Retræte på Nygård 27.8 -1. 9. 2023.

Bevidsthedens og kærlighedens fælles grundstof

RETRÆTEN ER FULDTEGNET MED VENTELISTE, TILMELDING LUKKET.

Hjertets inderste kan forsøge at vide af, at både bevidstheden og kærligheden har en kilde.
Kilden er af samme ”grundstof”, som den helt almindelige opmærksomhed og den helt almindelige
venlighed. Denne kilde er Ånd, og det er den, der holder længslens tråd i sindet spændt.
Man kan skelne mellem to hovedspor mod kilden. Det ene er den regelmæssige indre praksis, som
f.eks. kan forankre sig i hjertets opmærksomhed. Det anden er den vågne åbenhed, som man
nærmer sig gennem sindets og kroppens afspænding.
Hertil kommer den overraskende vanskelige øvelse, det er at vænne sig til den tanke, at jeg – reelt,
på forhånd og altid – er forbundet med kilden, såvel gennem bevidstheden som igennem
kærlighedens impuls. Sagt med andre ord: den vanskelige øvelse det er at huske Gud!
Vi vil på denne retræte øve os! – gennem indre praksis og gennem en daglig nadvergudstjeneste.
Efter den første dag forløber retræten i stilhed brudt af en times daglig undervisning.

Retræteledelse: Peter Ruge
Tilmelding: inden 1. juni på: tilmelding@nuks.dk
Sted: Nygård, Nørreskovvej 41, 6430 Nordborg
Tid. Start søndag d. 27. august kl. 18. Indkvartering fra kl. 16. Slut fredag d. 1. september kl. 13.
Pris: 3500 kr. – og for medlemmer af foreningen: 3200 kr. – inkl. kost og logi. Interesserede med
kun en lille økonomi kan søge om nedslag i prisen.
Gruppen sættes sammen under hensyntagen til erfaring med stilhedsretræter, og man får besked om deltagelse umiddelbart efter tilmeldingsfristen.