjertets opmærksomhed. Det er kenosis, vi træner, når vi i Centrerende Bøn øver os i at give slip – og give slip – igen og igen. Og det nytter faktisk. Helt fysiologisk danner metoden reaktioner i hjerte og hjerne, der kan registreres. Hun argumenterer for, at kenosis er årsagen til, at Centrerende Bøn er noget helt specielt og ikke bare en praksis på linje med andre meditationsformer.

3. del er en gennemgang af første tredjedel af  “Uvidenhedens Sky” . Som det vil være mange bekendt, har den bog været en del af grundlaget for udviklingen af Centrerende Bøn. Cynthia Bourgeault ser denne tekst som den tidligste kristne udforskning af bevidsthedens fænomenologi.

Teksten har ofte været anset som et klassisk eksempel på kristen kærlighedsmystik, men da det er en mystisk tekst, bør man nærme sig den meditativt, hvilket hun så har gjort. Det engelske ord “love”, som har været årsag til den hidtidige forståelse, ser hun som den ukendte forfatters forsøg på at beskrive, hvad man i dag kunne kalde ”nondual perception” forankret i hjertet. Og hun foretager en sammenligning af den anonyme forfatters beskrivelse af kontemplation med den nutidige forståelse af det nonduale. Cynthia Bourgeault har en uddannelse i middelalder-engelsk ,som hun anvender her til i nogle tilfælde at give “Skyen” en anden oversættelse end hidtil. Når perspektivet for forståelsen af teksten er nondual bevidsthed, kan visse passager forstås på en ganske anden måde, end tidligere oversættelser har gjort.

Citater fra “the Heart of Centering Prayer”:

“Whatever nondual may look like when approached through the metaphysical and spiritual filters classically used to describe it, neurologically, the capacity to perceive reality in this way depends on a new way of organizing the perceptual field – an upgrade in the operat- ing system, if you will. Basically, the essence of the nondual is a quantitative change not in the object of perception but in the mechanics of perception. Rather than “perception through differentiation” (the programming used by the cognitive mind), one begins to per- ceive through holographic resonance – the capacity to sense the whole pattern as a single unified field. Of course one then “sees from wholeness” (i.e., nonseparation).” (p. 4-5)

“As I see it, the purpose of Centering Prayer is to deepen your relationship with God (and at the same time your own deepest self) in that bandwith of formless, objectless aware- ness that is the foundation of nondual consciousness. ….. And it is this track – CenteringPrayer as both a foundation and an access route to the stabilization of nondual conscious- ness – that this book will now proceed to explore.” (p. 39) “But nondual consciousness is not a state. It’s not a mystical experience. It is not neces- sarily blissful. You can’t attain it. You can’t come back from it transformed because there is no “you” left to be transformed. It is not an intensification of union. It is simply a quiet eras- ing of the line that divided the field in the first place.” (p. 136)

“Since Centering Prayer is headed toward nondual selfhood, anyway, it becomes para- mount for a next generation of teachers to begin to set in place the conceptual framework to support this transition, including a greater attention on witnessing presence, objectless attention, and the capacity to live fully and wisely beyond personal storytelling and drama.” (p. 205)

I november 2016 deltog jeg i to arrangementer i London, organiseret af “Silence in the City”. Et stort offentligt foredrag og en heldags workshop for nogle færre (vi var dog stadig over 100!) Begge havde som taler og underviser Cynthia Bourgeault, og begge handlede om hendes nye bog.

Det var en meget inspirerende oplevelse at møde Cynthia Bourgeault. Hun er klar i mælet, humoristisk og fuldstændig nede på jorden. Hun taler overbevisende og letforståeligt.

Det, der kan være lidt vanskeligt, er definitionen af de mange begreber, hun opererer med. Hvad er kontemplation, nondualitet, genstandsløs opmærksomhed, vidnespraksis osv. i lige præcis hendes version? Og hvad sker der med nuancerne, når vi forsøger at oversætte til vores eget sprog – og her mener jeg ikke bare dansk, men også den sproglige tradition vi hver især har omkring disse begreber, afhængigt af i hvilke sammenhænge vi har lært dem at kende? F.eks. virker det i hendes udgave, som om det nonduale er noget lettere tilgængeligt, end man får indtryk af hos visse andre spirituelle lærere – ikke mindst i den buddhistiske tradition.

Dette til trods er jeg ikke i tvivl om, at hun repræsenterer en videreudvikling af Centrerende Bøn. En videreudvikling som vel er ganske naturlig, efter at der er blevet arbejdet i mere end 40 år med denne metode. Dels er der blevet gjort mange erfaringer, dels må man vel formode at bevidsthedsevolutionen også i denne sammenhæng har en effekt !!!! “The Heart of Centering Prayer” virker helt klart som en bog, der kan hjælpe med at føre Centrerende Bøn videre i den udvikling, der bevidsthedsmæssigt er i gang. Den giver i hvert fald nye aspekter til værdien af Centrerende Bøn – og perspektiverne for brugen af den.

Om det så virkelig kan føre til nondualitet, må vi jo lade komme an på en prøve!

Elisabeth Staal Jensen, januar 2017

“ Uvidenhedens sky” findes i to forskellige oversættelser på dansk. Den ældste, oversat af Erik Haahr og Tove Haas Pedersen, er udgivet 1. gang i 1983 af Visdomsbøgerne og den nyeste, som indeholder flere tekster af samme ukendte forfatter, er oversat af Gunder Gundersen og udgivet i 2016 på forlaget Klostertid.