Workshop om krop og ånd – Århus den 17. februar 2023

At blive bare lidt mere hel. 

 – Vi er som mennesker ejendommeligt sammensatte væsner. Men vi fødes til at være hele.
Sådan som Gud ved Adams skabelse ånder sig selv ind i en statue af jord og vand og dermed opretter en helhed – en “levende sjæl”, der er Bibelens udtryk for enheden af krop og bevidsthed.
Og dog lærer vi os tidligt at distancere os fra dele af os selv og går gennem livet med dybe split i vores eksistens. Vi opretter en facade. Vi lever med skygger. Vi længes efter ånd. Og kroppen lever sit eget liv.
Men vi beholder en intakt længsel efter at være hele, fordi vi ved, at helheden findes – og aner, at vi er skabt til den.
På denne workshop vil vi undersøge dette livsvilkår.

Vores udgangspunkt er, at erfaringen af ånd og helhed kommer til stede i takt med at kroppene bliver balancerede og vågne.
I tre til fire sessioner vil vi i dagens forløb veksle mellem kropspraksis, bevidsthedspraksis og udveksling – for at udforske vores sammensatte væsen – og for at kalde helheden tættere på.
Som kropspraksis bruger vi øvelser fra “Qi Gong” samt en intuitiv dansepraksis til at balancere, afspænde og åbne.
Som bevidsthedspraksis vil vi gennem energiøvelser, meditation og bøn forholde os til kroppen som et levende rum, hvori bevidsthed kan lande og fordybe sig som ånd.

Hele denne leg med liv og helhed kunne vi samle med dette citat:
                                                           “Gud vil ikke tilbedes, Gud vil leves – her og nu!”
                                                                                                 (Willigis Jäger, munk og zenlærer)

Tid: Lørdag d. 17. februar kl. 10-18
Sted: Rosenvangsallé 251A, 8270 Århus
Pris: 500 kr. inkl. frokost
Tilmelding: pr mail til:  tilmelding@nuks.dk senest 1. februar
Ledelse: Peter Ruge, præst og retræteleder og Jutta Sørensen, fysioterapeut og instruktør i Qi Gong.