Foreningen Nutidig Kristen Spiritualitet
Nyhedsbrev oktober 2021

livsringe
Sommeren er gået på hæld, og vi iler med at sende nyhedsbrevet ud for at annoncere vores aktiviteter i efteråret og vinteren - og i foråret 2022.
Dette nyhedsbrev vil ikke, som det ellers har været kotume, indeholde en klumme. Vi vil fremover prioritere at udsende nyhedsbreve med kortere intervaller, hvilket så vil betyde, at de ikke altid vil indeholde en klumme. De enkelte arrangementer beskrives for overskueligheden kun kort her i nyhedsbrevet - med link til hjemmesiden, hvor man så kan læse mere om dem.

Årsmødet den 6. november 2021.

Audonicon - billede
Det første arrangement, vi gerne vil annoncere i sin endelige udformning, er Nutidig Kristen Spiritualitets årsmøde, der finder sted den 6. november på Audonicon i Skanderborg. Årsmødets titel er Visdommens veje. På grund af en foredragsholders forfald har vi været nødsaget til at ændre i programmet, men vi synes på mange måder, at vi har fået en mere sammenhængende dag, der i højere grad inddrager deltagerne.
Du kan se det endelige program og få oplysninger om tilmelding
her.

Gudstjeneste i radioen 16. januar 2022.

Guds radio
Foreningen skal være vært ved en gudstjeneste i Danmarks Radio d. 16. januar 2022 kl. 10. Gudstjenesten vil blive transmitteret fra Lyseng Kirke i Århus Syd. Interesserede indbydes til at være med til planlægningen af gudstjenesten. Der afholdes to forberedende workshops, den 12.12. og 9.1. forud for gudstjenesten.
Se nærmere om deltagelse, betingelse, tidspunkter og tilmelding
her.

Mandalamaling som fordybelsesproces.

rodhealing mandala Lisas retræte 0921

2 kurser med mandalamaling

* Kursus den 27.-28. november 2021 på Audonicon, Skanderborg.
Fordybelse i en spirituel praksis kan have mange former. En af dem er at gå ind i den kreative proces med at skabe sin egen mandala – og derved overgive sig til det, der sker og til at lade sig skabe. Mandalamaling åbner bl.a. til erkendelsen af egne strukturer og mønstre, opdagelsen af livets mangfoldighed og farvepragt, erfaringen af en centrering omkring en midte, af en uendelig vidde og af egne begrænsninger. På kursets to dage vil vi gå ind i processen at konstruere og male en mandala.
Kursusledelse præst, kunstner og retræteleder Lisa Bremer.
Se nærmere om deltagelse, betingelse, tidspunkter og tilmelding for kurset 27-28 november her.* Retræte ved Nissum Fjord den 2. – 7. april 2022.
Lisa Bremer afholder ligeledes en 5 dages fordybelsesretræte med samme tema. Retræten er med internat i naturskønne omgivelser.
Se nærmere om deltagelse, betingelse, tidspunkter og tilmelding for denne retræte her.

Tre on-line retræter

Erfaringerne med fælles fordybelsespraksis online har været så gode, at vi udbyder tre online weekend-retræter det kommende halve år. Hver retræte varer 1½ dag, fra lørdag morgen til søndag middag. Retræteleder er Peter Ruge.
Toves ikon
18.-19. december 2021: Juledagenes indre praksis.
Retrætedagene er en beredelse til juletiden gennem to temaer, dels Julenat – ”stille nat, hellig nat” – og dens indre praksis som ”stille sind, helligt sind”, dels myten om Jesu fødsel – at Gud bliver menneske.
Se mere om program, tilmelding og pris
her.

Toves Træ
29-30. januar 2022: Menneske, dyr, planter og klode.
Jes Bertelsen præsenterer i bogen Dejlig er Jorden en række refleksioner over menneskets samhørighed med jordkloden og dens liv. Refleksionerne er forankret i en serie meditationer, som vi vil dele og betragte i perspektiv af den kristne forestilling om mennesket som ansvarlig for Guds skabte verden. Se mere om program, tilmelding og pris her.

Toves Halo
26-27. februar 2022: Alt det, vi får givet.
Refleksagtigt tror vi, at et mere spirituelt vågent liv danner sig i takt med, at vi tilegner os nye færdigheder gennem indre praksis.
Virkeligheden viser imidlertid, at alt hvad vi længes efter, allerede står til vores rådighed: åbenheden i hjertets inderste, en medfødt højere bevidsthed, guds billede i sindet etc. Vi bliver nye ved at lægge det vanestyrede sind fra os. På retrætedagene vil vi øve os – i at blive nye. Se mere om program, tilmelding og pris her.

Det nye menneske

klode hands-earth-world-sky
Retræte på Ådalen ved Randers den 6.- 10. februar 2022.
Vi er født med potentialer og spirituelle kvaliteter, som kun langsomt modnes, og først gør sig gældende hen i livet, hvor de kalder på en ny selvforståelse – en ny identitet
På retræten vil vi søge at intensivere denne fornyelsesproces ved at integrere Åndens impuls, kroppens liv og den almindelige opmærksomhed – i en indre erfaring af centrering. Gennem indre praksis af øvelser, bøn og meditation – og gennem udveksling med hinanden - vil vi undersøge, hvordan vi realistisk kan nærme os og styrke en ny identitet.
Retræteleder: Peter Ruge
For mere om program, tidspunkter, pris og tilmelding, se her.

Stilhedsretræte

nygaard_mellem_553603363
Nygård på Als den 1.-6. maj 2022.
Der vil blive afholdt stilhedsretræte på Nygård på Als 1.-6. maj 2022; nærmere om indhold og program vil blive udsendt senere.
Retræteleder er Peter Ruge. For nærmere information og tilmelding, se her.

Aarhus arrangementerne - vinter/forår 2022.

I det nye år fortsætter vi foreningens arrangementer i Aarhus, som er et bidrag til åbent og nysgerrigt at undersøge kristen spiritualitet og dermed til at indkredse elementer til en nutidig dansk kristen visdomspraksis.
Arrangementerne finder sted i Øsal Ling/Lysets Have, Fredensgade 39, baghuset, 8000 Aarhus C.
Se mere på hjemmesiden
Job 1
William Blakes illustrationer til Jobs Bog
Tidspunkt: Lørdag den 15. januar 2022 kl. 14.00 – 17.00
William Blakes illustrationer til Jobs Bog – læst og betragtet med C. G. Jungs forståelse af individuation. Lisbeth vil præsentere William Blake (1757-1827) og hans illustrationer til Jobs bog og C.G. Jung (1875-1961), hans individuationsteori og hans tolkning af Job. Dette som udgangspunkt for en betragtning af hvilken relevans Blakes og Jungs udlægninger kan have for forståelsen af det moderne menneskes psyke, spiritualitet og gudsforståelse.
ved cand. mag. Lisbeth Pedersen.

Se mere om program, tilmelding og pris her.

Ignatio
Ignatiansk spiritualitet - ”Gud i alle ting”.
Den 19.2.2022 kl. 13.30 -17.00.
Ignatius af Loyola (1491-1556) er grundlægger af Jesuitterordenen. Han besluttede sig efter nogle religiøse oplevelser i en ung alder for at blive pilgrim i stedet for soldat, som han var, og under et 9 måneder langt ophold i en grotte nedskrev han den første skitse til sine ’åndelige øvelser’, som den dag i dag har en vid udbredelse. Benedicte vil fortælle om Ignatius og om de åndelige øvelser, som hun selv har gennemgået på en 30-dages stilhedsretræte.
ved cand.theol. og retræteleder Benedicte Tønsberg.
Se mere om program, tilmelding og pris her.Ilse Sand
Hjælpekunstens hemmeligheder.
Den 8. maj 2022 kl. 14.00 - 16.30.

ved teolog og psykoterapeut Ilse Sand. Der foreligger ikke endelig beskrivelse eller program for denne eftermiddag. Men der er mulighed for at se mere også om tilmelding her.
Nutidig Kristen Spiritualitet
nuks.dk
NKS_logo_spiral