Nyhedsbrev 18. april 2023

Nutidig Kristen Spiritualitet

spiralkors_farvet transparent bag
Kære modtager af Nutidig Kristen Spiritualitets nyhedsbrev.
Vi skriver til jer her, hvor foråret er i fuldt flor og påsken netop er overstået for at holde jer opdateret om foreningens aktiviteter.
Med nyhedsbrevet følger også en tekst af Peter Ruge: Tre Påskemeditationer og videooptagelsen fra workshoppen Kærlighed, guddommelighed og erfaring.
Husk, at forårets sidste gudstjeneste afholdes i Lyseng Kirke søndag d. 4. juni kl. 18.30-20.30. Alle er velkomne. Se mere om gudstjenesterne her.
Vi glæder os til at se jer
Mange hilsner
Bestyrelsen
Foreningens årsmøde afholdes lørdag den 28.10.2023 på Audonicon.
Mødet starter med generalforsamling og afholdes som vanligt om eftermiddagen sluttende med et fælles aftensmåltid.
Det nærmere program følger, men vi kan allerede nu annoncere, at lektor, PhD Aksel Haaning vil være eftermiddagens hovedtaler. Nærmere præsentation af Aksel Haaning vil følge med det endelige program. Sæt X i kalenderen!
Tre Påskemeditationer
I forbindelse med påsken har Peter Ruge udarbejdet et skrift, Tre Påskemeditationer, med anknytning til Bachs Matthæuspassion - og med links til to arier fra passionen på youtube.
Læs Tre Påskemeditationer - og lyt til arierne her.

Video fra workshoppen Kærlighed, guddommelighed og erfaring.
Den 8.12.2022 afholdt foreningen en workshop på Audonicon med titlen Kærlighed, guddommelighed og erfaring.
Du kan se hele Peter Ruges oplæg til workshoppen og de ledsagende slides her.
nygård
Frihed fra hvad? -til hvad? Retræte på Nygård, Als den 24.-27. juli 2023
Vi vil undersøge begrebet frihed. Hvad rummer det, og hvad kan stå i vejen for, at vi føler os frie? Naturen vil være en væsentlig medspiller i processen... Retræteledelse Mette Munk og Elisabeth Staal Jensen. Læs mere her.
IMG_4003 (1)
To stilhedsvandringer den 7. maj og den 24. september 2023.
En stilhedsvandring er en vandretur gennem skoven i stilhed, hvor man undervejs guides ned i kroppen og
ind i ro og væren og forbinder sig energetisk med naturen ...
Turleder: Mette Munk. Læs mere her.
Bevidsthedens og kærlighedens fælles grundstof. Stilhedsretræte på Nygård den 27.8. - 1.9. 2023
Hjertets inderste kan forsøge at vide af, at både bevidstheden og kærligheden har en kilde. Denne kilde er ånd, og vi vil på denne retræte øve os på at huske denne kilde. Retræteleder: Peter Ruge.
Læs mere her

Det indre menneske og naturens åbenhed. Retrætekursus på Møn 15.-17. september 2023.
'Det indre menneske' er en klassisk betegnelse for menneskets midte. Vi vil på dette retrætekursus øve centrering og ”det indre menneske” som base for en nutidig kristen spiritualitet under ledelse af Peter Ruge. Se mere her
At skrive en ikon - kursus for begyndere. Kreativ stilleretræte i Nordjylland 25.-30. september 2023.
Ikoner er stilhedens forkyndelse. Når vi bruger en stilleretræte som ramme og baggrund til et kursus i ikonskrivning, kan fordybelsen komme til sin fulde ret. Der er sørget for alt, så du fuldtud kan koncentrere dig om ikonens tilblivelse. Du behøver ikke have erfaring i ikonskrivning eller andet kunstnerisk arbejde. Ledes af Lisa Bremer og Annette Nepper-Christensen Læs mere her
Det indre menneske. Ådalen 19.-22. november 2023
Måske genkender man ”det indre menneske” fra altergangens indledende bøn: ”Styrk os i det indre menneske at du må bo ved troen i vore hjerter”. Men hvad er egentlig ”det indre” menneske, hvordan mærker man det, og hvordan hører det hjemme i kroppen? På dette retrætekursus vil vi undersøge, om vi gennem erfaringerne med hjertets opmærksomhed og kroppens energetiske anatomi kan komme til at tale mere præcist om ”det indre menneske”. Ledelse: Peter Ruge. Læs mere her
Bachs Juleoratorium på Løgumkloster 24.-27. november 2023
Centreret om Juleoratoriet vil vi gennem samtale og meditativ indre praksis søge at træde inkarnationsmysteriet nærmere. Ledelse: Peter Ruge og Martin Guldberg. Læs mere her
Email Marketing Powered by MailPoet