Foreningen Nutidig Kristen Spiritualitet
Nyhedsbrev januar 2021

livsringe
.
Formålet med dette forårs-program er, som foreningens navn siger, at bidrage til udfoldelse af en nutidig kristen spiritualitet. Denne proces har to aspekter.
Det ene er at undersøge og anvise veje for en indre praksis af bøn og meditation. Lige så selvfølgeligt det kan siges, lige så fremmed er det alligevel for nutidens danske kristendomsforståelse. Det drejer sig om en esoterisk holdning overfor en eksoterisk. Uden en indre praksis er der ingen reel fornyelse.
Det andet aspekt er refleksion over denne spirituelle praksis.
Det er vigtigt at vi erkender, hvordan vores anliggende i dag har været anliggende for kristen fromhed – i de første århundreder, i middelalderen, på reformationstiden, i de folkelige vækkelser: dels at forholde sig videregivende til den spirituelle proces, som udgik fra den historiske Jesus, og dels at forholde sig integrerende til den samme impuls, som udgår nu - fra en tidløs og vågen kristusbevidsthed.
Formand Peter Ruge
Peter Ruge
Besøg vores hjemmeside her
Hjemmesiden har nu også adressen nuks.dk og foreningen kan kontaktes på info@nuks.dk

RETRÆTEDAGE OG KURSER

Retrætedage på Strandgården, Helgenæs

Krop, følelser, ånd – og hjertets inderste
14-18. april 2021
Retrætedagene er samlet om temaet: menneskets sammensathed og helhed
- fokuseret i hjertets opmærksomhed.
Se mere på hjemmesiden
Strandgården

Hjertets fordybelse –
retrætedage på Løgumkloster Refugium
29.april - 2. maj

Løgumkloster Refugium lægger i Bededagsferien hus til retrætedage
under ledelse af foreningens formand, Peter Ruge samt Martin Guldberg.
Se mere på Refugiets hjemmeside og på foreningens hjemmeside
Løgumkloster Refugium

Sommerretræte på Nygård

Natur, stilhed og visdomspraksis
28.juni - 1. juli
Retræten ledes af Elisabeth Staal Jensen. Se mere på hjemmesiden
nygaard_mellem_553603363

KURSUSDAGE OG GRUPPER

Lyseng Kirke – en udviklingsgruppe
Den eksisterende gruppe, som mødes i Lyseng Kirke hver anden tirsdag aften (19-21), forventes at fortsætte. Fra 1. februar bliver der enkelte pladser ledige. Der bliver 8 mødegange i foråret med start 9. februar. Pris 250 kr for hele sæsonen.
Henvendelse til Elisabeth Staal Jensen elisabethstaaljensen@gmail.com
Se mere på hjemmesiden
Lyseng
Gl. Aaby Kirke – en udviklingsgruppe
Vi opretter en ny gruppe - også omkring visdomspraksis - i Gl. Aaby Kirke.
Vi mødes hver anden mandag fra 15 til 17 med start 8. februar. Pris 250 kr for 8 gange.
Henvendelse til Elisabeth Staal Jensen elisabethstaaljensen@gmail.com
Se mere på hjemmesiden
Passionsmeditationen i fastetiden
Passionsmeditationen er den visualiserende fordybelse i fortællingen om Jesu lidelse og død. Gennem meditation over indre billeder, og de følelser de vækker, søger man mod hjertets inderste kerne af medfølelse og taknemmelighed.
Torsdag d. 11. marts, kl. 15.30-21.00
Lyseng Kirke,
Se mere på hjemmesiden
Passionsmeditation
Ugerløse Kirke, Midtsjælland
11. maj – kl.15.30-21.00
Kristendommens rolle i menneskehedens evolution.
Se mere på hjemmesiden
Ugerloese-alternativ
Nutidig Kristen Spiritualitet
nutidig-kristen-spiritualitet.dk
NKS_logo_spiral