Klangmeditation og meditationskoncert
Arrangementet blev aflyst og en ny dato er fundet.

 

Kategori: Kursusdage og foredrag
Tidspunkt: Torsdag d. 29. oktober 2020 kl. 19-21.30
Sted: Øsal Ling/Lysets Have, Fredensgade 39, baghuset, 8000 Aarhus C.

På denne aften vil vi undersøge, hvordan klange gennem sansning i kroppen indvirker på bevidstheden.
Robert Skovmose Christensen vil lede os gennem aftenenen: Han vil spille på gongs, syngeskåle og klokker. De smuktklingende og healende lyde vil skabe et rum, der kan bringe os i et meditativt nærvær og give mulighed for en åbning ind i kroppens sansning og nye lag i bevidstheden. Er du ikke vant til at meditere, kan koncerten støtte dig ind i en ro og sindsstilhed, og er du mere erfaren, kan syngeskålene hjælpe dig til yderligere indre kontakt.

Robert vil både introduceres os for sit klangunivers og give os lejlighed til meditativt lytning. Vi vil høre forskellige former for klange og undersøge, hvordan de påvirker os. Det siges, at det unikke ved klangskålene er, at de på en nænsom, men effektiv måde kan nå andre steder i kroppen end f.eks. traditionel kropsmassage og at de kan påvirke på celle-niveau. Vi vil udveksle vore erfaringer.

Robert Skovmose Christensen er uddannet cand.mag. fra Aarhus Universitet og giver sessioner med psykoterapi samt Biodynamisk Kranio-Sakral Terapi og klangmassage. Derudover beskæftiger han sig med meditationskoncerter og holder kurser om kreativitet og mindful writing.

Vi vil tilrettelægge aftenen under hensyntagen til at mindske risikoen for covid-19.

Pris: Kr. 80 for medlemmer og kr. 120 for ikke-medlemmer.
Tilmelding: På mail: tilmelding@nutidig-kristen-spiritualitet.dk

Sted: Øsal Ling/Lysets Have, Fredensgade 39, baghuset, 8000 Aarhus C. Vær opmærksom på, at foreningen ikke har haft mulighed for at benytte lokalerne i det gamle Karmeliterkloster hos Sind og Krop i Frederiksgade.

— oo O oo —

Dette er det første efterårsarrangement under de såkaldte ”Aarhus-arrangementer”. De er foreningens bidrage til en undersøgelse af kristen spiritualitet og dermed til at indkredse elementer til en nutidig dansk kristen visdomspraksis.

Der er flere arrangementer under planlægning. De vil blive lagt på hjemmesiden løbende.
Følg med på hjemmesiden eller på foreningens Facebook-gruppe.

William Blakes illustrationer til Jobs Bog

  – med betragtninger i C. G. Jungs forståelse af individuation

Kategori: Kursusdage og foredrag
Tidspunkt: Søndag d. 1. november 2020 kl. 14.00 – 17.00
Sted: Øsal Ling/Lysets Have, Fredensgade 39, baghuset, 8000 Aarhus C.

 

Jobs Bog er af mange blevet anset for at være det vanskeligste skrift i Det Gamle Testamente og har gennem tiderne kaldt på forskellige tolkninger – såvel teologiske, kunstneriske som videnskabelige tolkninger. Særligt fascinerende og interessant bliver det, når forskellige tolkninger taler sammen og supplerer hinanden, som det er tilfældet med den britiske kunstner William Blakes illustrationer til Jobs Bog og den schweiziske psykiater Carl Gustav Jungs dybdepsykologiske tolkning af Job. Blake og Jung leverer tilsammen en tolkning, der er særdeles relevant for det moderne menneske. Det er denne tolkning, som vi vil forsøge at udfolde.

Cand. mag. Lisbeth Pedersen vil lede os igennem eftermiddagen. Hun blev tidligere i livet inspireret af William Blake og har siden beskæftiget sig med kristen spiritualitet, bl.a. gennem vores forening. Mange kender Lisbeth som arrangør af korstævner med ortodoks korsang i Kolding samt rejser til klosteret i Chevetogne i Belgien.

Lisbeth vil kort præsentere William Blake (1757-1827), dernæst C.G. Jungs (1875-1961) individuationsteori og herefter uddybe deres tanker gennem nedslag i Blakes ”Illustrationer til Jobs Bog” kombineret med Jungs tolkninger. Hun vil pege på relevansen heraf til en forståelse af det moderne menneskes psyke, spiritualitet og gudserkendelse. Undervejs vil det være muligt bl.a. at stille spørgsmål og drøfte, hvad det moderne menneske kan lære af Jobs Bog.

Pris: Kr. 80 for medlemmer og kr. 120 for ikke-medlemmer.

Tilmelding: På mail: tilmelding@nutidig-kristen-spiritualitet.dk

Sted: Øsal Ling/Lysets Have, Fredensgade 39, baghuset, 8000 Aarhus C. Vær opmærksom på, at foreningen ikke har haft mulighed for at benytte lokalerne i det gamle Karmeliterkloster hos Sind og Krop i Frederiksgade.

 

— oo O oo —

 

Disse Aarhus-arrangementer er foreningens bidrage til en undersøgelse af kristen spiritualitet og dermed til at indkredse elementer til en nutidig dansk kristen visdomspraksis.

Der er flere arrangementer under planlægning. De vil blive lagt på hjemmesiden løbende. Følg med på hjemmesiden eller på foreningens Facebook-gruppe.