Hjertets inderste og bevidsthedens vågenhed

Ådalen 16.-19. februar 2023

– Vi har i nutiden ikke noget fælles sprog for erfaring af det guddommelige.
Det er et problem. Mange af os længes efter at have en sikker fornemmelse af kontakt. Og vores
kultur som helhed har brug for at forholde sig seriøst til ”det som er større”, så vi kan stå til ansvar
for en helhed, der er hævet over vores egoisme og særinteresser.
Den kristne tradition har forankret denne erfaring af det guddommelige i hjertet – i hjertets følelser
og i den dybde, hvor hjerterummet åbner mod sit indre og uudgrundelige. Ligesom i de andre store
traditioner har man gjort det, fordi hjertet i selve sit væsen står åbent for helhedens perspektiv.
Dets brede vifte af følelser har f.eks. ikke mit eget, men netop andre levende væsners vel som sit mål.
Hjertet taler autentisk om det guddommelige.
Hertil vil vi føje det aspekt af det guddommelige, som den kristne tradition har underbetonet: den
vågne og klare bevidsthed. Vi vil søge de spor, hvor man taler om Åndens lys, om at kende Gud, og
om at vågne. Og vi vil overveje, hvordan fortællingen om Jesu forklarelse med dens tale om lys og
klarhed kan adressere vores egen tid og dens længsel, – og om hvordan den kan forbinde sig med
hjertets inderste.
Retræteleder: Peter Ruge
Tidspunkt: Fra torsdag d. 16. februar kl. 18.00 – til aftensmad – og til søndag d. 19. feb. kl. 14
Sted: Ådalen Retræte ligger naturskønt ved Ålum mellem Randers og Viborg.
Retræten er fuldtegnet, man kan skrive sig på venteliste på tilmelding@nuks.dk