På denne side ser du en oversigt over planlagte retræter for 2022

To online weekend retræter

Erfaringerne med fælles fordybelsespraksis online har været så gode, at vi udbyder de tre  nedenstående online arrangementer i det kommende halve år.
Hver retræte varer 1½ dag, fra lørdag morgen til søndag middag. Vi mødes i løbet af weekenden i alt fire gange online over zoom på følgende tidspunkter: Lørdag: 9.00-11.00; 16.00-17.30; 20.30-21.15 og  søndag: 10.00 -12.00
Retrætedagene ledes af Peter Ruge.

29-30. januar 2022: Menneske, dyr, planter og klode

Jes Bertelsen præsenterer i bogen Dejlig er Jorden en række refleksioner over menneskets  samhørighed med jordkloden og dens liv. Refleksionerne er forankret i en serie meditationer til at give denne samhørighed en konkret form. Vi vil dele meditationerne og sætte dem i  perspektiv af den kristne forestilling om mennesket som ansvarlig for Guds skabte verden. Og  vi vil overveje, hvad denne samhørighed kan betyde for vores forståelse af os selv – og for  hver enkelts identitet.

Tilmeldingsfrist 15. januar 2022 på tilmelding@nuks.dk
Pris. 250 kr.

26-27. februar 2022: Alt det, vi får givet.

Refleksagtigt tror vi, at et mere spirituelt vågent liv, som vi kan længes efter, danner sig i takt  med, at vi tilegner os nye færdigheder gennem indre praksis. Vi kommer af en kultur, der har  lært os at vi kan handle os til forandring.
Virkeligheden ser imidlertid ud til at være en anden.
Alt hvad vi længes efter, står allerede til vores rådighed: åbenheden i hjertets inderste, en  medfødt højere bevidsthed, guds billede i sindet, den glæde som aldrig kan tage af, stilheden  som altid er der.
Vi bliver nye ved at lægge det vanestyrede sind fra os.
På retrætedagene vil vi øve os – i at blive nye.

Tilmeldingsfrist 15. februar 2022 på tilmelding@nuks.dk
Pris. 250 kr.

Mandalamaling som fordybelsesproces

Retræte ved Nissum Fjord den 2. – 7. april 2022 

Fordybelse i en kreativ spirituel praksis
Erkendelse af sine egne strukturer og mønstre
Opdagelse af livets mangfoldighed og farvepragt
Centrering omkring en midte
Uendelig vidde og egne begrænsninger
At skabe og lade sig skabe…

… det er stikord, der kan mødes, når man lader sig ind på processen at male en mandala. Selv om  ordet mandala stammer fra sanskrit og helt enkelt betyder ‘cirkel’, findes mandalaen alligevel som  spirituelt symbol i mange forskellige religioner. Også i kristendommen er kendes mandalaen, ikke  mindst fra de pragtfulde kirkevinduer i store katedraler, som f.eks. i Chartres i Frankrig. Alene  betragtningen af en mandala kan lede én ind i en fordybelsesproces. Farvelægning af en mandala  er kendt og værdsat som terapi mod stress og indre uro. Det selv at skabe, konstruere, tegne og  male en mandala går endnu mere i dybden og er mandalaens kongedisciplin.  På retræten vil vi gå ind i sådan en proces og lade os skabe, mens vi skaber. En skabelsesproces kræver undervisning – både mhp det spirituelle og det håndværksmæssige – koncentration, overgivelse til det, der sker og ikke mindst stilhed. Derfor vil der på retræten også  være perioder med stilhed og meditation.

Retræten finder sted i dejligt sommerhus beliggende direkte ved Nissum Fjord med naturskønne og  rolige omgivelser, der indbyder til også at lade naturen indgå i processen.

Der vil være eneværelse til alle. Der laves vegetarisk mad og alle måltider er inkluderede.

Deltagelse kræver ingen form for forudsætning og alle materialer til mandalamaling stilles til
rådighed.

Retræteledelse: Lisa Bremer, kunstner, præst og åndelig vejleder. www. LisaBremer.com
Tid: lørdag 2/4 kl. 14.00 til torsdag 7/4 kl. 14.00
Sted: Fjordvejen 9, Gørding, 7570 Vemb. Se huset her
Tilmelding: tilmelding@nuks.dk

Pris for deltagelse: 2900 kr (2700 for medlemmer), der betales efter modtaget bekræftelse på optagelse og senest den 1. marts 2022 på konto: 6112-9042789666.

Interesserede som har vanskeligt ved at betale det fulde beløb kan kontakte foreningen mhp. nedslag i prisen.

Det nye menneske

Retræte på Ådalen 6 .- 10. februar 2022

Gud virker i den kristne selv, i alt hvad den kristne gør.
Gud spiser, sover står og går – og er i godt humør.
Angelus Silesius (1624-77)

Vi er født med potentialer og spirituelle kvaliteter, som kun langsomt modnes, og først gør sig gældende hen i livet. De er Guds gaver – og har derfor kraft til at give livet retning som et kald. Og de kalder på en ny selvforståelse – en ny identitet.

På retræten vil vi søge at intensivere denne fornyelsesproces ved at integrere Åndens impuls, kroppens liv og den almindelige opmærksomhed – i en indre erfaring af centrering. Vi vil øve den værdighed og selvtillid, som Ånd giver, og de spirituelle kvaliteter, som flyder af den samme impuls, og som vi er skabt til at give videre – i forhold til andre mennesker og til alt det levende omkring os. I denne relation af modtagelse og videregivelse bliver vi nye mennesker.
Gennem indre praksis af øvelser, bøn og meditation – og gennem udveksling med hinanden – vil vi undersøge, hvordan vi realistisk kan nærme os og styrke denne nye identitet.

Ådalen retræte ligger naturskønt i nærheden af Randers.
Retræteleder: Peter Ruge
Tidspunkt: Fra søndag den 6. februar kl 18.00 – til aftensmad – og til torsdag den 10. februar kl. 16.00.

Tilmelding på: tilmelding@nuks.dk senest 1. januar 2022.
Pladserne fordeles efter tilmeldingsfristens udløb ud fra overvejelser om gruppens sammensætning.

Der er plads til ca 20 deltagere.
Pris: 3300 kr. for ikke-medlemmer og 3100 for medlemmer af foreningen (inkl.
kost og logi).   Interesserede med en lille økonomi kan evt. søge om nedslag i prisen.

Stilheds-retræte på Als 1.-6. maj 2022

Stilhed er en holdning. Langt snarere end det er tavshed. Og stilhed er ikke blot den tillærte færdighed, at ens indre opmærksomhed ikke lader sig fange af tankernes uafladelige skift. Langt snarere har stilhed en egen fylde, som udtrykker sig igennem sindets åbenhed og modtagelighed.

Vi vil på retræten spørge efter denne dybereliggende stilhed – og holde åbent mod den igennem indre praksis af bøn – og igennem sansernes vågne modtagelighed for indtryk fra verden omkring os. Stilheden er –ikke at have noget i sinde.

Denne stilhedens praksis kan være vanskelig at italesætte i kristen tradition, der er bundet til en bog fuld af ord, og hvis centrale skikkelse selv kaldes for ”Ordet”. Vi vil derfor spørge imod det uerkendelige: mørket før skabelsen, åbenheden i Marias undfangelse og Guds tavse nærvær i den skabelsesproces, der uafladeligt udfolder sig for vores sanser.

Retræteleder: Peter Ruge

Tidspunkt: søndag den 1. maj kl. 18 til fredag den 6. maj kl. 13

Pris: 3500 kr. for medlemmer af foreningen og  3200 kr. for ikke-medlemmer – inkl. kost og logi. Interesserede med  en lille økonomi kan evt. søge om nedslag i prisen.

Tilmelding på tilmelding@nuks.dk  – Tilmeldingsfrist 1.3.2022. Pladserne fordeles efter  tilmeldingsfristens udløb ud fra overvejelser om gruppens sammensætning.

Hjetets opmærksomhed og bevidsthedens sans for hengivelse

Stilhedsretræte på Nygård, Als 4.-9. september 2022

 

Der er to vigtige spor i den kristne meditation: I det ene spor følger man hjertets vågne opmærksomhed for andre levende væsner. I det andet vandrer man med bevidsthedens åbenhed. Og det sker at sporene løber sammen til ét.

Mennesker har i det kristne – ligesom i andre store religioner – opdaget, at hjertet kan blive et mødested for Gud og menneske, eller sagt i et andet sprog: kan være overgangssted mellem den almindelige bevidsthed og Ånd.

Forestillingen bygger på indsigt i hjertets evne til at betænke andre i omsorg og medfølelse. Hjertet vender så at sige bort fra jeg-følelsen og fra jegets vane med at lukke sig om sig selv.

Den almindelige bevidsthed er bundet op på en grundlæggende lukkethed overfor verden omkring os. Vi holder uafvidende alle fænomener og alle mennesker på afstand. Det føder en oplevelse af fremmedhed i verden og en længsel efter dyb samhørighed.

I takt med at vi bliver stille, bliver det imidlertid muligt at opdage den grundlæggende kvalitet ved bevidstheden, at den er åben – og at vi på forhånd er forbundet med fænomener og mennesker omkring os.

Vi vil på denne retræte øve disse to spor: hjertets og åbenhedens – og lade dem mødes i hengivelsens erfaring af det guddommelige. Det sker gennem konkret praksis af bøn og meditation. Og det sker gennem fordybelse i en daglig nadvergudstjeneste.

Retræten forløber i stilhed, men der vil være en times daglig undervisning.

Retræteledelse:  Peter Ruge
Tilmelding:  senest 1. juli:tilmelding@nuks.dk
Sted: Nygård, Nørreskovvej 41, 6430 Nordborg

Tid.  Start søndag d. 4. september kl. 18. Indkvartering fra kl. 16. Slut fredag d. 9. september kl. 13.

Pris:  3500 kr. – og for medlemmer af foreningen: 3200 kr. – inkl. kost og logi. Interesserede med kun en lille økonomi kan søge om nedslag i prisen. Pladserne fordeles efter tilmeldingsfristens udløb ud fra overvejelser om gruppens sammensætning.

”I Ham lever vi, ånder vi og er vi” (ApG 17,2) –

Erfaringen af det guddommelige – hengivelse og nærvær som praksisvej.

 

Retræte På Ådalen 25.-28. September 2022

 

Igennem retrætedagenes rytme af stilhed, gudstjeneste, vandring og bønnens indre praksis vil vi søge ord til et erfaringsnært sprog for det helliges væsen. Det gælder følelser, sansninger, oplevelsen af  fællesskab – altså dybest set: hvordan vi mærker erfaringen af Ånd.

Vi vil i en åben undersøgelse vægte en indre praksis af hengivelse, som udfordrer den adskilthed fra verden omkring os, der præger vores almindelige oplevelse. Påstanden vil være, at erfaringen af det hellige bliver reel i takt med, at vi overgiver os til sansningen og følelsen i det afstandsløse nærvær.

Ådalen retræte ligger naturskønt i nærheden af Randers.

Retræteleder: Peter Ruge
Tidspunkt: Fra søndag den 25-september kl 18.00 – til aftensmad – og til onsdag den 28. september kl. 16.00.

Tilmelding på: tilmelding@nuks.dk senest 1. august 2022.
Der er plads til 20 deltagere.

Pris: 3000 kr. for ikke-medlemmer og 2800 for medlemmer af foreningen (inkl. kost og logi). Interesserede med en lille økonomi kan evt. søge om nedslag i prisen.