“Ret dig op”- om selverkendelse og heling, værdighed og frihed


 To mødegange i Gl. Åby kirke med Pia Pedersen og Peter Ruge den 3.10. og 5.12.2023.

Der er en dyb længsel i Jesu forkyndelse efter at se mennesker komme eksistentielt til stede i deres helhed: udfoldede – værdige – selvberoende. Sådan som man bliver det ved at stille sig i sin åndelige identitet – centreret og bevidst om, hvordan guddommelig bevidsthed lever og virker i én.
Som en dør til denne erfaring vil vi bruge beretningen om Jesu helbredelse af den krumbøjede kvinde fra Lukasevangeliet kap. 13.10-13. Gennem indre praksis med selverkendelse, centrering og kreativt arbejde vil vi skabe klangbund for en personlig fordybelse i fortællingen. Sådan at der kan danne sig en personlig udviklings- og erkendelsesproces.
Denne proces vil vi lade formdanne sig over de to mødegange – med vægt på en personlig praksis med det fælles tema i tiden mellem møderne.
Mødeledelse: Pia Pedersen, sognepræst Ellevang Kirke, og Peter Ruge, præst og retræteleder.
Tidspunkter: tirsdagene 3. oktober og 5. december, begge gange  kl. 16.00 – 21.00
Sted: Gl. Åby Kirke, Åby Kirkevej 1, 8230 Åbyhøj
Pris for begge gange i alt: 600 kr – inkl. fortæring.
Tilmelding: på mail tilmelding@nuks.dk senest den 25.9.
Betaling: på foreningens konto: 6112-9042789666
Deltagerantal: max. 15. Ved tilmelding forpligter man sig på begge mødegange, og på at beskæftige sig med temaet som en personlig proces i tiden mellem møderne.