Ikon-Mandala-Maling. Kreativ stilleretræte.

Retræte i Nordjylland 27. nov. – 2. dec. 2022
Retrætens formål vil være
– at gå sammen og hver for sig ind i stilhedens rum
– at fordybe sig i den kreative proces ved at skabe og lade sig skabe
– at lade sig berøre af det, der opstår
– at finde ind i sin egen midte ved at lade det, der er større end mig selv, være i midten
– at koncentrere, fokusere, centrere – og så slippe det…

Vi vil på retræten kombinere den kreative fordybelsesteknik fra mandalamaling med den medative betragtning af en ikon. På den måde holder vi både åbent for det, ikonen kommer med og kan, og for den kreative, legende proces, som opstår under malingen. Vi holder fokus på centrering og midten og slipper os selv ind i denne proces og ind i det åbne felt, lige som børn, der går op i legen og glemmer tid og rum og hvem de ellers er.
Teknisk ser det sådan ud, at der er farvekopier af mange forskellige ikoner på papir. Man vælger en ikon, man har lyst til at arbejde med og fordybe sig i. Man kan selvfølgeligt også selv medbringe en farvekopi af en ikon, man har valgt i forvejen.
I begyndelsen er der undervisning i, hvordan en mandala kan opsættes og males.
Alt materiale stilles til rådighed – og der kræves absolut ingen forudsætning af kunstnerisk art eller kreative færdigheder. Enhver gør det ud fra sine muligheder. Det, det kommer an på, er ikke et kunstnerisk perfekt resultat, men processen, vi går ind i.
Retræten foregår i store træk i stilhed, men der er en fælles rytme med meditationer, spisning og tilbud om samtaler/åndelig vejledning.
Huset ligger på en stor naturgrund for enden af en privat vej i rolige, naturskønne omgivelser. Alle deltagere har eneværelse.

Retræteledelse:    Lisa Bremer, kunstner, præst og åndelig vejleder
Tid: søndag 27/11 kl. 16.00 (huset er åbent fra kl. 13.00) til fredag 2/12 kl. 14.00
Sted:  Øslevvej 41, 9690 Fjerritslev. Se huset her
Tilmelding på mail: tilmelding@nuks.dk
Pris:kr. 3500 for medlemmer (3700 kr for ikke-medlemmer)
Prisen er inklusive kost, logi, undervisning, materiale.
Betaling: inden 1. nov. (efter modtaget kvittering af optagelse) på konto: 6112-9042789666.
Interesserede, som har vanskeligt ved at betale det fulde beløb kan kontakte foreningen mhp. evt. nedslag i prisen.