Ånd og Natur

Sommerretræte i Skovhuset 4.-7. juli

Nutidig Kristen Spiritualitet afholder sommerretræte mandag 4.juli – torsdag 7. juli
Skovhuset ligger smukt i Gudenådalen med skoven uden for døren.
Vi tilbyder et ophold med fastlagt dagsrytme, fuld forplejning – fortrinsvis økologisk og vegetarisk, enkeltværelse til alle.
De fælles aktiviteter vil være meditation, lectio divina, kropsbøn, vandringer med inspiration til fordybelse og væren. Meget af tiden vil være i stilhed.
Vi begynder mandag med aftensmad kl 18 og slutter torsdag med fælles oprydning og rengøring. Deltagerantal: min. 5, max 10.
Retræteledelse: Naturterapeut Mette Munk og Elisabeth Staal Jensen. Kontakt: Mettemunkmail@gmail.com eller elisabethstaaljensen@gmail.com

Sted: Skovhuset, Gudenåvej 19, Sdr. Vissing
Tid: 4. juli indkvartering fra kl 16. Slut 7. juli kl 14
Tilmelding: tilmelding@nuks.dk senest 3. juni.
Pris: 1800 kr for medlemmer af foreningen. Andre betaler 2000 kr.
Betaling: senest 15. juni på foreningens konto: 6112-9042789666