Gudsbilleder. Stilleretræte på Ådalen 14.-18. maj 2023 AFLYST

               

DENNE RETRÆTE ER AFLYST  den 21.3.2023

“Vi bygger billeder op ligesom vægge foran dig,
så tusindvis af mure står omkring dig allerede.
For vore fromme hænder tildækker dig,
så snart vore hjerter har set dig klart.”

Sådan skriver den kendte digter R.-M. Rilke, som åbenbart har haft dybe erfaringer af Gud
i sit hjerte. Erfaringer af klarhed og direktehed. Erfaringer uden slør. Men han ved også, at
vi som mennesker er tilbøjelige til at danne forestillinger og billeder omkring det, vi
umiddelbart erfarer.
Gudsbilleder kan hjælpe os til at forstå, udtrykke og kommunikere med hinanden, men de
kan også begrænse os og låse os fast.
På retræten vil vi se nærmere på de gudsbilleder, vi danner os både individuelt og kollektivt,
og vi vil undersøge, hvorvidt vores forestillinger om Gud hænger sammen med vores
primære følelser, bevidsthedsniveauer og den måde vi ser på os selv og på verden i det
hele taget.
Retræten foregår i stor træk i stilhed, afbrudt af perioder med undervisning og
samtaler/åndelig vejledning samt fælles meditation/bøn.
Ådalen Retræte ligger naturskønt mellem Randers og Viborg. Retrætedeltagere har eneværelse med eget bad, og prisen inkluderer kost, logi og undervisning.
Retræteledelse: Lisa Bremer, kunstner, præst og åndelig vejleder
Tid: søndag 14/5 kl. 18.00 til torsdag 18/5 kl. 14.00
Sted: Ådalen Retræte, Gamle Viborgvej 400, Randers
Tilmelding: tilmelding@nuks.dk
Pris: kr. 3800,- (4000,- for ikke-medlemmer) inden 1. maj – efter modtaget kvittering af
optagelse – på konto: 6112-9042789666.
Interesserede, som har vanskeligt ved at betale det fulde beløb kan kontakte foreningen mhp. evt. nedslag i prisen.