Ånd og Natur

Sommerretræte i Skovhuset 4.-7. juli

Nutidig Kristen Spiritualitet afholder sommerretræte mandag 4.juli – torsdag 7. juli
Skovhuset ligger smukt i Gudenådalen med skoven uden for døren.
Vi tilbyder et ophold med fastlagt dagsrytme, fuld forplejning – fortrinsvis økologisk og vegetarisk, enkeltværelse til alle.
De fælles aktiviteter vil være meditation, lectio divina, kropsbøn, vandringer med inspiration til fordybelse og væren. Meget af tiden vil være i stilhed.
Vi begynder mandag med aftensmad kl 18 og slutter torsdag med fælles oprydning og rengøring. Deltagerantal: min. 5, max 10.
Retræteledelse: Naturterapeut Mette Munk og Elisabeth Staal Jensen. Kontakt: Mettemunkmail@gmail.com eller elisabethstaaljensen@gmail.com

Sted: Skovhuset, Gudenåvej 19, Sdr. Vissing
Tid: 4. juli indkvartering fra kl 16. Slut 7. juli kl 14
Tilmelding: tilmelding@nuks.dk senest 3. juni.
Pris: 1800 kr for medlemmer af foreningen. Andre betaler 2000 kr.
Betaling: senest 15. juni på foreningens konto: 6112-9042789666

Din skygge er din styrke – Retræte i Jammerbugten 21.-26. august 

Da Jesus gik i ørkenen, mødte han fristeren – og så sig selv i øjne
Vi alle har en skyggeside i os, som er en del af os selv. Vi vil normalt ikke se den, løber væk fra den og prøver at nægte, at vi overhovedet har den. Men jo mere vi fraspalter den, jo kraftigere bliver den. Jo hurtigere, vi løber væk fra den, jo tætter kommer den på. Vi lukker øjnene og håber på, at hvis vi ikke kan se den, så er den der ikke. Men det virker ikke! Og et eller andet sted ved vi det. Vi er angst og bange for vore skyggesider. Vi kender dem ikke, og derfor tror vi, at de er noget helt forfærdeligt, at de vil ødelægge os, at de vil skade os, og at de er pinlige. For vi regner dem for vores ‘forkertheder’.
Men hvad nu, hvis det, som vi tror, ikke er sandt? Hvad nu, hvis mine ‘forkertheder’ i virkeligheden er mine dyrebareste gaver? Kan det tænkes? Hvad vil der ske, hvis vi holder op med at løbe væk fra det, vi ikke kan lide hos os selv? Hvad vil der ske, hvis vi i stedet for vender os om og ser dem i øjnene?
I skyggearbejdet siger man, at dragen kun ser så farlig ud, fordi den gemmer og vogter en virkelig stor skat. Det ville da være sørgeligt at løbe væk fra sin største skat og ikke finde ud af det fantastiske, der blev givet dig til livet!

Da Jesus kom ud af ørkenen, var han ikke svækket, fordi han blev konfronteret med sine skyggesider. Tværtimod: Han blev styrket og var nu klar til det, han skulle i sit liv.
På retræten skal vi ikke helt ned i ørkenen, men vi vil på en beskyttet og legende måde prøve at stoppe op og vende os om, så vi kan se vore skygger i øjne. Jeg har nu i flere år arbejdet med skyggerne og lært en del om dem, og jeg kan love jer: Der ligger en skat gemt, som er værd at blive fundet. Vi skal på retræten lære at forstå mekanismen af vores skyggepotentiale, vores almindelige måde at fortrænge og projicere samt forskellige tekniker til, hvordan vi kan åbne skattekisten og blive ikke kun klogere på os selv, men også beriget og velsignet.

Retræten foregår i store træk i stilhed, afbrudt af faser med undervisning og samtaler/åndelig vejledning.
Huset ligger på stor naturgrund ved enden af en privat vej og i rolige, naturskønne omgivelser. Der er eneværelse til alle, og prisen inkluderer kost, logi og undervisning.

Retræteledelse:    Lisa Bremer, kunstner, præst og åndelig vejleder
Tid: søndag 21/8 kl. 18.00 til fredag 26/8 kl. 10.00
Sted:  Øslevvej 41, 9690 Fjerritslev, se huset her: https://www.feriepartner.dk/sommerhus/jammerbugten-%C3%B8slevvej-jb591-172/
Tilmelding: tilmelding@nuks.dk

Pris: kr. 2900,-  (2700,- for medlemmer) inden 1. august – efter modtaget kvittering af optagelse – på konto: 6112-9042789666. (Interesserede, som har vanskeligt ved at betale det fulde beløb kan kontakte foreningen mhp. evt. nedslag i prisen).

Hjertets opmærksomhed og bevidsthedens sans for hengivelse

Stilhedsretræte på Nygård, Als 4.-9. september 2022

 

Der er to vigtige spor i den kristne meditation: I det ene spor følger man hjertets vågne opmærksomhed for andre levende væsner. I det andet vandrer man med bevidsthedens åbenhed. Og det sker at sporene løber sammen til ét.

Mennesker har i det kristne – ligesom i andre store religioner – opdaget, at hjertet kan blive et mødested for Gud og menneske, eller sagt i et andet sprog: kan være overgangssted mellem den almindelige bevidsthed og Ånd.

Forestillingen bygger på indsigt i hjertets evne til at betænke andre i omsorg og medfølelse. Hjertet vender så at sige bort fra jeg-følelsen og fra jegets vane med at lukke sig om sig selv.

Den almindelige bevidsthed er bundet op på en grundlæggende lukkethed overfor verden omkring os. Vi holder uafvidende alle fænomener og alle mennesker på afstand. Det føder en oplevelse af fremmedhed i verden og en længsel efter dyb samhørighed.

I takt med at vi bliver stille, bliver det imidlertid muligt at opdage den grundlæggende kvalitet ved bevidstheden, at den er åben – og at vi på forhånd er forbundet med fænomener og mennesker omkring os.

Vi vil på denne retræte øve disse to spor: hjertets og åbenhedens – og lade dem mødes i hengivelsens erfaring af det guddommelige. Det sker gennem konkret praksis af bøn og meditation. Og det sker gennem fordybelse i en daglig nadvergudstjeneste.

Retræten forløber i stilhed, men der vil være en times daglig undervisning.

Retræteledelse:  Peter Ruge
Tilmelding:  senest 1. juli:tilmelding@nuks.dk
Sted: Nygård, Nørreskovvej 41, 6430 Nordborg

Tid.  Start søndag d. 4. september kl. 18. Indkvartering fra kl. 16. Slut fredag d. 9. september kl. 13.

Pris:  3500 kr. – og for medlemmer af foreningen: 3200 kr. – inkl. kost og logi. Interesserede med kun en lille økonomi kan søge om nedslag i prisen. Pladserne fordeles efter tilmeldingsfristens udløb ud fra overvejelser om gruppens sammensætning.

”I Ham lever vi, ånder vi og er vi” (ApG 17,2) –

Erfaringen af det guddommelige – hengivelse og nærvær som praksisvej.

 

Retræte På Ådalen 25.-28. September 2022

 

Igennem retrætedagenes rytme af stilhed, gudstjeneste, vandring og bønnens indre praksis vil vi søge ord til et erfaringsnært sprog for det helliges væsen. Det gælder følelser, sansninger, oplevelsen af  fællesskab – altså dybest set: hvordan vi mærker erfaringen af Ånd.

Vi vil i en åben undersøgelse vægte en indre praksis af hengivelse, som udfordrer den adskilthed fra verden omkring os, der præger vores almindelige oplevelse. Påstanden vil være, at erfaringen af det hellige bliver reel i takt med, at vi overgiver os til sansningen og følelsen i det afstandsløse nærvær.

Ådalen retræte ligger naturskønt i nærheden af Randers.

Retræteleder: Peter Ruge
Tidspunkt: Fra søndag den 25-september kl 18.00 – til aftensmad – og til onsdag den 28. september kl. 16.00.

Tilmelding på: tilmelding@nuks.dk senest 1. august 2022.
Der er plads til 20 deltagere.

Pris: 3000 kr. for ikke-medlemmer og 2800 for medlemmer af foreningen (inkl. kost og logi). Interesserede med en lille økonomi kan evt. søge om nedslag i prisen.