ESOTERISKE STRØMNINGER I VESTEN GENNEM 2000 ÅR

Foredrag i Århus ved Peter Ruge den 7.3.2024.
Selvudvikling, healing, mystik, meditation og tro – alt det vi kan forbinde med nutidens spiritualitet, har en historie, som vi ikke kender. Man kommer derfor let til at tro, at nutidens spiritualitet har sine væsentligste rødder Østen.
Men snarere er det sådan, at inspirationen fra hinduisme og buddhisme passer sig ind i nogle strukturer og forestillingsformer, som allerede har eksisteret som en understrøm i Vesten i 2000 år, og som nu i disse tiår bliver vækket til nyt liv.
De esoteriske bevægelser gik gennem århundreder hånd i hånd med de kristne kirker og den spirende videnskab. Indtil disse for snart 200 år siden vandt kampen om menneskebillede og verdensforståelse, og derved fortrængte det esoteriske perspektiv.
Vores kultur har derfor mistet kontakten med dette verdenssyn, hvor alt er forbundet og beåndet, og hvor menneskets opgave er at samvirke med verdens guddommelige enhed.
Opgaven for nutidens spiritualitet er derfor opmærksomt at lande og integrere denne østlige impuls i den vestlige tradition.
Peter Ruge vil i et power-point-foredrag fortælle om Vestens esoteriske overleveringer og deres historiske rødder i bl.a. egyptisk kultur. Han vil tillige give et bud på, hvad der sker i disse årtier, hvor disse esoteriske strømninger for første gang møder Østens oplysningstradition.
Foredraget samler og fordyber det tema om hermetisme, som blev slået an på foreningens årsmøde i efteråret 2023.

Sted: Antroposofisk Kulturhus, Rosenvangs Allé 251, 8270 Højbjerg
Tid: Torsdag d. 7. marts kl. 16.30-20.30
Pris: 150 kr inkl. fortæring – ikke medlemmer 200 kr.
Tilmelding: tilmelding@nuks.dk inden 1. marts.
Betaling: til foreningens bankkonto:  6112-9042789666 (Sparekassen Kronjylland)