Kommende retræter

OBS: Retræten er fyldt, og der er oprettet venteliste

”Vær altid glade” – livsmod og erfaringen af Ånd

Retrætedage på Nygård, 21-23. marts 2021

Glæde spiller en afgørende rolle i kristendommen.
Glæde er knyttet til den tanke, at Guds liv lever og er til stede i mennesker – og i alt, hvad der er til.

Jesus vil tale om, at glæden er forbundet med gudsrigets nærvær. For Paulus er det Åndens impuls, der skaber den dybe glæde i mennesket. Og Luther knytter taknemmelighedens glæde sammen med Guds kærlighed og syndernes forladelse

Vi vil på denne retræte – gennem meditativ praksis – fordybe forståelsen af glædens fænomen og den brede vifte af nuancer, som glæden forbinder sig med. Vi skelner f.eks. mellem den emotionelle glæde, der kommer og går – og så den dybereliggende glæde, som er der hele tiden, uanset hvordan det overfladiske humør er. Den er forankret dybt i brystet/hjertet, og opstår af kontakt til Ånd.

Problemet er, at vi alt for let lukker af for denne dybt forankrede glæde. Det sker dels af uopmærksomhed eller sløvhed, og dels fordi vores opmærksomhed bliver fanget af bekymringer, stress, forkerthed og tvivl om os selv. Vores selvforståelse og identitet hviler hellere i bekymring end i glæde.

Vi vil derfor også igennem disse retrætedage søge at iagttage, hvordan vi holder glædeserfaringen på afstand. Sådan at vi mere opmærksomt kan vælge den dybe og varige glæde, der aldrig tager af – og som er baggrund for Paulus enkle påmindelse til menigheden i Thessaloniki: ”Vær altid glade” (1. Thessalonikerbrev kap 5.16).

 

Retræteledelse:  Peter Ruge
Tilmelding:  inden 1. januar på : tilmelding@nutidig-kristen-spiritualitet.dk
Sted: Nygård, Nørreskovvej 41, 6430 Nordborg
Tid.  Start søndag d. 21. marts kl. 18. Indkvartering fra kl. 16. Slut tirsdag 23. marts kl. 18.00
Pris:  1500 kr. – og for medlemmer af foreningen: 1200 kr. – inkl. kost og logi. Interesserede med kun en lille økonomi kan søge om nedslag i prisen.

Krop, følelser, ånd – og hjertets inderste

Retrætedage på Strandgården, Helgenæs

14-18. april

Dagene folder sig ud i en rytme mellem undervisning, fælles indre praksis, kropsligt nærvær og lange perioder af stilhed. Vi vil samle os om et tema: menneskets sammensathed og helhed – fokuseret i hjertets opmærksomhed.  Hjertet der i sit fysiske aspekt sætter rytme for kroppens puls, hjertet der i sit følelses-aspekt giver rum for empati, hjertet der i sit spirituelle aspekt åbner til stilhed og vidde.

Vi vil tillige som en rød tråd følge den kristne tanke om gud-billed-ligheden, der betoner, at mennesket har del i Guds væsen, og vi vil lade denne forestilling forbinder sig med erfaringen af den uforgængelige glæde.

Vi har valgt Strandgården som retrætested, fordi det ligger i smuk natur på Helgenæs, og fordi stedet har 25 enkeltværelser. Retrætedagene er således et forsøg, hvor vi vil øve retræteformen i denne større gruppe.
Der vil være en fast køkkenansvarlig.

Retrætedagene ledes af Peter Ruge

Tid:   Onsdag d. 14. april kl. 18 –med indkvartering fra kl.16 – til søndag d. 18. april kl. 13.

Sted.          Strandgården, Esby Strandvej 8, Helgenæs.

Tilmelding:    tilmelding@nuks.dk

Pris: 3000 kr.  (Medbring selv sengelinned eller lej det for 75 kr.)

Hjertets fordybelse – retrætedage på Løgumkloster Refugium

Løgumkloster Refugium lægger hus til retrætedage i Bededagsferien under ledelse af foreningens formand, Peter Ruge samt Martin Guldberg.

  1. april – 02. maj

Hjerte og brystrum – har tidligere i europæisk kultur været betragtet som sæde for identitet, og som mødested for Gud og menneske. Hjertet har med andre ord været oplevet som menneskets eksistentielle midte.

Vi vil gribe tilbage til denne erfaring, og gennem øvelser, meditation og bøn genkende hjertet som mulighed for forankring af identitet – både i vores egen psykologi og i udveksling med hinanden.

Hjertets opmærksomhed leder med denne praksis ind i et nyt menneskebillede. Det åbner for en basal erfaring af Ånd og til en mere autentisk oplevelse af identitet.

Dagene vil inddrage stilhed og fordybelse, men vil også vægte kreativt udtryk og en fælles samtale.

  • Martin Guldberg er konservatorieuddannet klassisk sanger samt uddannet yoga-instruktør med mange års erfaring med kurser yoga og meditation.
  • Peter Ruge er præst og retræteleder. Han har arbejdet med pilgrimsvandring og retræteledelse med særlig vægt på hjertets opmærksomhed.

Detaljeret program samt tilmelding til Løgumkloster Refugium -: Hjertets fordybelse – retrætedage (link)

Sommerretræte på Nygård

“Kristendom er en livsstil – en måde at være i verden på, som er enkel, ikke-voldelig og kærlig. Men vi gjorde den til en “etableret” religion (med alt, hvad det indebærer) og undgik selve ændringen i levevis. Man har kunnet være krigerisk, grådig, racist, selvisk og forfængelig i det meste af kristendommens historie og stadig mene, at Jesus er ens “personlige Herre og Frelser” … Verden har ikke tid til den slags tåbeligheder mere. Lidelsen på Jorden er for stor.” (Richard Rohr)

Nygaard ligger smukt i skoven lige ned til Lillebælt.

Her tilbyder vi et ophold med en fastlagt dagsrytme, fuld forplejning – fortrinsvis økologisk og vegetarisk, enkeltværelse til alle. Der vil være en madansvarlig.

De fælles aktiviteter vil være meditation, lectio divina, kropsbøn, sang og enkelte andre energimæssige, meditative øvelser. Meget af tiden vil være i stilhed.

Der vil blive god tid til individuel refleksion, hvile, naturoplevelser, badning osv.

Vi begynder mandag med aftensmad kl 18 og slutter torsdag med fælles oprydning og rengøring.

Sted: Nygaard, Nørreskovvej 41, 6430 Nordborg, Als

Tid: 28. juni kl 18. Indkvartering fra kl 17. Slut 1. juli kl 14

Deltagerantal: min. 4, max. 10

Tilmelding:      tilmelding@nuks.dk       senest 1.maj

Pris: 2200 kr. For medlemmer af foreningen 2000 kr. Sidste år fik vi ekstraordinær rabat på overnatning, det gælder desværre ikke længere. Derfor en højere pris i år.

Betaling: senest 1. juni på foreningens konto: 6112-9042789666

Retræteledelse: Elisabeth Staal Jensen              elisabethstaaljensen@gmail.com