Foreningen Nutidig Kristen Spiritualitet

spiralkors_farvet transparent bag

Nyhedsbrev januar 2024

Kære modtagere af nyhedsbrevet.
Her følger et kort nyhedsbrev blot for at informere jer om forårets program - som det ser ud i øjeblikket. Nye arrangementer kan komme til - så kig forbi hjemmesiden ind imellem. Vi glæder os til at se jer.
Mange hjertelige hilsner
Bestyrelsen
Forårets gudtjenester i Lyseng kirke afholdes på følgende tidspunkter
4 februar kl.15.00
1.april kl.18.30
2.juni kl.18.30
Alle er velkomne. Se mere om gudstjenesterne her.
Fire naturvandringer ved Ørnereden i 2024
Kom med på naturvandring i området omkring Ørnereden, hvor der er arrangeret 4 ture det kommende år. Det er muligt at melde sig på 1 tur af gangen. Turene ligger i samme område i de 4 forskellige årstider, så man får mulighed for at fordybe sig i den naturlige forandring, vækst og forgængelighed, som hele tiden finder sted i den indre og ydre natur. Læs mere her
Workshop om krop og ånd - Århus den 17. 2. 2024
Vi er som mennesker ejendommeligt sammensatte væsner. Men vi fødes til at være hele. Og dog lærer vi os tidligt at distancere os fra dele af os selv og går gennem livet med dybe split i vores eksistens. Vi opretter en facade. Vi lever med skygger. Vi længes efter ånd. Og kroppen lever sit eget liv. Denne workshop er fuldtegnet med venteliste
Esoteriske strømninger i Vesten gennem 2000 år
Foredrag i Århus den 7.3. med Peter Ruge
De esoteriske bevægelser gik gennem århundreder hånd i hånd med de kristne kirker og den spirende videnskab. Indtil disse for snart 200 år siden vandt kampen om menneskebillede og verdensforståelse, og derved fortrængte det esoteriske perspektiv.Vores kultur har derfor mistet kontakten med dette verdenssyn, hvor alt er forbundet og beåndet, og hvor menneskets opgave er at samvirke med verdens guddommelige enhed. Læs mere her

William Blakes illustrationer til Jobs Bog - med baggrund i C. G. Jungs forståelse af individuation
Foredrag i Århus med Lisbeth Pedersen
Jobs Bog er af mange blevet anset for at være det vanskeligste skrift i Det Gamle Testamente og har gennem tiderne kaldt på forskellige tolkninger. Særligt interessant bliver det, når forskellige tolkninger taler sammen og supplerer hinanden, som den britiske kunstner William Blakes illustrationer til Jobs Bog og den schweiziske psykiater Carl Gustav Jungs dybdepsykologiske tolkning af Job. Læs mere her
HÅB - retræte på Als 9.-12. august 2024
med Elisabeth Staal Jensen og Mette Munk
Verden har stærkt brug for, at vi mennesker genererer håb og tillid. Vi vil på retræten gennem meditationer, øvelser og vandringer i naturen
forsøge at forbinde os med håbet og det evigt spirende liv. Betragte håb som et nærvær, som en sansning, som en vej til styrke, lethed og modstandskraft. En stor del af retræten vil foregå i stilhed. Læs mere her
TRE RETRÆTER MED PETER RUGE PÅ NYGÅRD I 2024
DISSE TRE TIDLIGERE ANNONCEREDE RETRÆTER ER NU ALLE FULDTEGNEDE MED VENTELISTE
Email Marketing Powered by MailPoet