Gregoriansk aftensang i Aarhus: Maria-spiritualitet i vor tid

Danmark hørte i Middelalderen – fra år 1000-1536 – hjemme i Den katolske kirke under paven i Rom.
Hermed var Maria-spiritualitet gennem 500 år en helt naturlig del af mange danskeres daglige liv.
Den folkelige forankring af Maria-spiritualitet i Danmark led imidlertid skade i forbindelse med
reformationen, hvor Luthers insisteren på at tidebøn skal synges på latin, de facto betød at den med
tiden sygnede hen. Det andet store tilbageslag skete i forbindelse med Helligdagsreformen i år 1770
hvor Mariæ Renselsesdag/Kyndelmisse og Mariæ Besøgelsesdag blev afskaffet som helligdage,
ligesom Mariæ Bebudelsesdag blev degraderet fra at være en helligdag til at fejringen foregår 5.
søndag i fasten.
Men ingen grund til resignation! For nu synger vi i Klosterkirken i Aarhus – på adressen: Frue
Kirkeplads 3 og på dansk – Gregoriansk Aftensang som næsten altid rummer Marias lovsang, med
øvning fra kl. 17 til 17.45 og aftensang fra kl. 18 til 18.30 (døren låses kl. 17.52).

Vores årskalender favner naturligvis de gamle helligdage:

Dato Navn OBS
5/1 el. 6/1 Helligtrekongers aften/Helligtrekongers dag*
2/2 Mariæ renselsesdag/Kyndelmisse*
22/2-23 Askeonsdag
25/3 Mariæ bebudelsesdag*
31/5 Mariæ besøgelsesdag*
24/6 Sankt Hans’ dag* Zakarias’ lovsang
22/7 Maria Magdalenes dag
29/7 Martas dag
6/8 Kristi forklarelsesdag
29/9 Mikkelsdag*
1/11 Allehelgensdag* (completorium) Kl. 19.00-20.30
2/11 Alle sjæles dag (completorium) Kl. 19.00-20.30
10/11 el. 11/11 Mortensaften/Mortensdag

                                                                                                                                                                                                      * helligdag indtil år 1770

 Facebookbrugere anbefales at orientere sig på siden ”Gregoriansk Aftensang i Aarhus”.
Nodefil-distribution og nachspiel-annoncering sker via ”Gruppe af Gregoriansk Aftensang i Aarhus”.
Er man ikke på Facebook, er man velkommen til at skrive til korleder Eva Wildt Nielsen på adressen: ewnepost@gmail.com, så man kan modtage nodefiler forud for aftensangen.