Kropsbøn

Foreningen udgav i forbindelse med årsmødet i november 2021 en lille bog om den kropsbøn, som vi igennem en årrække har gjort erfaringer med bl.a. ved gruppemøder og på retræter.

Her gengives Peter Ruges forord til bogen. Efterfølgende er der links til to sider fra bogen, der med illustratitioner viser en oversigt over bønnens forskellige positioner. Den lille bog kan erhverves for 50 kr (plus 49 kr i forsendelse) ved bestilling på mailadressen: tilmelding@nuks.dk

Forord
Denne lille bog præsenterer en række arketypiske bønsstillinger. De er sat sammen i et forløb for at væve holdningen af bøn sammen med kroppens opmærksomhed. Erfaringen er, at en given kropsstilling kalder en indre holdning frem, hvor bøn forbinder sig med følelser og med vågen opmærksomhed.
I den vestlige kultur er splittet mellem krop og bevidsthed dybt forankret. Derfor må vi øve fra grunden, at bevidsthed, følelser og spiritualitet sammen med kroppens bevægelser kan blive til en ny erfaring af at være et hele – et helt menneske. I andre kulturer er denne helhedserfaring en selvfølge. Derfor er bønsstillingerne samlet med inspiration fra hele kloden og tænkt universelt gyldige.
I foreningen Nutidig Kristen Spiritualitet har vi gennem en årrække brugt denne krospbønspraksis. Vi har søgt at passe den sammen med vores erfaringer af, hvordan kristendom i nutiden nødvendigvis må forankre sig i et helhedsperspektiv på mennesket.
Vi trækker meget konkret på et arbejde, som er gjort af den tyske underviser i sakral dans Beatrice Grimm. På opfordring af Willigis Jäger, som var både benediktinermunk og zenmester, har hun skabt denne kropsbønspraksis for at bøde på den vestlige kristendoms savn af en spirituel kropspraksis.(”Der Himmel in dir”, Kösel Verlag 2007).
Vi har taget bønsstillingerne til os samt en rækkefølge, der ikke er lagt dogmatisk fast, mens ordene, der fortolker, er nye – ligesom Mirijam Bremer har skabt et sæt helt nye tegninger

Kropsbønnens praksis
I hæftets første del er den enkelte bønsstilling ledsaget af en tekst til fordybelse. Ordene er frugt af en konkret fælles praksis over flere år, De er her tænkt som igangsættende inspiration, der påminder om stillingernes og bevægelsernes karakter af bøn.
Vi forestiller os, at man med støtte i ordene kan gøre sig fortrolig med hver enkelt stilling. Efterhånden kan man danne en egen fortolkning udsprunget af de følelser og spirituelle erfaringer, som stillingen kalder frem.
Man lytter mod kroppen, husker holdningen af bøn, tager imod de følelser, der vågner i sindet, tillader dem at bevæge sig frit – lader tankerne være, og holder det nærværende øjeblik åbent.
Man kan enten hvile undersøgende i den enkelte stilling, eller man kan vægte bevægelsen imellem dem. Det er også muligt, at man gør bevægelserne langsomt. Og man kan udføre dem hurtigere i et flow.
I hæftets sidste del er der givet nogle forslag til en kropsbønspraksis uden ord, sådan at bønnen får en mere tydelig kontemplativ karakter.
Brugt regelmæssigt og over tid bliver kropsbønnen anker for en ny selvforståelse. Hver stilling åbner mod en arketypisk og tidløs nuance af, hvordan det er at vide sig forbundet med Gud. Erfaringerne lejrer sig i kroppen og fordyber en indre kontakt. Åndedrættet ved af nærværet, og kroppens helhed begynder at vide, hvordan det er at huske Gud: en hengiven åbenhed – forankret i brystrummet – at være i sin midte – og at være hel.
Kropsbønnen lader sig enkelt dele i to flow, som kan gøres hver for sig : stillingerne 0-11 og 12-19.

Her er to links til kropsbønnens positioner:

Bønnens første positioner:

s. 40 - alle positioner

Bønnens sidste positioner

s. 41 - alle positioner