Mødedag ved Ugerløse Kirke – Midtsjælland

”Visdommen og et nyt paradigme”

30. september kl. 15.30-21.00

Det forekommer oplagt, at vi på kloden med de vanskeligheder, som ligger foran os, har brug for et nyt paradigme. De seneste tohundrede års udvikling har været båret af et ensidigt sats på den menneskelige fornuft og på forestillingen om menneskets som verdens herre og alle tings formål.

Dannelsen af et nyt paradigme vil være en langvarig proces og vil skulle øse af flere kilder. Én af dem kunne meget vel være den kristne visdoms forestilling om alt levendes samhørighed  i Gud – og om Ånd som en levende og formende impuls i menneskers sind.

”Visdom” adskiller sig grundlæggende fra ”viden” ved at være forbundet med Ånd. Det vil i korthed sige, at hvor mennesker lader liv og handling lede af erfaringen af Ånd, opstår der visdom. Eller sagt med andre ord: hvor mennesker oplever det muligt at gøre sig ledige for Åndens dannelse – og erkender f.eks. kærlighed, glæde og venlighed, som frugter af Ånd – og lader sig lede – dér folder den kristen visdom sig ud.

Vi vil i fælles samtale – og med afsæt i indre øvelser, bøn og meditation – undersøge vilkåret for den kristne visdom som livspraksis og som bidrag til et nyt paradigme

Møderne forgår ved Ugerløse kirke, Midtsjælland – og ledes af Peter Ruge.

Pris: 200 kr

Tilmelding til sognepræst Sara Mikaelsson på mail: sym@km.dk

Meditationsdag i Ringkøbing

Vi undersøger i denne meditationsgruppe mulighederne for at forbinde klassisk kristendom med den forståelse af menneske og spiritualitet, som ligger til grund for Bob Moores undervisning.

Bob Moore (død 2008)  var selv afgørende præget af Kristus, og søgte i sin undervisning at hjælpe mennesker ind i dybere kontakt med den enkeltes medfødte åbenhed for spiritualitet og tro. Hertil udviklede han en meget bred vifte af øvelser og meditationer, som åbner til mere balance og større klarhed i forhold til spiritualitet.

For rigtig mange mennesker i Danmark er det folkekirkekristne en spirituel hjemstavn, som vi ikke uden tab kan undsige os. Vi spørger derfor også efter mødepunkter i Bibel, i salmebog og billedsprog samt i traditionelle trosforestillinger for en nutidig og autentisk kristen spiritualitet.

Tid:               Lørdag 5. december – kl. 10-17. Huset er åbent fra 9.30

Sted:             Forsythiavej 5, 6950 Ringkøbing. Der kan koordineres kørsel

Pris:              600 kr.

Tilmelding:   Tilmelding på mail: tilmelding@nutidig-kristen-spiritualitet.dk ,
og betal 600 kr. på konto 6112-9042789666. Oplys kursusdato og navn.

Udviklingsgruppe i Skanderborg

Denne gruppe har fokus på en nyformulering af kristendommen som en udviklingsvej.

Vi arbejder derfor undersøgende med indre praksis i form af meditativ bibellæsning, centrerende bøn, kropsbøn, indre øvelser med energi og opmærksomhed, meditation og flere andre praksisformer.
Med denne bredde søger vi at indkredse den realitet, at vi mennesker er sammensatte væsner, og at en kristen udviklingsvej må søge at integrere så mange aspekter af den menneskelige eksistens som muligt.

Møderne ledes af Peter Ruge, som har ansvar for undervisning og tilrettelæggelse.  Deltagelse forudsætter et rimelig fast fremmøde og ikke mindst, at man imellem møderne tager ansvar for de øvelser, som danner grundlag for den fælles undersøgelse.

Gruppen mødes Audonicon, Grønnedalsvej 14 i Skanderborg. Der er møde hver anden torsdag kl. 14.30-17.30. Prisen er 50 kr. pr gang.

Grupper er for tiden fuldtegnet
Vil du vide mere, kan du kontakte Peter Ruge: mail@peterruge.dk