Workshop om kærlighed, guddommelighed og erfaring

 

Denne workshop blev afholdt den 8.12.2022.  Sessionen blev videooptaget og vil efter redigering og klipning kunne ses på hjemmesiden. Vestens kultur har lukket det guddommelige ude fra forståelsen af, hvad et menneske er.
Vores kultur er empirisk – dvs. den bygger på erfaring. Problemet har været, at vi ikke har tillid til, at vi kan erfare det guddommelige med vores almindelige følelser og bevidsthed.
Workshoppen vil tage afsæt i den påstand, at den almindelige kærlighedsfølelse  –  i f.eks. omsorg og venlighed – er af samme grundstof som den guddommelige kærlighed.
Samme tanke møder vi i Johannesevangeliet, hvor Jesus i ord og i handling formidler netop denne erkendelse til mennesker. Vi vil se på nogle centrale tekster, og teste dem på en fordybelsespraksis.
Herfra vil vi overveje, hvad det betyder for vores selvforståelse, at vi i den almindelige impuls af kærlighed – i omsorg og hjælpsomhed – erfarer det guddommelige. Sagt med andre ord: impulsen til venlighed er ikke min, men jeg har mulighed for at give den rum – og give den videre.
Denne proces – at give det guddommelige et rum i sit liv – sætter et mål for det at være menneske:  guddommeliggørelse.

Oplæg og ledelse: Peter Ruge