Passionsmeditation i fastetiden

Passionsmeditationen  er den visualiserende fordybelse i fortællingen om Jesu lidelse og død. Gennem meditation over indre billeder, og de følelser de vækker, søger man mod hjertets inderste kerne af medfølelse og taknemmelighed.

Der er tale om den mest brugte meditation i Europas kirker gennem 800 år fra 1100-tallet til langt op i 1700-tallet. Så selvom den længe ikke har været i brug i vores kirketradition, er passionsfortællingen og dens billeddannelser en arketype i den kollektive bevidsthed, og derfor levende i os som en del af vores kristne rodnet.

Vi vil undersøge fordybelsesprocessen ved at arbejde med konkrete billeder fra traditionen, ved at gå ind i den indre billeddannelse og ved at lytte til Bachs musikalske fortolkning af fordybelsesprocessen i Matthæuspassionen.

Sted: Lyseng Kirke (forventeligt), Bushøjvej 188, 8270 Højbjerg

Tid: torsdag d. 11. marts, kl. 15.30-21.00

Ledelse: Peter Ruge

Pris 100 kr – inkl. Fortæring

Tilmelding: Skriv til    tilmelding@nuks.dk     senest 1. marts

Kristendommens rolle i menneskets evolution

Ugerløse kirke, 11. maj 2021 15.30 – 21

Menneskehedens bevidsthed har ændret sig fra vi engang var ét med dyreverdenen og frem til i dag. Det er udtryk for skabelsens vedvarende udvikling. Denne evolutionsproces er f.eks. kendelig på evnen til at lade fornuften styre frem for blot at lade sig regere af følelser. Men den er ikke mindst tydelig i menneskers etik: er målet for mine handlinger kun at tjene mine egne interesser eller kan medmennesket og fællesskabets vel være det helt selvfølgelige formål for mine handlinger?

På denne mødedag skal vi undersøge dette tema med hjælp fra integral teori, der inddeler menneskehedens udviklingsproces i en række trin. Herved bliver det tydeligt, at menneskeheden ikke blot bevæger sig fremad i takt, men at der i et samfund som vores eget findes mennesker på ret forskellige trin  og derfor med meget forskellige oplevelser af, hvad der er vigtigt.

Bevidsthedens evolutionsproces har en indre dynamik, og denne drivkraft er Ånd. I dette perspektiv er  kristendommen en sådan dynamisk impuls ind i menneskehedens historie. Dels er der Jesus selv, som med sin måde at leve på sætter en ny norm for menneskers liv. Dels er der den kirke, som holder hans budskab i live, og søger at tilegne sig og integrere hans syn på livet.

Kursusledelse: Peter Ruge

Tilmelding: Ugerløse Kirke – sym@km.dk