Sophia-Maria Mysterierne. Online visdomskursus i Maj 2023

Visdomskursus med Uffe Jonas
5 onsdage: d.  3. – 10. – 17. – 24. & 31. maj kl. 19 – 21

Visdommen er den frugtsommelige indre stilhed, det hellige moderskød, som udgør porten til Gudsriget. Maria er Hendes jordiske inkarnation og sindbillede.
“Slægt efter slægt går visdommen ind i fromme sjæle og udruster mennesker til at være Guds venner og profeter. Thi Gud elsker kun dem, der lever med visdommen”, som det udtrykkes i Visdommens Bog.
Vi skal arbejde med Visdommen som åndeligt væsen, nærvær og arketype. Vi skal høre om Hendes afgørende betydning i skabelsen af universet, og for menneskets genoprejsning, forvandling og helliggørelse. Vi skal høre noget om årsagerne til hendes fortrængning i den vestlige tradition, og vi skal fejre Hendes genkomst.
Hvordan vækker man visdommen, og hvordan opdyrker man den indre forbindelse, og det indre samarbejde, som skal til, så vi kan træde frem som de årvågne, livsbekræftende og medskabende væsener, vi er skabt til at være?
Alle aftener indledes med en fælles meditation.
Og afsluttes med mulighed for spørgsmål, personlig respons & vejledning.

  1. Bruden og Brudgommen. Maria som Himmeldronning og Nærværets Engel (Shekinah). Den tredobbelte Rose. De tre gudinder i oldtidens mysterier. Visdommens rolle i skaberværket.
  2. Jomfrufødslen som manifestationens arketype. Helligånden som befrugter. De 4 stadier i den jomfruelige manifestation. Kristi genkomst.
  3. Maria Magdalene. Kvinden med Alabasterkrukken. Kvinden, som blev renset for 7 dæmoner. Den faldne og genoprejste Eros. Maria Evangeliet. Filipsevangeliet. Apostlenes Apostel. “Kyssets” betydning i oldkirkelig tradition og hos Grundtvig.
  4. Døds- og Opstandelsesmysteriet. Maria under korset og ved graven. Mater Dolorosa – Smertens moder. Nedfarten til dødsriget. Maria som vidne, beskytter og vejleder i underverdenen. Nedfarten og himmelfarten.
  5. Pinsemysteriet. Helligåndens lysfest. Den skabende Ild. Duen som visdomssymbol. Det hellige åndedrag. Tunger af ild. Dåben i vand og dåben i ild. Guddommelig kreativitet. Det medskabende menneske. Helligåndssamfundet. Naturens genløsning og genoprejsning.

Deltagerpris 500,-      Enkeltforedrag 125,-
Tilmelding & Indbetaling: Mobilepay: 60 95 35 88 / uffejonas@mail.dk