“Natur og Meditation” – tema for to retræter i 2024

Under ledelse af  Mette Munk og Elisabeth Staal Jensen afholdes to separate retræter med samme overordnede tema: Natur og meditation:

Retræte 1: 9.-12. maj 2024 i Skovhuset, Sdr. Vissing
Retræte 2: 9.-12. august på Nygård, Als.

Nærmere detaljer følger senere. Man kan allerede nu tilmelde sig på  tilmelding@nuks.dk
Prisen for hver af retræterne er 2500 kr for medlemmer af NKS og 2700 kr for andre.
Læs mere  om retræte i naturen her