Hjertets opmærksomhed og bevidsthedens sans for hengivelse

Stilhedsretræte på Nygård, Als 4.-9. september 2022.

Der er to vigtige spor i den kristne meditation: I det ene spor følger man hjertets vågne opmærksomhed for andre levende væsner. I det andet vandrer man med bevidsthedens åbenhed. Og det sker at sporene løber sammen til ét.

Mennesker har i det kristne – ligesom i andre store religioner – opdaget, at hjertet kan blive et mødested for Gud og menneske, eller sagt i et andet sprog: kan være overgangssted mellem den almindelige bevidsthed og Ånd.

Forestillingen bygger på indsigt i hjertets evne til at betænke andre i omsorg og medfølelse. Hjertet vender så at sige bort fra jeg-følelsen og fra jegets vane med at lukke sig om sig selv.

Den almindelige bevidsthed er bundet op på en grundlæggende lukkethed overfor verden omkring os. Vi holder uafvidende alle fænomener og alle mennesker på afstand. Det føder en oplevelse af fremmedhed i verden og en længsel efter dyb samhørighed.

I takt med at vi bliver stille, bliver det imidlertid muligt at opdage den grundlæggende kvalitet ved bevidstheden, at den er åben – og at vi på forhånd er forbundet med fænomener og mennesker omkring os.

Vi vil på denne retræte øve disse to spor: hjertets og åbenhedens – og lade dem mødes i hengivelsens erfaring af det guddommelige. Det sker gennem konkret praksis af bøn og meditation. Og det sker gennem fordybelse i en daglig nadvergudstjeneste.

Retræten forløber i stilhed, men der vil være en times daglig undervisning.

Retræteledelse: Peter Ruge
Tilmelding: senest 1. juli: tilmelding@nuks.dk
Sted: Nygård, Nørreskovvej 41, 6430 Nordborg

Tid. Start søndag d. 4. september kl. 18. Indkvartering fra kl. 16. Slut fredag d. 9. september kl. 13.

Pris: 3500 kr. – og for medlemmer af foreningen: 3200 kr. – inkl. kost og logi. Interesserede med kun en lille økonomi kan søge om nedslag i prisen. Pladserne fordeles efter tilmeldingsfristens udløb ud fra overvejelser om gruppens sammensætning.