Blake, Job og Jung

William Blakes illustrationer til Jobs Bog læst og betragtet med C.G Jungs forståelse af individuation – menneskets selverkendelsesproces – som horisont.

Af cand.mag. Lisbeth Pedersen

Jobs Bog er af mange blevet anset for at være det vanskeligste skrift i Det Gamle Testamente og har gennem tiderne kaldt på forskellige tolkninger – såvel teologiske, kunstneriske som videnskabelige tolkninger. Særligt fascinerende og interessant bliver det, når forskellige tolkninger taler sammen og supplerer hinanden, som det er tilfældet med den britiske kunstner William Blakes illustrationer til Jobs Bog og den schweiziske psykiater Carl Gustav Jungs dybdepsykologiske tolkning af Job. Blake og Jung leverer tilsammen en tolkning, der er særdeles relevant for det moderne menneske. Det er denne tolkning, som jeg vil forsøge at udfolde i artiklen her.

Du kan læse teksten i PDF-læseren herunder, eller hente artiklen som PDF via link nederst på siden.

Artikel om Blake, Job og Jung til hjemmesiden

 

Download artiklen som PDF