OPLÆG TIL WORKSOP PÅ ÅRSMØDET 2022

Foreningen Nutidig kristen Spiritualitet har eksisteret i 10 år. 

Det vil vi gerne markere ved at invitere foreningens medlemmer til at tage del i en workshop til inspiration for foreningens arbejde i de kommende år. Workshoppen bliver en del af årsmødet 2022.

Workshoppen har to anledninger.

Den ene er, at vi igennem årene primært har trukket på medlemmer fra bestyrelsen som arrangører af retræter og møder – og dermed også på deres opfattelse af hvordan en kristen spiritualitet kan tage sig ud. Vi vil gerne udvide dette perspektiv, sådan at vi fremover får flere stemmer at høre i vores fælles søgen efter udtryk og form for kristen spiritualitet.

Derfor er workshoppen både til fælles inspiration og til igangsættelse af nye initiativer. Disse initiativer vil foreningen kunne give både en praktisk og en økonomisk støtte.

Den anden anledning er mere strukturel. Vi har i bestyrelsen overvejet, at den klassiske form med en forening, med medlemmer og med en bestyrelse har en meget praktisk, men måske også en begrænsende effekt i forhold til vores formål. En forening kommer let til at sætte en grænse mellem dem, der er indenfor og dem, der er udenfor – og kan gøre bredere samarbejde om spiritualitet besværligt. Og strukturen med en bestyrelse vil altid have en tendens til at begrænse fokus og initiativ til netop denne kreds af medlemmer. Derfor vil vi gerne indlede en proces, hvor vi undersøger, om vi over de kommende år kan skifte arbejdsform til en mere netværksagtig struktur, hvor det er en væsentlig pointe, at flere bliver aktive i at formulere sig om, hvordan nutidig kristen spiritualitet kan tage sig ud – og ansvarlige for at bære.