ÅRSMØDE OG GENERALFORSAMLING 7. NOVEMBER

ÅRSMØDETEMA: ”JESUS SOM VISDOMSLÆRER”

 Foreningen har generalforsamling 7. november kl. 13.00
på Audonicon i Skanderborg.

Efter generalforsamlingen har vi årsmøde.

Vi vil belyse temaet ”Jesus som visdomslærer” fra tre synsvinkler.
Marianne Aagaard Skovmand, sognepræst, vil fortælle om synet på Jesus som visdomsælærer i Thomasevangeliet og i den tidlige kristendom.
Uffe Jonas, cand.mag og forfatter, vil tale om den esoteriske kristne visdomstradition.
Peter Ruge, præst og retræteleder, vil lægge op til overvejelser over, hvordan vi i nutiden kan tale om en kristen visdom med Jesus som centrum.
De tre indlæg har karakter af workshop og afvikles samtidig. Derefter vil vi i et plenum søge at samle trådene til en fælles forståelse.

Årsmødet slutter med en kort meditativ gudstjeneste og fællesspisning.
Tilmelding:  tilmelding@nutidig-kristen-spiritualitet.dk