Leonard Cohen retræte på Ådalen udsat til september 2023

   

Retræten er udsat til 29.9. -1.10 2023

Nærmere oplysninger følger    

Kontakt evt retræteleder Finn Feilan på mail f@feilan.dk  eller telefon: 5354 1047