Foreningens andre arrangementer

Med vores arrangementer ønsker vi at give foreningens bidrag til undersøgelse af kristen spiritualitet og til at indkredse elementer til en nutidig dansk kristen visdomspraksis.

Der er flere arrangementer under planlægning. De vil blive lagt på hjemmesiden løbende. Følg med på hjemmesiden eller på foreningens Facebook-gruppe.

”Det levende vand – og hjertets inderste”

To retrætedage med bøn, meditation og samtale i henholdsvis Skanderborg og København

I Jesu ord og igennem den kristne fordybelsestradition er udtrykket ”levende vand” billedtale for  erfaringen af, at Ånd virker. Sådan som Jesus bruger ordene til at vække den samaritanske kvinde til genkendelse af Åndens virkelighed i Johannesevangeliet kap 4. Vi vil på denne kursusdag gennem indre praksis forankret i hjertet søge at genkende den strømmende erfaring, som billedetsproget taler om, i hjertets inderste – og knytte at til den impuls, som udtrykker sig i Jesu ord: ”Jeg er levende vand”.

Dagene ledes af Peter Ruge

Tidspunkter og lokaliteter:

Skanderborg:  3. april, kl. 10-17 på Audonicon, Grønnedalsvej 14, 8660 Skanderborg

København: 18. april kl 10 – 17 i Adelgade 58, 6.sal, 1304 Kbh K.

Pris pr dag: 400 kr for ikke-medlemmer, 350 kr for medlemmer.

Tilmelding på: tilmelding@nuks.dk senest 27. marts.

Gudstjeneste i radioen 16. januar 2022
- med to forudgående workshops

Foreningen Nutidig Kristen Spiritualitet skal med Peter Ruge som prædikant være vært ved en gudstjeneste i Danmarks Radio  d. 16. januar 2022 kl. 10. Gudstjenesten vil blive transmitteret fra Lyseng Kirke i Århus Syd.

Vi har ikke har haft nogen gudstjenesterytme i coronatiden. Derfor skal vi starte op på ny og  i fællesskab finde ud af, hvordan vi vil tilrettelægge radiogudstjenesten. Vi indbyder derfor til dannelse af  en ad hoc gudstjenestemenighed. Det er tanken, at vi mødes to gange inden  radiogudstjenesten til workshops, hvor vi vil planlægge forløbet, og øve os. De to workshops finder sted 12. december og 9. januar – begge dage kl.  14.00 -17.00 i Lyseng Kirke.

Vi vil gerne have tilmelding, så vi ved, hvor mange, vi bliver.
Det er en betingelse for, at man kan være med til radiogudstjenesten, at man har deltaget i  mindst en af de forberedende gudstjenesteworkshops; det vil dog være optimalt, at man har  deltaget i dem begge.

Tilmeld dig på mail:  tilmelding@nuks.dk –  og angiv, hvornår du deltager. Seneste frist for  tilmelding er 10.12.2021.

Ignatiansk spiritualitet – ”Gud i alle ting”

 ved cand.theol. og retræteleder Benedicte Tønsberg

Ignatius af Loyola (1491-1556), grundlæggeren af Jesuitterordenen, blev født i Baskerlandet af lavadelig slægt.
Som 30-årig soldat kæmpede han mod franskmændene i Pamplona, men blev alvorligt såret, da en kanonkugle traf ham i benet.
Under sit efterfølgende 9 måneder lange sygeleje i hjemmet hos noget familie fandt han ingen anden litteratur til at fordrive tiden med end helgenberetninger og Kristi Efterfølgelse.
Under læsningen begyndte han at bemærke en forandring hos sig selv.
Når han dagdrømte om et videre liv som soldat og om at vinde en bestemt adelig kvindes gunst, blev han kortvarigt opstemt, men det varede ikke længe før han igen befandt sig i nedtrykthed og mistrøst.
Men når han dagdrømte om at gå i helgenernes og Jesu fodspor og om at gøre det endnu bedre end de to berømte ordensstiftere Frans og Dominique, så mærkede han en vedvarende sødme, fred og trøst i sindet.
Han besluttede sig så for at blive pilgrim i stedet for soldat, og under et 9 måneder langt ophold i en grotte nedskrev han den første skitse til ’de åndelige øvelser’; en metode til at gøre mennesket fri for afhængigheder og usunde bindinger, så det kan rette sit væsen mod sjælens inderste længsel og livskraft.
De Åndelige Øvelser har i dag en vid udbredelse i form af et 30-dages stilhedsretræte.
De betragtes som en udviklingsproces, der med lige dele psykologisk indsigt og åndelig klarhed kan tilpasses troende, ateister og åndeligt søgende.
Benedicte er tidligere folkekirkepræst på Mors med særlige opgaver for åndeligt søgende i Aalborg Stift.
Benedikte vil fortælle om De Åndelige Øvelser og afprøve forskellige praksisformer herfra med os. Hun gennemgik De Åndelige Øvelser med en 30-dages stilhedsretræte på Loyola Hall ved Liverpool i 2013 og har siden været med i vejlederteamet på Ådalen Retræte, hvor øvelserne udbydes.
Tidspunkt: Lørdag d. 19. februar 2022 kl. 13.30-17.00
Arrangementet finder sted: Øsal Ling/Lysets Have, Fredensgade 39, baghuset, 8000 Aarhus C.
Pris: Kr. 80 for medlemmer og kr. 120 for ikke-medlemmer. (Betales ved indgangen)
Tilmelding:   tilmelding@nuks.dk 
Himmelske Dage 2022 i Roskilde
Nutidig Kristen Spiritualitet deltager i Himmelske Dage i Roskilde med følgende aktiviteter:

 

Sakral dans fredag og lørdag kl. 13.00 i teltkatedralen ved Morten Pedersen (Morten Musicus) som er freelancemusiker og uddannet i Sakral Dans fra Tyskland (Wosien-traditionen).

Labyrint udenfor teltkatedralen med introduktion fredag kl. 15.30 og lørdag kl. 9.30 ved Lisa Bremer, som er cand. Teol. og uddannet indenfor retræteledelse og åndelig vejledning fra FUV.

Kropsbøn ved Elisabeth Staal Jensen lørdag kl. 16.30 i Teltkatedralen. En enkel praksis med kropsbøn bygget op over tyve universelle bønsstillinger ved Elisabeth Staal Jensen, som har beskæftiget sig med og undervist i spirituelle praksisformer gennem mange år. Forløbet er langsomt/meditativt.

Se iøvrigt program for Himmelske Dage her

Hjælpekunstens hemmeligheder
 sådan skaber du en frugtbar hjælpende samtale

– ved teolog og psykoterapeut MPF Ilse Sand 

En af de største og mest langtidsholdbare lykkefølelser opstår, når vi gør en positiv forskel for en anden. Lykkes det, er det typisk noget, vi husker og glæder os over i mange år efter.
Måske er der en på dit arbejde, i din familie eller i dit netværk, som trænger til hjælp? Men hvordan kan du tilbyde din hjælp uden at virke anmassende? Hvordan skaber du en dialog med nærvær? Og hvordan øger du chancerne for, at samtalen bliver frugtbar både på kort og på lang sigt?
Ilse Sand viser i foredraget, hvordan du kan bruge udvalgte, enkle psykoterapeutiske metoder til for eksempel at introducere en ny synsvinkel, en mere inderlig måde at tale om problemet på eller et fokusskift til ressourcesporet, når det hele bliver for tungt. Hun har mange ideer og forslag til, hvordan du kan ændre jeres samspil, når du er træt af at høre om de samme problemer eller bare trænger til fornyelse.
Hun vil desuden sætte fokus på de faldgruber, vi let falder i som hjælpere, så vi for eksempel hjælper for meget, for lidt eller ud fra et uhensigtsmæssigt motiv.
Vi vil formentlig begynde med en meditation. Undervejs bliver der mulighed for at reflektere over emnet to og to – eller alene, hvis du fortrækker det – evt. med din notesbog.
Ilse Sand er tidligere sognepræst og forfatter til flere bøger blandt andet den internationale bestseller: Elsk dig selv. Hun er uddannet psykoterapeut og teolog med speciale i C. G. Jung og Søren Kierkegaard. Læs mere om Ilse Sand på ilsesand.dk

Tidspunkt: Søndag den 8. maj 2022 kl. 14.00 – 16.30
Arrangementet finder sted: Øsal Ling/Lysets Have, Fredensgade 39, baghuset, 8000 Aarhus C.
Pris: Kr. 80 for medlemmer og kr. 120 for ikke-medlemmer. (Betales ved indgangen)
Tilmelding:   tilmelding@nuks.dk