Kommende retræter

„Vort hjerte er uroligt, indtil det finder hvile i dig“

13-18 september, søndag til fredag.

(OBS retrætet er fyldt og der er venteliste.)

Ordene er et citat fra Augustin (død 434), og har været inspiration for mange kristne generationers bøn og meditativ fordybelse. Augustin er den første i vestlig kristendom, der peger tydeligt på hjertet som sjælens sæde, og hvor Gud og menneske mødes.

Vi vil imidlertid som udgangspunkt for denne retræte undersøge, hvor det fører os hen, hvis vi reformulerer ciatet til: „Vort sind er uroligt, indtil det finder hvile i dig.
Hermed skifter perspektivet fra hjertets følelser som mødested, til den overvejelse at  bevidstheden i sit grundlæggende væsen er umiddelbart forbundet med Gud – med Ånd.
Sagt med andre ord vil vi holde indre praksis med det perspektiv, at den almindelige opmærksomhed er af samme „stof“ som ånd – vel at mærke sådan som ånd erfares, når ånd forvaltes indenfor jegets virkelighedshorisont.
Ånd i sig selv er Gud.

Og i dette perspektiv bliver vejen til Gud – til bevidsthedens kilde – en omhyggelig og opmærksom aflægning af sindets uro og ubalance. Og denne vej går – som Augustin peger på – gennem hjertets inderste.

Retræteledelse:  Peter Ruge
Tilmelding:  inden 15. august : tilmelding@nutidig-kristen-spiritualitet.dk
Tid.  Start søndag d. 13. september kl. 18. Indkvartering fra kl. 16. Slut fredag 18. september kl. 13.30
Sted: Nygård, Nørreskovvej 41, 6430 Nordborg
Pris:  3700 kr. og for medlemmer af foreningen: 3500 kr – inkl. kost og logi. Interesserede med kun en lille økonomi kan søge om nedslag i prisen. Betaling på konto 6112-9042789666 senest 1. september

Der vil være en madansvarlig på retrætedagene

”Jeg hjertets dør vil åbne dig”

19-20. september i Roskilde

Vi vil på disse retrætedage ved den nyopførte Trekroner Kirke i Roskilde søge at sætte søndagsgudstjenesten ind i retrætens ramme ved at berede os gennem hjertes opmærksomhed, centrerende bøn og meditativ bibellæsning. Ledelse Peter Ruge.

Vi mødes lørdag 15-21 og søndag 8.30-12.30. Pris 150 kr.
Tilmelding til leoelmbirk@gmail.com.

“Tillidens gave”

22-27. november på Nygård

(OBS retrætet er fyldt og der er venteliste.)

Teksten om dette retræte er desværre forsvundet i sommerferien, men bliver lagt op snarest.