TAKNEMMELIGHED SOM LIVSKVALITET OG SOM INDRE PRAKSIS

 Oplæg, udveksling og indre praksis med Martin Holmgaard Laursen og Peter Ruge

Martin Holmgaard Laursen er psykolog, og har gennem en årrække arbejdet med mennesker, der har alvorlig og livstruende sygdom tæt inde på livet.
I den forbindelse har han gjort erfaringer med betydningen af taknemmelighed, når vilkårene er svære.
Disse erfaringer har kastet lys på, hvor værdifuld en kvalitet taknemmelighed i det almindelige liv – og hvor let vi kommer til at tage alt det for givet, som dybest set er et livets mirakel.
Martin vil også belyse, at taknemligheden har en pris, og vil give eksempler på hvordan man kan invitere taknemligheden ind i sit liv.
Martin Laursen udgav i sommeren 2021 bogen “Ind i taknemligheden”, på Muusmann Forlag. Og udgiver næste år “At være med det, der er svært”. Martin er knyttet til Tigerens Rede.

I tilknytning til Martins oplæg vil Peter Ruge fortælle om taknemmelgihed som en spirituel kvalitet og om, hvad der sker, når vi forbinder denne følelse med hjertets indre praksis. En af pointerne er her, at taknemmelighed altid vil bryde den isolation og oplevelse afstand til omverden, som alt for let kan gribe os. Det gælder forholdet til andre mennesker, til naturen og til det guddommelige. Taknemligheden nøder os ind i relation og i samhørighed.

Tid: 11. oktober, kl. 16-21
Sted:  Rosenvangsallé 251A (Antroposofisk Kulturhus), Højbjerg
Pris: 80 kr. (50 kr for medlemmer) inkl let fortæring
Tilmelding:tilmelding@nuks.dk senest 8. oktober
Betaling: på foreningens konto: 6112-9042789666