Kommende retræter

Sommerretræte på Nygård

“Kristendom er en livsstil – en måde at være i verden på, som er enkel, ikke-voldelig og kærlig. Men vi gjorde den til en “etableret” religion (med alt, hvad det indebærer) og undgik selve ændringen i levevis. Man har kunnet være krigerisk, grådig, racist, selvisk og forfængelig i det meste af kristendommens historie og stadig mene, at Jesus er ens “personlige Herre og Frelser” … Verden har ikke tid til den slags tåbeligheder mere. Lidelsen på Jorden er for stor.” (Richard Rohr)

Nygaard ligger smukt i skoven lige ned til Lillebælt.

Her tilbyder vi et ophold med en fastlagt dagsrytme, fuld forplejning – fortrinsvis økologisk og vegetarisk, enkeltværelse til alle. Der vil være en madansvarlig.

De fælles aktiviteter vil være meditation, lectio divina, kropsbøn, sang og enkelte andre energimæssige, meditative øvelser. Meget af tiden vil være i stilhed.

Der vil blive god tid til individuel refleksion, hvile, naturoplevelser, badning osv.

Vi begynder mandag med aftensmad kl 18 og slutter torsdag med fælles oprydning og rengøring.

Sted: Nygaard, Nørreskovvej 41, 6430 Nordborg, Als

Tid: 28. juni kl 18. Indkvartering fra kl 17. Slut 1. juli kl 14

Deltagerantal: min. 4, max. 10

Tilmelding:      tilmelding@nuks.dk       senest 1.juni

Pris: 1900 kr.      For medlemmer af foreningen 1700 kr.

Betaling: senest 1. juni på foreningens konto: 6112-9042789666

Retræteledelse: Elisabeth Staal Jensen              elisabethstaaljensen@gmail.com

Hjertets fordybelse – retrætedage på Løgumkloster Refugium

Løgumkloster Refugium lægger hus til retrætedage i Bededagsferien under ledelse af foreningens formand, Peter Ruge samt Martin Guldberg.

12-15 november

Hjerte og brystrum – har tidligere i europæisk kultur været betragtet som sæde for identitet, og som mødested for Gud og menneske. Hjertet har med andre ord været oplevet som menneskets eksistentielle midte.

Vi vil gribe tilbage til denne erfaring, og gennem øvelser, meditation og bøn genkende hjertet som mulighed for forankring af identitet – både i vores egen psykologi og i udveksling med hinanden.

Hjertets opmærksomhed leder med denne praksis ind i et nyt menneskebillede. Det åbner for en basal erfaring af Ånd og til en mere autentisk oplevelse af identitet.

Dagene vil inddrage stilhed og fordybelse, men vil også vægte kreativt udtryk og en fælles samtale.

  • Martin Guldberg er konservatorieuddannet klassisk sanger samt uddannet yoga-instruktør med mange års erfaring med kurser yoga og meditation.
  • Peter Ruge er præst og retræteleder. Han har arbejdet med pilgrimsvandring og retræteledelse med særlig vægt på hjertets opmærksomhed.

Detaljeret program samt tilmelding til Løgumkloster Refugium -: Hjertets fordybelse – retrætedage (link)