Kommende retræter

„Vort hjerte er uroligt, indtil det finder hvile i dig“

Retrætedage på Nygård, 13-18 september, søndag til fredag.
(OBS retrætet er fyldt og der er venteliste.)

Ordene er et citat fra Augustin (død 434), og har været inspiration for mange kristne generationers bøn og meditativ fordybelse. Augustin er den første i vestlig kristendom, der peger tydeligt på hjertet som sjælens sæde, og hvor Gud og menneske mødes.

Vi vil imidlertid som udgangspunkt for denne retræte undersøge, hvor det fører os hen, hvis vi reformulerer ciatet til: „Vort sind er uroligt, indtil det finder hvile i dig.
Hermed skifter perspektivet fra hjertets følelser som mødested, til den overvejelse at  bevidstheden i sit grundlæggende væsen er umiddelbart forbundet med Gud – med Ånd.
Sagt med andre ord vil vi holde indre praksis med det perspektiv, at den almindelige opmærksomhed er af samme „stof“ som ånd – vel at mærke sådan som ånd erfares, når ånd forvaltes indenfor jegets virkelighedshorisont.
Ånd i sig selv er Gud.

Og i dette perspektiv bliver vejen til Gud – til bevidsthedens kilde – en omhyggelig og opmærksom aflægning af sindets uro og ubalance. Og denne vej går – som Augustin peger på – gennem hjertets inderste.

Retræteledelse:  Peter Ruge
Tilmelding:  inden 15. august : tilmelding@nutidig-kristen-spiritualitet.dk
Tid.  Start søndag d. 13. september kl. 18. Indkvartering fra kl. 16. Slut fredag 18. september kl. 13.30
Sted: Nygård, Nørreskovvej 41, 6430 Nordborg
Pris:  3700 kr. og for medlemmer af foreningen: 3500 kr – inkl. kost og logi. Interesserede med kun en lille økonomi kan søge om nedslag i prisen. Betaling på konto 6112-9042789666 senest 1. september

Der vil være en madansvarlig på retrætedagene

”Jeg hjertets dør vil åbne dig”

19-20. september i Roskilde

Vi vil på disse retrætedage ved den nyopførte Trekroner Kirke i Roskilde søge at sætte søndagsgudstjenesten ind i retrætens ramme ved at berede os gennem hjertes opmærksomhed, centrerende bøn og meditativ bibellæsning. Ledelse Peter Ruge.

Vi mødes lørdag 15-21 og søndag 8.30-12.30. Pris 150 kr.
Tilmelding til leoelmbirk@gmail.com.

 


“Tillidens gave – og menneskets sårbarhed”


22-27. november, søndag til fredag
(OBS retrætet er fyldt og der er venteliste.) 

Tilliden får vi givet. Vi kan og skal ikke skabe den selv; Tillid er dybeste set udtryk for, at Ånd virker i os.

Samtidig lever de fleste af os med en tvivl om os selv, der er præget livslangt af oplevelser af svigt og krænkelser – en tvivl og forkerthedsoplevelse, som er tæt vævet sammen med den identitet, der hører til at være et jeg.

I den kristen tradition er tillid forbundet tæt til tro. Tro på Gud – og på, at kærlighed er en stabil forankring af relationen til Kristus. I denne relation er der ingen tvivl om ens værdighed og integritet.

På retræten vil vi arbejde med tillidens fænomen og med den styrke og sikkerhed, som erfaringen af Ånd som en indre realitet kan afsætte. Og vi vil øve at se på vores liv ud fra dette perspektiv.

At leve med Ånd er tillidsfuldt at lade sig danne, og dannelsen giver sig udtryk på flere måder. Det kan være som følelser – f.eks. kærlighed, medfølelse, samhørighed og tillid. Men det kan også opleves som en indre styrke, samling og sindsro.

Retræteledelse: Peter Ruge
Tilmelding: inden 1. oktober på : tilmelding@nutidig-kristen-spiritualitet.dk
Tid. Start søndag d. 22. november kl. 18. Indkvartering fra kl. 16. Slut fredag 27. november kl. 13.30
Sted: Nygård, Nørreskovvej 41, 6430 Nordborg
Pris: 3700 kr. og for medlemmer af foreningen: 3500 kr – inkl. kost og logi. Interesserede med kun en lille økonomi kan søge om nedslag i prisen. Betaling på konto 6112-9042789666 senest 1. november

”Vær altid glade” – livsmod og erfaringen af Ånd

Retrætedage på Nygård, 21-23. marts 2021

Glæde spiller en afgørende rolle i kristendommen.
Glæde er knyttet til den tanke, at Guds liv lever og er til stede i mennesker – og i alt, hvad der er til.

Jesus vil tale om, at glæden er forbundet med gudsrigets nærvær. For Paulus er det Åndens impuls, der skaber den dybe glæde i mennesket. Og Luther knytter taknemmelighedens glæde sammen med Guds kærlighed og syndernes forladelse

Vi vil på denne retræte – gennem meditativ praksis – fordybe forståelsen af glædens fænomen og den brede vifte af nuancer, som glæden forbinder sig med. Vi skelner f.eks. mellem den emotionelle glæde, der kommer og går – og så den dybereliggende glæde, som er der hele tiden, uanset hvordan det overfladiske humør er. Den er forankret dybt i brystet/hjertet, og opstår af kontakt til Ånd.

Problemet er, at vi alt for let lukker af for denne dybt forankrede glæde. Det sker dels af uopmærksomhed eller sløvhed, og dels fordi vores opmærksomhed bliver fanget af bekymringer, stress, forkerthed og tvivl om os selv. Vores selvforståelse og identitet hviler hellere i bekymring end i glæde.

Vi vil derfor også igennem disse retrætedage søge at iagttage, hvordan vi holder glædeserfaringen på afstand. Sådan at vi mere opmærksomt kan vælge den dybe og varige glæde, der aldrig tager af – og som er baggrund for Paulus enkle påmindelse til menigheden i Thessaloniki: ”Vær altid glade” (1. Thessalonikerbrev kap 5.16).

 

Retræteledelse:  Peter Ruge
Tilmelding:  inden 1. januar på : tilmelding@nutidig-kristen-spiritualitet.dk
Sted: Nygård, Nørreskovvej 41, 6430 Nordborg
Tid.  Start søndag d. 21. marts kl. 18. Indkvartering fra kl. 16. Slut tirsdag 23. marts kl. 18.00
Pris:  1500 kr. – og for medlemmer af foreningen: 1200 kr. – inkl. kost og logi. Interesserede med kun en lille økonomi kan søge om nedslag i prisen.