Foreningens arrangementer

Med vores arrangementer ønsker vi at give foreningens bidrag til undersøgelse af kristen spiritualitet og til at indkredse elementer til en nutidig dansk kristen visdomspraksis.

Der er flere arrangementer under planlægning. De vil blive lagt på hjemmesiden løbende. Følg med på hjemmesiden eller på foreningens Facebook-gruppe.

Mandalamaling som fordybelsesproces


Kursus-weekend på Audonicon i Skanderborg 27- 28. november 2021 

Fordybelse i en spirituel praksis kan have mange former. En af dem er at gå ind i den kreative  proces med at skabe sin egen mandala – og derved overgive sig til det, der sker og til at lade sig  skabe. Mandalamaling åbner bl.a. til erkendelsen af egne strukturer og mønstre, opdagelsen af  livets mangfoldighed og farvepragt, erfaringen af en centrering omkring en midte, af en uendelig  vidde og af egne begrænsninger.

Selv om ordet mandala stammer fra sanskrit og helt enkelt betyder ‘cirkel’, findes mandalaen  alligevel som spirituelt symbol i mange forskellige religioner. Også i kristendommen er den kendt,  ikke mindst fra de pragtfulde kirkevinduer i store katedraler som f.eks. i Chartres i Frankrig.  På kursets to dage vil vi gå ind i processen at konstruere og male en mandala og prøve at være  opmærksomme på gensidigheden i skabelsesprocessen, som ligger i at skabe og lade sig skabe.  Dagene begynder kl. 10 og slutter kl. 17.00.

Der vil være kaffe og te, men deltagerne medbringer deres egen madpakke. Alle materialer stilles til rådighed.
Deltagelse i kurset kræver ingen forudsætninger. En ‘cirkel’ kan alle tegne, især når man får en  passer i hånden.

Kursusledelse: Lisa Bremer, kunstner, præst og åndelig vejleder LisaBremer.com
Tid: lørdag 27/11 kl. 10.00 til 17.00 og søndag 28/11 kl. 10.00 til 17.00
Sted: Audonicon, Grønnedalsvej 14, 8660 Skanderborg
Tilmelding: tilmelding@nuks.dk
Pris: 750 kr, som indbetales, når man har modtaget bekræftelse på optagelsen – senest den 20. november – på konto: 6112-9042789666.

Blake, Job og Jung

 

William Blakes illustrationer til Jobs Bog – læst og betragtet med C. G. Jungs forståelse af individuation.
ved cand. mag. Lisbeth Pedersen.

Jobs Bog anses af mange for at være det vanskeligste skrift i Det Gamle Testamente og har gennem tiderne kaldt på mange forskellige tolkninger – såvel teologiske, kunstneriske som videnskabelige. Særligt fascinerende og interessant bliver det, når forskellige tolkninger taler sammen og supplerer hinanden, som det er tilfældet med den britiske kunstner William Blakes illustrationer til Jobs Bog og den schweiziske psykiater Carl Gustav Jungs dybdepsykologiske tolkning af Job. Blake og Jung leverer tilsammen en tolkning, der er særdeles relevant for tidens menneske. Lisbeth vil præsentere William Blake (1757-1827) og hans illustrationer til Jobs bog og C.G. Jung (1875-1961), hans individuationsteori og hans tolkning af Job. Dette som udgangspunkt for en betragtning af hvilken relevans Blakes og Jungs udlægninger kan have for forståelsen af det moderne menneskes psyke, spiritualitet og gudsforståelse.

Lisbeth er cand. mag. i dansk og engelsk, og hun har i mange år været optaget af det spirituelle univers,
heriblandt af C.G. Jung og William Blake. Hun er bl.a. medstifter af foreningen, medarrangør af korstævner
med ortodoks korsang og arrangør af rejser til klosteret i Chevetogne i Belgien.

Arrangementet finder sted: Øsal Ling/Lysets Have, Fredensgade 39, baghuset, 8000 Aarhus C.
Pris: Kr. 80 for medlemmer og kr. 120 for ikke-medlemmer. (Betales ved indgangen)
Tilmelding:   tilmelding@nuks.dk 
Tidspunkt: Lørdag den 15. januar 2022 kl. 14.00 – 17.00

Ignatiansk spiritualitet – ”Gud i alle ting”

ved cand.theol. og retræteleder Benedicte Tønsberg.

Ignatius af Loyola (1491-1556), grundlæggeren af Jesuitterordenen,  blev født i Baskerlandet af lavadelig slægt. Som 30-årig soldat kæmpede han mod franskmændene i Pamplona, men blev alvorligt såret, da en kanonkugle traf ham i benet. Under sit efterfølgende 9 måneder lange sygeleje i hjemmet hos noget familie fandt han ingen anden litteratur til at fordrive tiden med end helgenberetninger og Kristi Efterfølgelse. Under læsningen begyndte han at bemærke en forandring hos sig selv. Når han dagdrømte om et videre liv som soldat og om at vinde en bestemt adelig kvindes gunst, blev han kortvarigt opstemt, men det varede ikke længe før han igen befandt sig i nedtrykthed og mistrøst. Men når han dagdrømte om at gå i helgenernes og Jesu fodspor og om at gøre det endnu bedre end de to berømte ordensstiftere Frans og Dominique, så mærkede han en vedvarende sødme, fred og trøst i sindet.

Han besluttede sig så for at blive pilgrim i stedet for soldat, og under et 9 måneder langt ophold i en grotte nedskrev han den første skitse til  ’de åndelige øvelser’; en metode til at gøre mennesket fri for afhængigheder og usunde bindinger, så det kan rette sit væsen mod sjælens inderste længsel og livskraft.

De Åndelige Øvelser har i dag en vid udbredelse i form af et 30-dages stilhedsretræte. De betragtes som en udviklingsproces, der med lige dele psykologisk indsigt og åndelig klarhed kan tilpasses troende, ateister og åndeligt søgende.

Benedicte er tidligere folkekirkepræst på Mors med særlige opgaver for åndeligt søgende i Aalborg Stift. Benedikte vil fortælle om De Åndelige Øvelser og afprøve forskellige praksisformer herfra med os. Hun gennemgik De Åndelige Øvelser med en 30-dages stilhedsretræte på Loyola Hall ved Liverpool i 2013 og har siden været med i vejlederteamet på Ådalen Retræte, hvor øvelserne udbydes.

Arrangementet finder sted: Øsal Ling/Lysets Have, Fredensgade 39, baghuset, 8000 Aarhus C.
Pris: Kr. 80 for medlemmer og kr. 120 for ikke-medlemmer. (Betales ved indgangen)
Tilmelding:   tilmelding@nuks.dk 
Tidspunkt: Lørdag d. 19. februar 2022 kl. 13.30 – 17.00

Hjælpekunstens hemmeligheder

ved teolog og psykoterapeut MPF Ilse Sand 

Dette arrangements indhold er endnu ikke fuldt beskrevet. Det vil følge senere, men sæt kryds i kalenderen  allerede nu.
Med ovenstående overskrift som arbejdstitel vil Ilse tilrettelægge dagen, der vil omfatte oplæg, samtale og  udveksling.

Ilse Sand har en særlig interesse for C.G. Jung og Søren Kierkegaard og er bl.a. kendt for sit arbejde med  introverte og særligt sensitive mennesker. Hun har skrevet flere bøger om psykologi, relationer og personlig  udvikling, senest ”Sig Hej til din skam” i januar 2021. Før hun blev selvstændig psykoterapeut,  foredragsholder og kursusudbyder, var hun sognepræst i Folkekirken.

Arrangementet finder sted: Øsal Ling/Lysets Have, Fredensgade 39, baghuset, 8000 Aarhus C.
Pris: Kr. 80 for medlemmer og kr. 120 for ikke-medlemmer. (Betales ved indgangen)
Tilmelding:     tilmelding@nuks.dk 
Tidspunkt: Søndag den 8. maj 2022 kl. 14.00 – 16.30