Indgangsbøn og udgangsbøn

Indgangsbøn

Herre vi er her i dag

for at rette vores opmærksomhed mod dig.

Din guddommelige kraft er over alt, og i alt, og opfylder alt – skjult og dog så nær.

Uendelighed og evighed er i dig –

og dog er du os nærmere end vort åndedrag og vore hjerteslag.

Hjælp os til at samle vore sind og være stille og vågne

så du kan åbne dit rige for os og gøre glæden stor.

Det beder vi om i Jesu navn.

Amen

Udgangsbøn

Herre vi beder dig:

Lad os gå ud her fra med glæde i vore hjerter,

og lad os ånde frit i samklang med dig.

Hjælp os til at huske at du altid er nær i det skjulte.

Vejled vore tanker og handlinger,

så vi kan vandre i respekt for alt levende, som er til.

Lad din Ånd være med os ind til vi atter samles i dit navn

Amen