På vej til tillid

Retræte i Nordjylland 12.-17. marts 2023.

Forestil dig en situation, hvor du har absolut tillid. Når du er i en tilstand af tillid, så er der ingen angst overhovedet. Forestil dig nu en situation, hvor du er bange. Når du føler angst, er der ikke tillid. Angst og tillid udelukker hinanden. Og selvfølgelig er det meget mere behageligt, at være i en tilstand af tillid, ikke også?
Hvorfor kan vi så ikke hele tiden være i denne tilstand? Hvorfor er vi så alligevel bange for konkrete ting, mennesker og situationer? Vi bærer rundt på angst, både individuel og kollektiv angst.
Hvad stiller vi op med denne angst? Vi har ikke lært andet om håndteringen af angst end at “feje den ind under gulvtæppet”, fortrænge den og fornægte den og på den måde hobe den op, indtil den alligevel baner sig vej. Er der ikke en anden måde at håndtere sin angst på? ER der en mulighed for at slippe angsten og forvandle den til tillid?
På retræten vil vi undersøge, hvad både angst og tillid kan betyde. Vi vil prøve at få et andet syn på selve fænomenet og se, hvordan angst, tillid og kærlighed hænger sammen. Og vi vil igennem undervisning og meditation/bøn se, om vi kan stille os sådan, at vi bliver mere modtagelig for Guds kærlighed, så tilliden kan vokse i os.
Retræten foregår i store træk i stilhed, dog med faser af undervisning og samtaler/åndelig vejledning.
Retrætehuset ligger på en stor naturgrund for enden af en privat vej og i rolige, naturskønne omgivelser. Der er eneværelse til alle, og prisen inkluderer både kost, logi og undervisning.

Retræteledelse:    Lisa Bremer, kunstner, præst og åndelig vejleder
Tid: søndag 12/3 kl. 16.00 til fredag 17/3 kl. 14.00
Sted:  Øslevvej 41, 9690 Fjerritslev, se huset her
Tilmelding: tilmelding@nuks.dk
Pris: kr. 3500,-  (3700,- for ikke-medlemmer) inden 1. marts – efter modtaget kvittering af optagelse – på konto: 6112-9042789666.
Interesserede, som har vanskeligt ved at betale det fulde beløb kan kontakte foreningen mhp. evt. nedslag i prisen.