Her på siden finder du en oversigt over alle de publicerede indlæg som har fået kategorien ‘Inspirerende tekster’. Nyeste indlæg ligger først.

Naturen er et helligt rum - Om baggrunden for retræte og stilhedsvandring  i naturen    af Mette Munk, Logopæd og naturbaseret psykoterapeut. Naturen var der, før vi mennesker begyndte vores eksistens på jorden, og vi er dybt forbundne og afhængige af den. Vi er afhængige af den ilt, planterne udskiller og af det vand, som gennem millioner af år har bevæget… Læs mere...
DEN HERMETISKE TRADITION SOM TEMA FOR ÅRSMØDET 2023 - Vi har bedt lektor, mag art Ph.d. Aksel Haaning fortælle om den hermetiske traditions historie og dens relation til den kristne spiritualitet. Hermetismen er en esoterisk spirituel tradition, hvis begyndelse går tilbage til oldtidens Egypten, og hvis essentielle lære er en holisme, hvor menneskets eksistens er vævet sammen med det guddommelige og med hele kosmos.… Læs mere...
Kropsbøn - Foreningen udgav i forbindelse med årsmødet i november 2021 en lille bog om den kropsbøn, som vi igennem en årrække har gjort erfaringer med bl.a. ved gruppemøder og på retræter. Her gengives Peter Ruges forord til bogen. Efterfølgende er der links til to sider fra bogen, der med illustratitioner viser en oversigt over bønnens forskellige… Læs mere...
Blake, Job og Jung - William Blakes illustrationer til Jobs Bog læst og betragtet med C.G Jungs forståelse af individuation – menneskets selverkendelsesproces – som horisont. Af cand.mag. Lisbeth Pedersen Jobs Bog er af mange blevet anset for at være det vanskeligste skrift i Det Gamle Testamente og har gennem tiderne kaldt på forskellige tolkninger – såvel teologiske, kunstneriske som… Læs mere...
“At vide på visdomsvis” - Om Cynthia Bourgeault’s opfattelse af visdom v. Elisabeth Staal Jensen EN NY AKSETID "Visdom kan ikke tilgås med sindet alene; Det kræver en transformation af hele ens eksistens.” Måske befinder vi os midt i en ny aksetid. En tid, hvor væsentlige forandringer i menneskehedens samlede bevidsthed finder sted. Ved den første aksetid, som begyndte for… Læs mere...
Præsentation af Cynthia Bourgaults nye bog - Elisabeth Staal Jensen “The Heart of Centering Prayer. Nondual Christianity in Theory and Practice.” (Forlaget Shambhala december 2016) Thomas Keating skriver om bogen: “Et mesterstykke i spirituel visdom fast forankret i den kristne mystiske tradition. En glimrende analyse af nondual kristendom i teori og i praksis og et betydningsfuldt bidrag til Centrerende Bøn-bevægelsen og til… Læs mere...
Bølgen er havet - Willigis Jäger - af Inger Jakobsen Jeg har besøgt Benediktushof flere gange. Det, der fascinerer mig, er, at buddhisme og kristendom der er integreret i en spirituel praksis. Centeret er et gammelt klosterkompleks, der ligger smukt ca. 30 km vest for Würzburg. Her har jeg fundet enkelhed og ro, og en skønhed i bygninger, have og… Læs mere...
En personlig beretning fra en retræte - En personlig beretning fra en retræte Elisabeth Staal Jensen Ankom til Ådalen en sen fredag eftermiddag i september. Blev straks venligt modtaget af værten og mødte i øvrigt – naturligvis - kun søde og venlige mennesker. Efter indkvartering sad nogle af os på terrassen med en kop kaffe og nød det fantastiske vejr. Vimplen hang… Læs mere...
Hjertets dannelse - Hjertets dannelse Bent Jul I salmebogens nr. 84 er der et vers: Jeg hjertets dør vil åbne dig o Jesus, drag dog ind til mig! Ja, ved din nåde lad det ske, at jeg din kærlighed må se! I Den Danske Salmebog omtales hjertet i omkring 350 salmer. I 22 salmer indgår hjertet i titlen.… Læs mere...
Labyrint og Livsvej - Lisa Bremer ”Dejlig er jorden! Prægtig er Guds Himmel! Skøn er sjælens pilgrimsgang! Gennem de favre riger på jorden går vi til Paradis med sang.” Sådan digtede Ingemann for 170 år siden. Og sådan synger vi stadig i juletiden og til begravelser. Ja, salmen er ofte et ønske ved begravelser. Den ser jo på livet under… Læs mere...
Pilgrimmens integrale opgave - Igennem de seneste 20 år har pilgrimsvandring til hellige mål fået en ny opblomstring. Tidligere kristne generationer har beskrevet livet på jorden som en pilgrimstid. Denne sidste måde at bruge pilgrimsbegrebet har i moderne tid fået indflydelse på, hvordan man fx taler om religiøse rejser eller små vandringer med sin menighed. Og man kan udvide… Læs mere...