Formandens beretning ved Generalforsamling 3. november 2018

Vi kan se tilbage på et år, hvor foreningen har konsolideret sig, og vi er blevet rimelig gode til at gøre det, vi gerne vil kunne gøre.

  • Vi vil gerne bidrage til at skabe forbindelse imellem på den ene side den brede vifte af spirituelt engagement, som inspirer mange mennesker i dagens Danmark – og på den anden side den traditionelle forvaltning af spiritualitet i Danmark, som den kommer til udtryk i folkekirkelig gudstjeneste og kristendomsforståelse.
  • Vi vil også gerne skabe rammer for at mennesker kan mødes om en nutidig kristen spiritualitet
  • Her vil vi gerne skabe rum for erfaringer med at holde gudstjenester, hvor en indre praksis ikke kun lader sig integrere, men også er bærende for den udformning, som gudstjenesten får.
  • Vi vil også gerne dokumentere betydningen af længerevarende fordybelsespraksis af bøn og meditation, som den kan udfolde sig på retræter og gennem daglig øvelse  Vi vil gerne være med til at åbne nye perspektiver gennem rejser til spirituelle miljøer i udlandet.
  • Vi vil gerne formidle viden om spirituel praksis. Det gælder elektronisk på vores hjemmeside og det gælder konkrete bogudgivelser

Og så vil vi også gerne, som det er tilfældet i dette årsmøde, pege på et spor i vores egen tradition, nemlig kroppens betydning, som har været overset af de dominerende fortolkninger af, hvad det vil sige at være menneske. Det gælder kristendommens holdning, og det gælder europæisk filosofi og dannelsestradition.