Kommende retræter

 


5. til 9. juli


Fordybelse og visdomspraksis.(Obs: Retrætet er fyldt)

– det afholdes på Nygård på Als  under ledelse af Elisabeth Staal Jensen.
Nygaard ligger smukt i skoven lige ned til Lillebælt.
Her tilbyder vi et 4-dages ophold med en fastlagt dagsrytme, fuld forplejning – fortrinsvis økologisk og vegetarisk, enkeltværelse til alle. Vi hjælpes ad med madlavning.

”Visdom er ikke at vide mere, men at vide med mere af sig selv” ( Cynthia Bourgeault).
Visdomspraksis omfatter derfor det hele menneske, sådan at krop, følelser, intellekt og ånd væves ind i den samme spirituelle proces.
De fælles aktiviteter vil være meditation, lectio divina, kropsbøn, chants og enkelte andre energimæssige, meditative øvelser. Meget af tiden vil være i stilhed.

Der vil blive god tid til individuel refleksion, hvile, naturoplevelser, badning, kreativitet osv.
Vi begynder søndag med aftensmad kl 18 og slutter torsdag med fælles oprydning og rengøring.

———————

Sted: Nygaard, Nørreskovvej 41, 6430 Nordborg, Als
Tid: 5. juli kl 18. Indkvartering fra kl 16. Slut 9. juli kl 14
Deltagerantal: min. 4, max. 10
Tilmelding: tilmelding@nutidig-kristen-spiritualitet.dk senest 20. juni
Pris: 1400 kr, for medlemmer af foreningen 1200 kr.
Betaling: senest 25. juni på foreningens konto: 6112-9042789666
Retræteledelse: Elisabeth Staal Jensen.    elisabethstaaljensen@gmail.com

„Vort hjerte er uroligt, indtil det finder hvile i dig“

13-18 september, søndag til fredag.

Ordene er et citat fra Augustin (død 434), og har været inspiration for mange kristne generationers bøn og meditativ fordybelse. Augustin er den første i vestlig kristendom, der peger tydeligt på hjertet som sjælens sæde, og hvor Gud og menneske mødes.

Vi vil imidlertid som udgangspunkt for denne retræte undersøge, hvor det fører os hen, hvis vi reformulerer ciatet til: „Vort sind er uroligt, indtil det finder hvile i dig.
Hermed skifter perspektivet fra hjertets følelser som mødested, til den overvejelse at  bevidstheden i sit grundlæggende væsen er umiddelbart forbundet med Gud – med Ånd.
Sagt med andre ord vil vi holde indre praksis med det perspektiv, at den almindelige opmærksomhed er af samme „stof“ som ånd – vel at mærke sådan som ånd erfares, når ånd forvaltes indenfor jegets virkelighedshorisont.
Ånd i sig selv er Gud.

Og i dette perspektiv bliver vejen til Gud – til bevidsthedens kilde – en omhyggelig og opmærksom aflægning af sindets uro og ubalance. Og denne vej går – som Augustin peger på – gennem hjertets inderste.

Retræteledelse:  Peter Ruge
Tilmelding:  inden 15. august : tilmelding@nutidig-kristen-spiritualitet.dk
Tid.  Start søndag d. 13. september kl. 18. Indkvartering fra kl. 16. Slut fredag 18. september kl. 13.30
Sted: Nygård, Nørreskovvej 41, 6430 Nordborg
Pris:  3700 kr. og for medlemmer af foreningen: 3500 kr – inkl. kost og logi. Interesserede med kun en lille økonomi kan søge om nedslag i prisen. Betaling på konto 6112-9042789666 senest 1. september

Der vil være en madansvarlig på retrætedagene

”Jeg hjertets dør vil åbne dig”

19-20. september i Roskilde

Vi vil på disse retrætedage ved den nyopførte Trekroner Kirke i Roskilde søge at sætte søndagsgudstjenesten ind i retrætens ramme ved at berede os gennem hjertes opmærksomhed, centrerende bøn og meditativ bibellæsning. Ledelse Peter Ruge.

Vi mødes lørdag 15-21 og søndag 8.30-12.30. Pris 150 kr.
Tilmelding til leoelmbirk@gmail.com.

“Tillidens gave – og menneskets sårbarhed”

22-27 november 2020

Retrætet ledes af Peter Ruge og afholdes på Nygård på Als.

Tilliden får vi givet. Vi kan og skal ikke skabe den selv; Tillid er dybest set udtryk for, at Ånd virker i os.
Samtidig lever de fleste af os med en tvivl om os selv, der er præget livslangt af oplevelser af svigt og krænkelser – en tvivl og forkerthedsoplevelse, som er tæt vævet sammen med den identitet, der hører til at være et jeg.

I den kristne tradition er tillid forbundet tæt til tro. Tro på Gud – og på, at kærlighed er en stabil forankring af relationen til Kristus. I denne relation er der ingen tvivl om ens værdighed og integritet.
På retræten vil vi arbejde med tillidens fænomen og med den styrke og sikkerhed, som erfaringen af Ånd som en indre realitet kan afsætte. Og vi vil øve at se på vores liv ud fra dette perspektiv.

At leve med Ånd er tillidsfuldt at lade sig danne, og dannelsen giver sig udtryk på flere måder. Det kan være som følelser – f.eks. kærlighed, medfølelse, samhørighed og tillid. Men det kan også opleves som en indre styrke, samling og sindsro.
Der vil være en madansvarlig på retrætedagene
———————

Retræteledelse:  Peter Ruge
Tilmelding:  inden 1. oktober på : tilmelding@nutidig-kristen-spiritualitet.dk
Tid.  Start søndag d. 22. november kl. 18. Indkvartering fra kl. 16. Slut fredag 27. november kl. 13.30
Sted: Nygård, Nørreskovvej 41, 6430 Nordborg
Pris:  3700 kr. og for medlemmer af foreningen: 3500 kr – inkl. kost og logi. Interesserede med kun en lille økonomi kan søge om nedslag i prisen. Betaling på konto 6112-9042789666 senest 1. november.